reklama

Příprava záhonů pro výsev a výsadbu

Vypěstovat si na zahradě vlastní zeleninu nebo brambory není dnes již nutností, ale relaxačním koníčkem. Snad každý majitel zahrady touží odzkoušet si některou žhavou novinku v odrůdách zeleniny nebo třeba i brambor. Kvalitní příprava půdy před výsevem či výsadbou je důležitá pro vývoj během celé vegetace. Půda by měla mít před prvním zásahem optimální vlhkost. Jednoduchou zkoušku se provedeme tak, že zem pevně stiskneme v dlani a následovně pustíme. Pokud zůstane hrouda v celku, je zem příliš vlhká, optimálně by se měla nárazem rozpadnout. Naopak, je-li přeschlá, nepodaří se stisknutím hrudku vytvořit.

Příprava záhonů pro výsev a výsadbu

Hráběmi a motykou můžeme připravit pro následný výsev či výsadbu opravdu jen malý záhonek. Na větším pozemku se vyplatí ulehčení namáhavé práce pomocí celé škály nářadí v agregaci se zahradní mechanizací. Ale pozor, každý typ pěstované kultury vyžaduje jiný způsob přípravy půdy. Použitím nevhodného nářadí pro danou plodinu můžeme vytvořit zcela nekvalitní pěstební podmínky. Základní rozdělení nářadí je na pasivní a aktivní. U pasivního nářadí je půda obdělávána pevným pracovním ústrojím, u aktivního pak rotujícími noži poháněnými otáčkami motoru. Používejte kvalitní ruční nářadí.

Příprava půdy nářadím s aktivními noži
Příprava půdy nářadím s aktivními noži

Stále větší oblibě se na zahradách těší pěstování brambor, zde by ale struktura půdy neměla být příliš jemná, má obsahovat drobné hrudky nikoliv ale hroudy. Povrch se vyplatí mít dokonale urovnaný, neboť při naorávce brázd se vyžaduje stejná hloubka.Tento požadavek naprosto splňuje kombinátor. Je to pasivní nářadí, připojené na převodovou skříň s koly. Na rámu jsou v posuvných objímkách připevněné kypřící radličky, čímž se dá jednoduše nastavit hloubka prokypřování, což je asi 20 centimetrů. Za radličkami následuje prutový válec, který rozdrtí velké hroudy a zároveň udržuje stejnoměrnou hloubku radliček bez nadměrného zahloubení.

Pro velice kvalitní přípravu se vyplatí pozemek kultivovat 2x tak, že druhý přejezd se provádí křížem k přejezdu prvnímu. Na přední stranu převodové skříně se upevňují závaží, měla by být nastavena tak, že při lehlém nadzvednutí řídítek stojí stroj v rovnováze, vedení i obracení na konci řádku je zcela lehké bez nutnosti použití sebemenší síly.

Příprava půdy pasivním nářadím – brány
Příprava půdy pasivním nářadím – brány

Nejčastěji asi připravujeme pozemek pro výsev kořenové zeleniny, hrachu, okurek a výsadbu rajčat, paprik nebo košťálovin. Základem by měla být půda co nejjemněji zpracovaná do hloubky 15 – 20 cm s pravidelnou jemnou strukturou bez zbytečných hrudek a nerovností v propracování. Současně by mělo být v celé hloubce profilu zapraveno i anorganické hnojivo. Tyto požadavky na přípravu nejlépe splňuje rotavátor, což je aktivní pracovní ústrojí s rotujícími hvězdicemi nasazenými přímo na nápravu převodové skříně. Důležité je správné nasazení hvězdic z pravé i levé strany, neboť hvězdice musí být proti sobě ve stejném pootočení, jinak se ztíží vedení stroje a dochází ke strhávání ke straně.

Používají se dva typy hvězdic - klínovité a kopinaté. Klínovité jsou vhodné do lehkých a písčitých půd, kde je nebezpečí snadného zahrabávání stroje, kopinaté naopak kvalitněji proniknou do půd těžších. Důležitou částí je nastavovací radlička, která slouží k nastavení hloubky prokypření, podle zahloubení radličky dochází i k zahlubování hvězdic. V přední části se vyplatí připojit vodicí kolo a zatěžovací závaží. Závaží na těžších půdách napomáhá zahlubování stroje, vodicí kolo slouží k snadnějšímu otáčení na konci řádku a naopak zabraňuje zahrabávání na lehkých půdách. Posunováním závaží na nosiči dosáhneme dokonalého vyvážení stroje pro pohodlnou práci. Správně připravený stroj dokáže pozemek v hrubé brázdě po dvou přejezdech dokonale připravit pro setí a sázení zeleniny.

Odplevelení půdy rotavátorem
Odplevelení půdy rotavátorem

Po letošní teplé zimě, kdy vznikaly ideální podmínky pro růst plevelů, je řada pozemků silně zaplevelená. Tento plevel by nebylo dobře zahrabávat do hloubky, naopak by měl zůstat podtržený na povrchu nebo dokonce vyhrabaný mimo pozemek. Navíc takový záhon bude nejlépe neosazovat, ale osít zeleným hnojením, čímž dojde i k značnému potlačení plevelů. Pro výsev zeleného hnojení by se neměla půda zpracovávat do hloubky, pouze srovnat hrubou brázdu do roviny se současným rozbitím velkých hrud na povrchu. Je zde stejný požadavek na přípravu jako na polích před setím obilovin. Nejprve je nutné pozemek nahrubo srovnat smykem. Kvalitní smyk má stavitelný úhel, který svírá se zemí. Ostrostí úhlu je dána hloubka zpracování. Zde je obzvláště důležité, aby půda nebyla přeschlá ani přemokřená, to vše má rozhodující vliv na kvalitu přípravy.

Po smykování zůstává plevel na povrchu a pomocí nesených bran jej lehce vyvláčíme na kraj pozemku. Ideální jsou brány, které mají dvě řady hřebů a jednoduše se uvolněním ručního středového šroubu nastavují na optimální šířku záběru. Vyplatí se u smyku i bran použít čelních závaží z důvodu rovnováhy stroje. Brány půdu zpracují v hloubce několika centimetrů a vytvoří tak perfektní lůžko pro výsev zeleného hnojení, které se jednoduše rozhodí na povrch a pomocí bran zavláčí. Multifunkční stavebnicové systémy vybavené odstředivou spojkou jsou celoročními pomocníky a nabízejí vysokou užitnou hodnotu spolu s dlouho životností.

Hluboká příprava půdy protiběžným rotavátorem
Hluboká příprava půdy protiběžným rotavátorem

Publikováno: 26. 3. 2019, Autor: Jan Kopřiva (text a foto), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce