reklama

Jak si na zahradě vybudovat potok

Potok na zahradě je snem mnoha lidí. Víte, že si ho dnes již můžete realizovat? Dříve však, než se pustíte do jeho výstavby, vezměte v úvahu všechny potřebné náležitosti. Nevíte jaké? Poradíme vám, pěkně postupně, krok za krokem.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Potok na zahradě si můžete vybudovat i vy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Potok na zahradě 

Potok na zahradě může být otevřený nebo uzavřený. Otevřený potok, čili přírodní potok, je přirozený vodní prvek, který zahradou protéká v různé formě. Jeví se jako naprostá výhra, ale i on má své úskalí, protože v létě často vysychá a v době dešťů se může naopak rozvodnit a zaplavit celou zahradu. Uzavřený potok, je umělý potok, který se vyznačuje uzavřeným okruhem cirkulující vody. Voda je do tohoto typu potoka přivedena uměle, obvykle ze studny, vodovodního řádu nebo z jiného zdroje. Pohyb vody je v případě umělého potoka zajištěn čerpadlem umístěným v jeho nejnižší části, odkud je tlačena k jeho horní části.

Výhodou umělého potoka je, že vám na rozdíl od přírodního potoka nevyschne (tedy pokud nevypnete čerpadlo) a ani se nerozvodní. Tak jako všechno, i on má však své nevýhody. Nehodí se totiž do každé zahrady. Aby umělý potok mohl existovat, potřebuje zahradu, kde je alespoň minimální spád. Ano, je to samozřejmě možné zajistit navezením materiálu, ale je to velmi náročné, složité a nákladné. Za jeho další nevýhodu pak můžeme považovat i potřebu čerpadla, protože je to spojeno se spotřebou energie. 

Nejprve si vše naplánujte
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nejprve si vše naplánujte

Než se pustíte do zakládání potoka na zahradě 

Dříve, než se pustíte do zakládání potoka na zahradě, měli byste zvážit několik věcí. Při zakládání potoka na zahradě je zapotřebí si ujasnit v prvé řadě jeho funkci. Potok může mít například za úkol nějakým způsobem zahradu rozdělit nebo může rovněž sloužit k čištění jezírka a podobně. Dále je nutné vzít v úvahu sluneční svit. Ideální je, když potok protéká oblastí, kde je polostín a kde slunce svítí asi 4 až 6 hodin.

Budovat by se měl v dostatečné vzdálenosti od velkých stromů, protože vám to ušetří na podzim spoustu práce. Potok by měl být na viditelném místě. Měli byste na něj vidět ze svého oblíbeného místa na zahradě. Zároveň by vám však neměl překážet. Vést by měl nejlépe kolem místa, kam chodíte odpočívat, třeba kolem terasy, pergoly, místa na grilování. Na konci může být zakončen tůňkou nebo malým zahradním jezírkem.

Součástí mohou být i kaskády a vodopády
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Součástí mohou být i kaskády a vodopády

Při jeho plánování také nezapomeňte na potřebu přívodu vody a elektřiny. Vše musí být na dosah. Dopředu byste měli mít naplánovanou i přesnou trasu potoka. Aby umělý potok působil pozitivně, je důležité usilovat o co nejvhodnější zakomponování do daného prostoru. Dosáhnete toho tak, že nebude pouze rovný, ale zakomponujte do něj zákruty, kaskády a vodopády, a pak také tím, že se bude stáčet směrem k domu. 

Způsob výstavby 

Způsobů výstavby umělého potoka je mnoho. Můžete si na to najmout odborníky, ale zvládnout to můžete i svépomocí. Podle vašich představ vás výstavba může vyjít na několik desítek tisíc, ale i na více než 200 000. Výšku vaší investice ovlivňují terénní úpravy, délka potoka i použité materiály. Koryto potoka je možné vyložit různě velkými a tvarovanými dílci z betonu, polyethylenu nebo umělé hmoty. I proto je důležité si vše dopředu ujasnit a naplánovat. Zvažte, kolik jste ochotni do výstavby potoka investovat.

Vykopejte koryto potoka
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Vykopejte koryto potoka

Výstavba potoka v zahradě svépomocí 

Pro stavbu umělého potoka budete ve své podstatě potřebovat běžné stavební náčiní jako lopatu, rýč, kolečko, kropičku nebo zahradní hadici, provázek, vodováhu, skládací metr nebo pásmo. Při zahájení výstavby si nejprve na pozemku vyznačte přesný tok potůčku, místo, kde bude prameniště a také, kde bude jeho dolní část, tedy tůňka nebo jezírko. Následně je zapotřebí vykopat koryto, které však nemusí být příliš hluboké. Bohatě stačí, když bude hluboké 30 cm a široké 50 až 100 cm. Tam, kde budou kaskády, může být koryto dokonce i užší a u tůňky zase širší.

Při hloubení koryta vytvářejte prohlubně a hrany, přes které bude později přetékat voda. Dejte si ovšem pozor na to, aby přepady nebyly výše než terén. Vytvarované lože potoka byste měli zbavit všech ostrých předmětů. Do takto upraveného koryta nasypte jemný štěrk. Následně pak na štěrk navrstvěte alespoň 5 cm vysokou vrstvu jemného písku. Na písek rozprostřete ochranné geotextilie, které přikryjete speciálními jezírkovými foliemi. Při jejich pokládání dbejte o maximální nepropustnost. Pokud je tedy budete napojovat, dobře je slepte, nebo svařte. Voda v žádném případě nesmí prosakovat do spodních vrstev.

Na položenou fólii rozprostřete hrubý písek. Okraje fólie na bočních stranách zvedněte a zafixujte do břehů. Skryjte ji pod oblázky a kameny. Rozmístěním kamenů do koryta vytvoříte konečnou podobu potoka. Zbývající místa vyplňte valounky. S kameny si pohrajte, jsou to totiž právě ony, které dají tekoucí vodě neopakovatelný ráz. 

Prameniště může mít různou podobu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Prameniště může mít různou podobu

Vybudování prameniště  

Prameniště vytvoříte tak, že vodu z dolní části potoka, tůňky nebo jezírka pomocí čerpadla, přivedete nahoru žebrovanou černou polyetylenovou hadicí o průměru 32 nebo 38 mm. Důležité je, aby hadice měla rovnoměrný spád, jinak hrozí, že v ní v zimě po vypnutí čerpadla voda zamrzne. A to ji může roztrhnout.

Nakonec voda může stékat do jezírka
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nakonec voda může stékat do jezírka

Instalace čerpadla 

Vodu do prameniště dostanete jedině pomocí čerpadla. To nainstalujete ve spodní části potůčku, ideálně na to nejhlubší dno tůňky nebo jezírka. Mějte také na paměti, že čím větší je sklon pozemku, tím výkonnější čerpadlo budete potřebovat. Pro výběr toho správného čerpadla je důležitá také délka potoka a množství vody, která jím má protékat. Běžná potůčková čerpadla mohou přečerpávat 1 000 až 20 000 l vody za hodinu, přičemž ji dovedou dopravit do výšky 1 až 5 m. Nicméně si dejte pozor, silný proud vody je sice efektivní, ale když budete mít takhle čerpadlo zapnuté několik měsíců, můžete se při platbě vyúčtování za elektřinu hodně divit. 

Okolo potoka zasaďte rostliny
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Okolo potoka zasaďte rostliny

Rostliny v oblasti potoka 

Potok nakonec doplňte o rostliny. Vodní a bahenní rostliny pomohou se zakomponováním potoka do zahrady. Správnou volbou si můžete rozšířit sortiment rostlin, které byste bez potoka na zahradě nemohli pěstovat. Výsadba by měla vypadat zcela přirozeně a harmonicky, aby vytvořila plynulý přechod mezi vodou a ostatní zahradou. Hodí se sem například kosatce, upolíny, kyprej nebo třeba kontryhel. 

Nakonec svůj potok můžete ještě ozdobit dalšími dekorativními prvky (třeba můstky nebo reflektory) a okolo něj může vést i chodníček.

Zdroj informací: hecht.cz, zahradarealizace.cz, lepebydlet.cz, jezirka-zahrada.cz

Publikováno: 12. 6. 2023, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová