reklama

Řez ovocných stromů na jaře

Řez ovocných stromů zajistí dostatečnou úrodu. To, co jsme nezvládli na podzim, můžeme dohnat na jaře. Proto na jaře sázíme ovocné stromy choulostivé na mráz. Po výsadbě musíme korunku ihned sestřihnout. Řez ovocných stromů má svá pravidla a měli bychom o správném řezu stromů určitě něco vědět.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Řez ovocných stromů na jaře je odlišný od podzimního (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Řez ovocných stromů

Kdy a jak ovocné stromy řezat? Ovocné stromy rašící časně (meruňky, broskvoně) vysazujeme koncem března, kdouloně, ořešáky, ostružiníky, kiwi nebo brusinky v dubnu. Po výsadbě je potřeba zakrátit korunku ovocných dřevin, aby nepřišlo nazmar příliš mnoho důležitých látek. Mimoto podrobíme dřeviny sázené na jaře poněkud hlubšímu řezu než dřeviny sázené na podzim. V určitých případech je možné řez ovocných stromů přesunout i na léto, zejména pokud chceme podpořit kvetení výhonů v příštím roce.

Toto pravidlo platí pro řez při výsadbě i pro řez výchovný. Přesazením totiž stromek ztrácí část svých kořenů, takže je značně narušen. Abychom zabránili dlouholetému strádání stromků, musíme je při výsadbě sestřihnout.

Jednoletá korunka u jabloní, hrušní a slivoní sestává z terminálního (středního) výhonu a z 8-12 postranních, z nichž nejmohutnější jsou větve vrchní. Protože nasazují v příliš ostrém úhlu, byla by koruna příliš úzká a vysoká a její strmý růst by oddaloval plození. Později by při silném zatížení koruny plody mohlo dojít k rozlomení. Tyto strmé výhony označujeme jako konkurenční a při normálním růstu větví tyto odstraňujeme. V některých případech je ale potřeba odstranit i terminální řez až k prvnímu nebo druhému konkurenčnímu výhonu zejména tehdy, roste-li strom příliš strmě.

Používáme ostré a kvalitní nářadí, abychom stromům neublížili
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Používáme ostré a kvalitní nářadí, abychom stromům neublížili

Ze silných postranních výhonů se širokým úhlem zvolíme 3 (u slivoní 4) příští vedoucí větve, které musí být směrem vzhůru pravidelně rozloženy. Přebytečné výhony pod nimi nebo mezi nimi není nutné odstraňovat, stačí je vyvázat nebo upevnit do svorek.

Než řez provedeme, ověříme úhel větví ke středovému výhonu. Přijatelný je úhel 30-45 ° od vodorovné roviny. Strmější výhony nejprve vytvarujeme rozepřením nebo úvazkem. Následně zakrátíme kosterní (vedoucí) větve. Nejníže posazený nebo nejslabší vedoucí výhon zkrátíme o až ½, ostatní zakrátíme ve stejné rovině, abychom zachovali mízní rovnováhu.

Terminální výhon má přesahovat kosterní výhony na délku nůžek. Tento výhon zkracujeme nad očkem, od kterého můžeme očekávat, že vyrazí do nového prodlužujícího výhonu. Všechny rány je nutné pečlivě zatřít. Používáme prostředek obsahující ochranné látky proti houbovým chorobám.

Předjaří je vhodné především pro řez jádrovin
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Předjaří je vhodné především pro řez jádrovin

Udržovací řez po ukončení výchovného řezu

Tento řez můžeme provést teprve po sklizni (buď od září, nebo v únoru). Po ukončení výchovného řezu nemůžeme ale ponechat vývoj koruny samovolně, jinak dojde k nesprávnému rozvoji. U zákrsů musíme stále zakracovat prodloužení středových (terminálních) výhonů o ¼ až , abychom podnítili tvorbu postranních výhonů. Terminál nezkracujeme u vysokokmenů a polokmenů.

Výšku koruny omezujeme odstraňováním ročních přírůstků. Tím zamezíme nárůstu silných větví, které by přesahovaly z koruny. Konkurenční a svisle nebo strmě rostoucí výhony, tzv. vlky, odstraňujeme vždy, jakmile se vytvoří.

Myslíme také na obnovu plodného dřeva, jehož oblouky po 3-4násobné úrodě zakrátíme o polovinu až k postrannímu výhonu. Silně zahuštěné plodné dřevo odstraňujme z nejstarších částí částečně nebo zcela, rozvětvené plodné dřevo prosvětlujeme.

Jarní sestřih dřevin i ovocných stromů znamená podporu nárůstu nových výhonů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jarní sestřih dřevin i ovocných stromů znamená podporu nárůstu nových výhonů

Udržovací řez třešní

Udržovací řez provádíme již v prvním roce, jakmile se utvoří silné postranní výhony. Z nich vybereme 3-4 spodní větve jako příští kosterní a sestřihneme je asi o na mízní rovnováhu. Výhony by měly směřovat do různých směrů koruny a měly by nasazovat na středovou větev v různých výškách.

Ve druhém roce odstraňujeme konkurenční a silné postranní větve na svrchní straně. Ploše směřující postranní dřevo nezakracujeme, pouze pokud je příliš dlouhé. Odstraníme ale horní výhony na středové větvi. Kosterní výhony zastřihneme asi na polovinu nového výhonu. Prodloužení středového výhonu zkrátíme na 7 oček.

Tzv. vlky vždy zcela odstraňujeme
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Tzv. vlky vždy zcela odstraňujeme

Po 5.-6. roce na stanovišti doporučujeme zkrátit vrcholový výhon včetně postranních, zatímco kosterní větve není potřeba zakracovat. Konkurenční výhony zcela odstraníme. Koruna by měla být již široce otevřená pro světlo, což má příznivý vliv na tvorbu kvalitních plodů.

Řez lísek

Při výsadbě zakracujeme rostlinu asi na 20 cm. Z nových výhonů "stavíme" řídkou korunu. Protože plodí jen mladé výhony, musíme se řezem postarat o jejich dostatečnou tvorbu. Zkracujeme tedy vedoucí výhony a odstraníme starší postranní obrost. Husté keře používané jako pohledová clona nebo živý plot plodí jen minimálně.

Řez broskvoní

Vzhledem k chladnějšímu klimatu se broskvoně u nás necítí zcela komfortně. Chybí jim středomořské teplo i delší vegetační doba, takže mají i menší zásobu živin. Proto je ideální udržovat koruny broskvoní malé. Při správném řezu je životnost broskvoní asi 20 let. Při špatném řezu vydrží maximálně 8 let a trpí často na škůdce i nemoci.

Jednoletý stromek mívá středovou větev a velké množství předčasných výhonů, které se ale vůbec nehodí na tvorbu budoucích kosterních větví a musí se odstranit. Vybereme pouze 3 nejsilnější větve, které nerostou příliš strmě a jsou v různých výškách. Všechny ostatní postranní výhony odstraníme těsně u kmínku. Během 4-5 let zkracujeme každoročně na jaře prodlužující výhony kosterních větví, abychom podpořili jejich zesilování a tvorbu silných postranních výhonů.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Napřírodno; J. Höhne a P. G. Wilhelm: Dvanáct měsíců

Publikováno: 29. 3. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová