reklama

Není benzin jako benzin

Používání benzinu v zahradních strojích má svoje zásady. Jeho kvalita je v mnoha ohledech problematická a může vyústit až v drahou opravu. O problémy se sekačkou, křovinořezem a dalšími stroji ale nestojíme. Jak tedy zajistit, aby náš motor měl k dispozici kvalitní palivo a jak se chovat, když přichází doba zimní odstávky?

Není benzin jako benzin

Benzín v zahradních strojích? Kvalita paliv dělá vrásky majitelům strojů

Není benzin jako benzin, prostě kvalita paliv se s dobou změnila. Povinné přimíchávání pěti procent biosložky klade důraz na jeho ošetření, stejně tak jako správné používání motorových strojů. Bioethanol sice stojí za plošným snížením emisí spalovacích motorů, jeho přítomnost ale činí kvalitu paliv velmi kolísavou. Při spalování jsou výfukové plyny čistší. Motory značně trpí, protože uvnitř se při provozu tvoří zvýšené množství usazenin. Snižují výkon, životnost a zhoršují odvod tepla. V karburátoru vzniká při odstavení s nevyprázdněním palivových cest slabá, lepivá vrstvička. Jsou to známé pryskyřičné usazeniny, které dříve nebo později zanesou trysky a kanálky. Karburaci to v konečném důsledku zabrání korektní funkci.

Není benzin jako benzin, pozor je třeba dávat především na stáří paliva
Není benzin jako benzin, pozor je třeba dávat především na stáří paliva

Návod k obsluze říká vše

Uživatelský manuál k obsluze spalovacího motoru stanoví, jak naložit se zbytkem paliva před zahájením delší odstávky. Motor, vybavený uzávěrem přívodu benzinu, odstavíme tak, že obsah nádrže ošetříme stabilizátorem. Jde o konzervační prostředek, účinně zpomalující rozkládání a zvětrávání paliva. Aby nedocházelo k navázání vzdušné vlhkosti, nádrž naplníme až po uzávěr již ošetřenou směsí. Při uzavřeném přívodu paliva nastartujeme motor a necháme jej běžet, dokud nezhasne. Znamená to, že karburátor je prázdný a po delším odstavení startování nebude činit problém.

Ponechání paliva bez ošetření činí obrovský problém jemně seřízeným karburátorům se slitinovým tělem. Bioethanol se vyznačuje v tomto prostředí agresivní vlastností. Dochází až k oxidaci slitiny a tvorbě krupičky, bránící správné přípravě směsi.

Špatnou kvalitu benzinu odnese nejčastěji karburátor
Špatnou kvalitu benzinu odnese nejčastěji karburátor

Pár dní a dost

Běžný a všude dostupný Natural 95 si zachovává stabilitu složení po dobu přibližně tří týdnů. Proto si netvoříme zásoby, ale s palivem si počínáme tak, abychom nakoupené množství za tuto dobu spotřebovali. V palivových směsích pro provoz dvoutaktních motorů, číhá jedna zrada. Tím, jak se v namíchané směsi paliva a oleje začnou oddělovat jednotlivé složky od sebe, vážně je narušena také schopnost vázání oleje. Často pak dochází k zadření motoru, a to i při správném míchacím poměru.

Moderním spalovacím motorům prospívá provoz na paliva s vyšším oktanovým číslem než 95. Jednou ze základových složek je biosložka, vyráběná jako ETBE nebo etyltercbutyléter. Tato látka se neusazuje v palivových cestách. Má vliv na zvýšení výhřevnosti při spalování a zachovává benzinu vyšší oxidační stabilitu, takže zvětrává podstatně pomaleji. Snížená schopnost vázat na sebe vzdušnou vlhkost omezuje riziko problémů s chodem motoru po delší odstávce při ponechání poloprázdné nádrže.

Při dlouhodobém využívání vysokooktanových, premiových paliv, nedojde ke zvýšení výkonu motoru. Také jej nakoupíme za vyšší cenu při porovnání s klasickým Naturalem. Avšak vlastnosti jsou prvotřídní. Nemusíme používat stabilizátor pro krátkodobé odstávky, motor je uvnitř podstatně čistší, takže má delší životnost a snižuje se riziko případných poruch.

Na čerpací stanici sáhneme po vysokooktanovém palivu, které je po všech stránkách lepší
Na čerpací stanici sáhneme po vysokooktanovém palivu, které je po všech stránkách lepší

Budoucnost s otazníkem

V dalších letech dojde pravděpodobně ke zvýšení obsahu bioethanolu v palivech až na úroveň 10%. Starším motorům, které pro to nejsou uzpůsobeny, to bude činit nemalé problémy. Odhadovaná doba skladovatelnosti se zkrátí na jeden až dva týdny. V souvislosti s neustále se zpřísňující legislativou v oblasti emisí výfukových plynů dojde ke generační obměně všech spalovacích motorů v sekačkách, pilách a jiných zařízeních za nové, vybavené ještě přesněji vyrobenými karburátory s velice jemným nastavením. Řešením bude používat již pouze vysokooktanový benzin pro zahradní stroje nebo klást velký důraz na ošetření paliva ihned po jeho zakoupení na čerpací stanici.

Horší kvalitu paliv lépe snáší starší stroje s jednoduchými motory
Horší kvalitu paliv lépe snáší starší stroje s jednoduchými motory

Publikováno: 3. 4. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce

Mohlo by vás dále zajímat

Jarní údržba zahradní techniky

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Jak na údržbu zahradní techniky před začátkem sezony.