reklama

Kácení stromů v praxi má svá pravidla a podmínky

Kácení stromů se na svém pozemku čas od času neobejdeme. Buď je odstraňujeme proto, abychom mohli pozemek rozšířit či prosvětlit, anebo také proto, že stromy jsou již staré a hrozí jejich zřícení. A pak je tu samozřejmě samostatná kapitola kácení stromů za účelem získávání levného typu topiva. Pokácet si strom ovšem nemůže každý, a také ne vždycky, když to někoho napadne. Jsou na to jistá pravidla a předpisy.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Kácení stromů vypadá někdy jednoduše, ale v praxi je to nebezpečná a namáhavá činnost (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Kácení stromů

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Období vegetačního klidu je období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Existují ale výjimky, kdy je potřeba dřevinu či dřeviny kácet mimo toto stanovené období, zejména ve chvíli, kdy taková dřevina ohrožuje životy nebo majetek.

V praxi bývá kácení stromů nejčastěji povoleno v období od 1. listopadu do 31. března, kdy je pravděpodobnost poškození dřeviny při kácení nejnižší.

Kdo nemusí žádat o povolení ke kácení?

Například majitelé ovocných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí, konkrétně na pozemku typu zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plochy se způsobem využití pozemku pro zeleň. Do této kategorie spadají i dřeviny v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů. Jednoduše řečeno, na své zahradě si můžete pokácet prakticky jakýkoliv ovocný strom. U ostatních dřevin jsou ale výjimky - např. jedná-li se o chráněné druhy stromů nebo stromy, které jsou umístěny v ochranných zónách, jako jsou například památkově chráněné oblasti nebo vodohospodářské oblasti.

Stromy, které rostou blízko elektrického vedení, mohou představovat problém
i (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)
Stromy, které rostou blízko elektrického vedení, mohou představovat problém

Dále není potřeba ohlašovat kácení veškerých dřevin, které ve výšce 130 cm nad zemí nemají obvod kmene větší než 80 cm, porosty dřevin, které se vzájemně dotýkají či prorůstají. Jejich celková plocha nesmí přesahovat 40 m². Povolení také nepotřebujete na kácení starých, suchých či poškozených stromů, které by mohly ohrožovat okolí pádem.

U všech ostatních dřevin, zejména mohutných stromů, je k jejich pokácení potřeba povolení od příslušného obecního či městského úřadu - Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona). Tento orgán rovněž určí, zda je nutné provést náhradní výsadbu.

Arborista ze stromu postupně odstraňuje větve
Arborista ze stromu postupně odstraňuje větve (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)
Arborista na vrcholku kmenu ořezaného stromu
Arborista na vrcholku kmenu ořezaného stromu (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)

Kdo může kácet?

Jistě, že si na malý stromek do výšky 130 cm nezavoláte arboristu, to zvládnete sami. Vzrostlé a mohutné stromy by měl zpracovat profesionální dřevorubec. Pokud se jedná o strom nebo stromy v zastavěné oblasti, poblíž drátů vysokého napětí, plynového potrubí či chráněných památek a podobně, bude na místě pozvat si odborníky na výškové a rizikové kácení.

Cena za takové kácení není zrovna nízká, ale vyplatí se. Než abyste měli na krku trestný čin obecného ohrožení a platili mnohatisícové nebo dokonce milionové škody, je lepší využít služeb někoho, kdo má s danou problematikou bohaté a praktické zkušenosti.

Samostatnou kapitolou je výškové a rizikové kácení stromů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Samostatnou kapitolou je výškové a rizikové kácení stromů

Pokud máte na svém pozemku stromy či stromy, které zde opravdu z nejrůznějších důvodů nechcete a nesplňují podmínky pro "laické" kácení - jsou vyšší než 130 cm, zasahují na veřejné prostranství nebo od systémů infrastruktury (elektrické vedení či plynové potrubí), ohrožují majetek nebo životy, zavolejte si odborníky. Ideální je, pokud seženete firmu, která vám problematické dřeviny z pozemku odstraní a poradí s výsadbou nových.

Zbytek kmenu je pak možné skácet klasicky
i (Zdroj: Pavlína Wagnerová Málková)
Zbytek kmenu je pak možné skácet klasicky

Souhrn předpisů podle paragrafů

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²;
  • pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let;
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Pro kácení je potřeba nářadí

Při kácení stromu se nezapomeňte vybavit správnými nástroji pro řezání. Samozřejmostí by měly být ochranné pomůcky, pevná obuv a pracovní oděv. Je také nutné zajistit prostor kolem stromu z hlediska bezpečnosti a vyvarovat se kácení směrem k budovám, silnicím nebo jiným místům, kde by mohlo dojít k poškození.

Hlavním nástrojem je v tomto případě motorová nebo aku pila. Při kácení stromů se ale také neobejdete bez ostré a pevné sekery, která pomůže odvětvovat pokácené kmeny stromů.

Kácení stromů je náročná a zodpovědná činnost. Měli bychom mít na paměti, že s každým stromem, který zmizí z naší krajiny, ubývá i čistého ovzduší. Měli bychom se tedy snažit, aby pokaždé, když strom pokácíme, jsme vysadili nový.

Zdroj informací: zakonyprolidi.cz; stromoskop.cz; homago.cz

Publikováno: 29. 5. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová