reklama

Jaké jsou druhy trávníků

Trávník není jen tráva. Travin a ostatních trávníkových bylin je velká řada a různým mísením osiv se vytvářejí specifické směsi pro různé druhy použití. Jiný trávník se hodí na zahradu, jiný na hřiště. Jednotlivé druhy trávníků mají také různé požadavky na péči, což může být pro nás klíčovým faktorem při jejich výběru.

Trávníky představují neodmyslitelnou složku zelených ploch, které nás obklopují. Druhů a typů trávníků může být celá řada a setkáváme se s nimi prakticky všude, ve městech, na zahradách, v krajině. Obecně můžeme říci, že stejnorodá klidná zelená plocha působí na lidské oko velice dobře, uklidňuje, vyvolává pocit klidu, pořádku a vyváženosti. Trávníky jsou ideálním  spojujícím článkem v zahradních kompozicích.

Okrasné trávníky můžeme podle účelu a náročnosti na údržbu dělit na následující tři skupiny:

  • Jemné parkové /kobercové/ trávníky
  • Sadové trávníky
  • Přírodní parkové louky

Pro který trávník se ale rozhodnout? Který bude nejlépe slušet naší zahradě? Pojďme se s nimi nejprve blíže seznámit a pak si řekneme něco k zásadám výběru.

Venkovská zahrada v přírodním stylu
i (Zdroj: Daniela Dušková)
Venkovská zahrada v přírodním stylu je nádherná a dobře se zde uplatní i extenzivní druhy travních ploch či jejich kombinace se sečeným trávníkem

Jemné parkové kobercové trávníky - udržují se velmi nízce střižené, většinou doplňují květinové záhony, kolonády či okolí památníků. Najdeme je všude tam, kde je potřeba mít reprezentativní zeleň. Tyto trávníky potřebují sekat alespoň 20x do roka a udržovat je ve výšce 4 až 7 cm. Mají velké nároky na péči, půdu, výživu, závlahu, na kvalitní a precizní založení. Zakládají se z vybraných nízkých druhů travin. Speciálním typem nízkého kobercového trávníku je golfový trávník, který jak již sám název napovídá, doplňuje golfová hřiště.

Sekání trávy sekačkou
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Trávník je potřeba udržovat pravidelným sekáním

Sadové trávníky tvoří větší plochy v parcích a zahradách. Nepotřebují tak časté sekání. Sekáme je tak 10x až 15x ročně a udržujeme je při výšce 10 cm.  V Hlavní sezoně, tedy v květnu červnu a červenci, je třeba sekat každých 10 dnů, mimo tuto dobu stačí jednou za 14 dnů. Jejich kvalita záleží na  lokalitě.  Nejlépe se jim bude dařit na slunném, teplem místě s kvalitní půdou, která je propustná, ale zároveň bohatá humus. K základní péči patří sekání, přihnojování, případně závlaha.

Tráva v sadu
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Trávník v sadu není potřeba tak často sekat

Přírodní trávníky neboli parkové louky  představují extenzivní typy travních ploch. Uplatní se v přírodně krajinářských parcích a na loukách. Sekají se jenom dvakrát až třikrát do roka. Parková louka kombinuje traviny, jeteloviny i květiny.

Louka s kopretinami
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Květinová louka s kopretinami lahodí oku

Volba trávníku

Vždy je dobré vycházet z toho, jak velkou péči chceme trávníku věnovat. Parkové kobercové trávníky, vyžadují opravdu velkou péči. Jejich osivo obsahuje právě takové druhy travin, které navíc velkou péči potřebují a pokud ji nedostanou, nebude výsledek vypadat dobře. Tuto trávníkovou plochu je třeba doplnit i o závlahový systém. Pokud hledáme trávník na chatu, kam jezdíme jen o víkendu, bude lepší volbou trávník sadový. Pokud v něm budou rovněž byliny a jeteloviny, necháme je tam. Často snášejí ztížené podmínky lépe, než tráva samotná.  Na velkých plochách, například v sadu, bude nejkrásnější parková louka.

Náhrada trávníku

V některých případech je lepší nahradit trávník jinými rostlinami. V případě extrémních stanovišť, jako je hlubší stín nebo sluneční úpal, zvolíme raději bylinné druhy. Do hlubšího stínu pod koruny stromů se bude hodit mechovec kostrbatý /Cotula squalida/, který vytváří kompaktní nizoučký koberec a snáší i sešlap. Z dřevin bude do hlubokého stínu nejlepší volbou břečťan /Hedera/. Pěknou souvislou plochu na sluníčku vytvoříme např. pomocí nízké mateřídoušky /Thymus/. 

Mechovec kostrbatý
i (Zdroj: Daniela Dušková)
Mechovec kostrbatý může nahradit trávník ve stínu

Trávník vs. traviny

Pozor, velká řada trav se na trávníky vůbec nehodí! Většinou se jedná o vzrůstné, trsnatě rostoucí druhy. Tyto trávy, jako je například ozdobnice /Miscanthus/ nebo pampová tráva /Cortaderia/, se v zahradách pěstují jako okrasné dominanty. Dekorativní jsou nejen jejich květy ale i listy, které bývají často zajímavě zbarvené. Velice dobře se ale kombinují i se sečenou travnatou plochou, se kterou vytvářejí zajímavý kontrast.

Ozdobnice čínská
i (Zdroj: Daniela Dušková)
Ozdobnice čínská v pozadí je krásně doplněna nízce sečeným trávníkem

TYPY NA ZÁVĚR

1. Čím častěji budeme trávník sekat, tím větší nároky klademe na kvalitu sekačky a to zejména na její ostří. Používáme kvalitní sekačku, nejlépe se sběrným košem a otočný nůž pravidelně brousíme. Dnes se nejčastěji v zahradách používají sekačky se sekacími noži. Kvalitnější sekačky mají zpravidla nůž z lepšího materiálu, který se tak snadno neztupí a vydrží déle ostrý. Pokud je po posečení trávníku řezná plocha na travním listu roztřepená a koukají z ní vlákna, je zcela nezbytné nůž nabrousit nebo vyměnit.

2. Květinové louky vždy sekáme až po odkvětu bylin. Rozkvetla plocha plná kopretin, zvonků a kohoutků představuje nádhernou podívanou. Jednotlivé druhy trávníku můžeme na jedné zahradě zajímavě kombinovat. Nízký parkový trávník může např. přecházet v kvetoucí louku.

3. Intenzivní typy trávníku v suchém létě velmi trpí a vyžadují velké množství vody. Nejlepší dobu pro zalévání trávníku je večer a nebo brzy ráno. Závlahový systém můžeme také nechat běžet v noci. Zároveň ale pamatujme na to, že to kořenový systém trav není příliš hluboký a zálivka musí být nejen dostatečná, ale také častá.

4. Intenzivní, nízké a často sečené trávníky na reprezentativních plochách je potřeba vždy jednou za čas kompletně obměnit. Ve chvíli, kdy trávník i při kvalitní péči přestává být pěkný a jeho travní skladba se mění, je nejlepším řešením  plochu kompletně zrýt, vylepšit zeminu a založit nový trávník.

Trávník na zahradě
i (Zdroj: Daniela Dušková)
Travnatá plocha dobře doplňuje čerstvě založenou zahradu

Publikováno: 2. 4. 2019, Autor: Daniela Dušková, Profil autora: Daniela Dušková