reklama

Květnatá louka je krásná, v mnohém užitečná a nenáročná na údržbu

Květnaté louky jsou v kurzu především ve venkovských oblastech, ale i na okrajích měst si našly svoje pevné místo. Tento typ porostu je v mnohém, při porovnání s pěstěnými trávníky sekanými nakrátko, výhodnější nejen pro živočichy ze zahrady, ale i pro nás. A dnes se podíváme na to, jak si takovou medonosnou louku založit.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Při založení květnaté louky se inspirujte přírodními zahradami a sady, kde jsou s trávníkem nedílně spjaty i stromy, které také kvetou a poskytují zdroj stravy opylovačům (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Kdy založit květnanou louku?

Založení květnaté louky je nejlepší provádět na jaře nebo těsně před koncem léta. Květnatá či medonosná louka není jen vysoce módní záležitost, ale především nabízí využití v mnoha různých ohledech. Tím, že mnohé druhy, z nichž nejvíce máte oblíbené kopretiny, zvonky, jetel a další, přitahují drobné opylovače z řad hmyzu, poskytují jim i přirozenou druhovou pestrost a i dostatek stravy.

Květnatá louka má další zásadní dopad na celkovou kondici zahrady. V jinak pěkně udržovaných zahradách je takový trávník velmi krásný, protože spousta barev je přirozená. Je to hlavně z doby, kdy byly květnaté porosty běžné. Vyšší porost snižuje odpařování vláhy z plochy, tedy chrání celou zahradu před suchem, v horku snižuje teplotu a poskytuje také přirozený úkryt mláďatům některých ptačích druhů, které zde mohou vyhledávat potravu.

Pokud chcete vybudovat kvetoucí zahradu, ponechejte si zde některé původní druhy, které jsou krásné
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pokud chcete vybudovat kvetoucí zahradu, ponechejte si zde některé původní druhy, které jsou krásné

Sekáním maximálně třikrát do roka se šetří životní prostředí, sníží se spotřeba pohonných hmot na nutné minimum a hlukem nebudete rušit ani sousedy. K první seči přistupujte v polovině června, kdy většina lučních druhů již odkvete. Při tom použijte ideálně bubnovou nebo lištovou sekačku. Porost můžete následně zpracovat přímým zkrmením drobnému i většímu hospodářskému zvířectvu, případně jej lze i usušit. Květnaté louky se zásadně nikdy nesekají mulčovačem, protože rozkládající se hmota má na rozšiřování kvetoucích druhů negativní vliv.

Jak založit louku?

Založit louku není složité. Květnatá louka se vysévá na dokonale připravenou plochu, která je zoraná, dokonale prokypřená a mechanicky zbavená plevelů. Jakýkoliv pokus o užití herbicidů je sice možná vhodný, ale pro zdraví všech organismů žijících v půdě a trávníku má zásadně negativní vliv. Na malé ploše vysévejte ručně, na větší pak využijte rozmetadlo, které osivo rozhodí zcela rovnoměrně. Před výsevem nehnojte. Osivo zapravte hráběmi do hloubky maximálně 5 mm.

Květnatá louka může být lemována například ostrůvky s trvalkami
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Květnatá louka může být lemována například ostrůvky s trvalkami

Po vysetí následuje utužení. Malý trávník stačí uplácat lopatou, na velkou plochu vyjeďte alespoň s ručním válcem. Díky utužení bude vláha perfektně vzlínat do osiva, což urychlí růst. První udržovací seč, která je zároveň odplevelovací, se provádí při výšce 20 cm a veškerou posekanou hmotu je nutné odklidit. Druhým rokem již květnatá louka slouží svému účelu, je medonosná, chrání před teplem a při třech sečích poskytne i dostatek krmiva zvířatům.

Zdroj informací: culinabotanica.cz; kvetnatelouky.cz

 

Publikováno: 12. 5. 2023, Autor: Radoslav Ptáček, Profil autora: Radoslav Ptáček