reklama

Nerezové bazény, jejich vlastnosti, stavba a provoz

Nerezové bazény jsou nejmodernějším a ekologicky naprosto nezávadným prvkem zahrad a moderních rodinných domů. V případě promyšleně provedené stavby a instalace se můžeme koupat po celý rok. Jaké jsou vlastnosti nerezových bazénů, jak vypadá jejich konstrukce, stavba a potřebujeme na ně stavební povolení?

Nerezové bazény, jejich vlastnosti, stavba a provoz

Nerezové bazény a jejich vlastnosti

Nerezové bazény prezentují vrchol nabídky. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších legovaných ocelí. Výhodou těchto ocelí je absolutní odolnost korozi, pevnost, stálost povrchu a snadná údržba. Za zásadní výhodu je považována také jejich antibakteriální charakter. Pro bazény se slanou vodou existuje titanová ocel, která je ještě odolnější. Oba materiály spojuje jedno, a tím je v podstatě neomezená životnost.

Nerezový bazén je běžnou součástí moderních rodinných domů
Nerezový bazén je běžnou součástí moderních rodinných domů

Konstrukce nerezových bazénů

Základ bazénu, dno, je vyvedeno deskami s protiskluzovým povrchem. Ve velké hloubce není tento dezén potřeba, proto zde je povrch hladký. Boční stěny jsou vytvořeny broušeným nerezovým plechem s hladkým vzhledem. Nedílnou součástí bočních stěn je i přeliv a odtokové žlaby s krycím roštem. Důležitou roli z hlediska funkčnosti hraje i systém trysek na dně bazénu s cirkulačním čerpadlem, filtrací a potrubím. Schůdky, můstek, chrlič a další prvky patří k pevným součástem každého bazénu.

Na zahradě nebo pod střechou?

Nerezové bazény vynikají velkou odolností a jsou vhodné jak pro venkovní, tak vnitřní zástavbu. Venkovní zástavba je v již fungující zahradě jednodušší, neboť stačí provést výkop základů, zhotovení základové betonové konstrukce a přivedení elektrického napětí pro podpůrné systémy a vodní přípojky. Pro možnost koupání i v chladnějších dnech myslíme i na zastřešení, případně ohřev bazénové vody. V interiéru je vhodné promyslet možnost kompletní rekonstrukce prostor, neboť instalace bazénu počítá s výrazným zásahem do tělesa budovy. Nutná je demolice původní podlahy v místě, kam se chystáme bazén umístit. Návrh bazénu totiž počítá téměř vždy s jeho úplným zapuštěním.

Výstavba nerezového bazénu je v porovnání s klasickým typem podstatně rychlejší
Výstavba nerezového bazénu je v porovnání s klasickým typem podstatně rychlejší

Bazén a stavební povolení

Nutnost stavebního povolení k vybudování bazénu se týká pouze těch typů, které svojí velikostí přesahují plochu 40 m². Jde o zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, který podmínky přesně specifikuje v §79, odst. 2p a §103, odst. 1a. Běhání po úřadech nás však nemine v tom případě, kdy jsme se rozhodli stavět bazén tak, že svoji zastavěnou plochou je 2 metry nebo méně od hranice pozemku. Stavba je povolována příslušným úřadem v rámci územního řízení.

Postup výstavby

Po vyzrání betonového základu přichází čas montáže. Začíná se vždy hladkými bočními stěnami, na které navazují přepadové žlábky s rošty. Následně je zrealizováno vyrovnání podloží bazénu štěrkopískem. Ten je zhutněn a jsou do něj navedeny veškeré systémy, které slouží pro cirkulaci vody, jako například přívod vody do dnových trysek. Pokračuje se pokládkou tabulí s protiskluzovým povrchem. Obsypání pískem a zeminou v případě venkovní zástavby bazénu je konečnou činností, na kterou již navazuje příprava k jeho provozu. Jde o jeho naplněné vodou a spuštění cirkulačního čerpadla s filtrací, což zajistí čistotu vody. Pro udržení její kvality musíme pořídit i příslušné chemické přípravky a příslušenství.

Příklad zapuštění bazénu v suterénu rodinného domu
Příklad zapuštění bazénu v suterénu rodinného domu

Ohřev vody na mnoho způsobů

K celoročnímu koupání potřebujeme ještě vyřešit ohřev bazénové vody . Nejefektivnější řešení spočívá v instalaci malého tepelného čerpadla, které odebírá tepelnou energii ze vzduchu a předává ji do bazénové vody. Invertorový typ je sice dražší, ale je vybavený bezkartáčovými motory, automatickou regulací topného výkonu dle aktuálních podmínek nebo soft startem pro plynulý náběh bez rizika výpadku jističe. U domů, které mají tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj tepla, řešíme vytápění bazénu odbočkou tohoto systému. Ten tak najde větší uplatnění.

Solární ohřev je založen na průtoku bazénové vody panelem tmavé barvy, jež akumuluje značnou část slunečního svitu v podobě tepla. Tento typ technologie je nákladově příznivý, avšak před prvními mrazy ukončujeme jeho činnost. Případné zamrznutí vody v panelu znamená zcela jistě jeho zničení. Pro krátkodobý ohřev u malých bazénů lze využít i ohřívač elektrický, který představuje ale pouze dočasné řešení. Jeho hlavní nevýhodou je velký odběr elektřiny ze sítě.

Ohřev vody solárním kolektorem
Ohřev vody solárním kolektorem

Publikováno: 22. 4. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce