reklama

Oleje pro zahradní techniku

Oleje pro zahradní techniku používáme s přihlédnutím k doporučením v návodu k obsluze a bezpečné manipulaci. Jejich pravidelná výměna je nutná, protože zajistí spolehlivý provoz motoru. Při výběru volíme takový typ mazadla, odpovídající využití stroje. Čím je jeho provoz náročnější, tím výkonnější by olej měl být. Jak často se oleje pro zahradní techniku mění a na co bychom měli dát pozor?

Oleje pro zahradní techniku

Oleje pro zahradní techniku a jejich výměna

Oleje pro zahradní techniku používáme především ve spalovacích motorech a převodových mechanismech. Výměna u spalovacích motorů je velice důležitá. Olej v motoru maže, chladí a zbavuje vnitřní součásti nečistot. Motor nejvíce trpí při studeném startu, kdy je náplň hustší a hrozí větší opotřebení. Výrobci mazacích náplní tomu předchází modernějšími třídami s větším teplotním rozsahem. Řidší olej dobře maže prakticky ihned po nastartování a vyšší stupeň aditivace zajišťuje, že všechny části motoru budou při správném použití oleje prosté případných usazenin.

Mnoho z nás porušuje ustanovení návodu k obsluze. Olej vyměníme vždy na jaře, než začínáme se strojem pracovat. Náplň z motoru dobře vytéká, když jej necháme chvíli proběhnout. Olej se ohřeje, tedy zřídne a provozem motoru se zvíří i usazené nečistoty. V zimě, po dobu delší odstávky, se olej přirozeně znehodnocuje. Absorbuje vzdušnou vlhkost, čímž je jeho mazací schopnost silně snížena.

Výměna oleje v zahradní technice je snadná záležitost
Výměna oleje v zahradní technice je snadná záležitost

Mnoho dnešních, moderních motorů, postrádá běžnou vypouštěcí zátku na spodním víku skříně. Pro tyto účely existují odsávací sady. Jde o nádobu s vývěvou a odsávací hadicí, která se při zahřátém oleji zasune na dno plnicího hrdla motoru a olej se jednoduše odsaje. Ještě jednodušší je překlopit stroj na bok, kde je toto napouštěcí hrdlo. K tomuto kroku se ale uchylujeme jen tehdy, pokud jsme si jisti, že tímto nedojde k natečení části olejové náplně do vzduchového filtru. Také před takovým způsobem práce nastavíme i motor do horní úvratě. Stačí, když zatáhneme za startovací šňůru a cítíme odpor. Oba ventily jsou poté zavřené a nehrozí ani natečení oleje do výfukového systému.

Olej vždy vybíráme tak, aby odpovídal požadavkům návodu k obsluze
Olej vždy vybíráme tak, aby odpovídal požadavkům návodu k obsluze

Starý olej nedělá motoru dobře

Šetření na výměně oleje včetně prodlužování intervalu mezi jeho výměnami je nežádoucí. Olejová náplň s vyšším obsahem rozpuštěných nečistot motoru dlouhodobě neprospívá. Pokud jej nevyměníme déle než rok, začíná to pouze vyšší spotřebou paliva. Následuje problém se studenými starty a končí až zadřením pístu ve válci.

Mezi uživateli zažitá fráze, že tmavý olej je špatný, je také nesprávná. Tmavší zbarvení neznamená automaticky prolínání paliva do oleje. Tím, že motory u sekaček a jiných malých strojů nemají filtr, dochází k postupnému zabarvování olejové náplně nečistotami, které se během motoru uvolní i vlivem čisticí funkce oleje. Pokud by směs paliva a vzduchu byla příliš bohatá, poznáme to na první pohled podle zčernalých elektrod zapalovací svíčky. Jev je způsoben hlavně zaneseným vzduchovým filtrem. Při extrémním zanesení dochází ke zkratování svíčky nebo prolínání přebytku paliva do oleje.

Střídání olejů napříč třídami

Pro dlouhodobý a bezproblémový provoz všech motorů používáme vždy stejnou třídu mazadla, kterou jsme používali v motoru od jeho koupě. Pokud například letní olej po několika sezonách zaměníme na celoroční, s tím vyvstanou problémy. Úsady, které se za původního typu náplně vytvořily, nový řidší olej rozpustí. Končí to často zadřením motoru nebo vysokou spotřebou olejové náplně z důvodu poškození pístních kroužků.

Automobilové oleje jsou pro zahradní stroje zakázanou volbou. Motory v automobilech fungují na bázi nižších teplot. Je to principiálně dáno jejich konstrukcí, kdy pro chlazení využívají kapalinový systém s nuceným oběhem. Vzduchem chlazený motor pracuje tedy s teplotami mnohem vyššími. Při provozu s náplní automobilového oleje často pozorujeme hlučnější chod motoru nebo jeho klepání. Indikuje to vyšší opotřebení.

Zanedbanou výměnu oleje odnese nejčastěji klika, jejíž výměna udělá průvan v peněžence
Zanedbanou výměnu oleje odnese nejčastěji klika, jejíž výměna udělá průvan v peněžence

Náplně pro převodovky

Většina zubových převodovek využívá stálou náplň mazadla jako motory. Zde je důležité se řídit návodem k obsluze. Pokud si ohledně něčeho nejsme jistí, zeptáme se v autorizovaném servisu. Všechny šnekové převodovky používají oleje hypoidní, jde o stejné typy náplní, jako u automobilových převodovek.

Obchody nabízí velké množství olejů, těm automobilovým se vyhneme
Obchody nabízí velké množství olejů, těm automobilovým se vyhneme

Několik závěrečných rad

  • Olej po vypuštění skladujeme v kanystru, který po naplnění odneseme do sběrného dvora k ekologické likvidaci. Jeho pálení a jiné využití je v rozporu s legislativou o ochraně životního prostředí.
  • Motory s olejovým filtrem vyžadují při každé výměně oleje i nový filtr. Používáme vždy originální díly, jsou sice dražší, ale je zde vysoký předpoklad dosažení vyšší životnosti.
  • Pro štípačky dřeva a ekologické oleje pro ztrátové mazání jsou k dispozici i větší balení.

Publikováno: 4. 4. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce