reklama

Květiny do okolí jezírka pro radost a okrasu

Zahradní jezírko nebo přírodní vodu má na zahradě kdekdo, ale ví většina z nás, které květiny se do jejich blízkosti hodí? Následující přehled představí nejčastěji rostoucí květiny a rostliny okolo vodních ploch.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Květiny vhodné k zahradnímu jezírku (Zdroj: Depositphotos.com)

Květiny do okolí jezírek nemůžeme vysazovat jen tak, jak nás napadne. Všechno má svá pravidla. Mít na zahradě kousek vodní plochy, ať už jako umělé zahradní jezírko na okrasu či koupací nebo přírodní vodní zdroj (potok, rybníček), je snem většiny pěstitelů a zahrádkářů. Vodní hladina se zrcadlí ve slunci, vánek si pohrává s vlnkami a okolo kvetou nejrůznějšími barvami květiny, které dokreslují tu nádheru. Rostliny okolo vody mají nejen funkci estetickou, ale také užitečnou. Jednak spojují předěl vody a pevné země a také lákají svými květy užitečný hmyz, který by možná jinak o naši zahradu nezavadil ani křidélkem. Ne všechny rostliny můžeme ale bez obav zasadit k vodě. Musíme mít na zřeteli především pěstební podmínky pro danou rostlinu. Lekníny si přeci nezasadíme do skalky a do bahnitého břehu rybníku nebudeme zkoušet usadit levanduli. A abychom to měli ještě těžší, budeme dbát také na jednotný styl - pokud usilujeme o japonskou zahradu, nebudeme shánět typické představitele českých luk.

Japonská zahrada s jezírkem
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Ukázka dokonalého japonského stylu

Abychom správně rozeznali, kam která květina patří, rozdělíme si jezírko a jeho okolí na 5 zón. V té první, která je nejdále od břehu, se bude nejlépe dařit suchomilným rostlinám. Do zóny druhé můžeme taktéž zasadit suchomilné rostliny, ale jen v případě, že se jedná o zpevněný břeh umělého jezírka, kde nehrozí zavlhčování půdy. Máme-li přírodní břeh bez podkladové fólie, považujeme tuto část za zónu 3, kterou budeme osazovat rostlinami vlhkomilnými nebo-li hygrofyty. Do zóny čtvrté patří tzv. hydrofyty, což jsou taktéž vlhkomilné rostliny, ale se specifickými vlastnostmi růstu. A pátá zóna se nachází pod hladinou vody, kde se bude nejlépe dařit vodním rostlinám.

Vysázení květin okolo jezírka
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Vysázení květin okolo jezírka

Suchomilné rostliny

Tyto rostliny, jinak zvané xerofyty, víc než přísun vody potřebují slunce, popřípadě polostín. Jak jejich název napovídá, nesnášejí mokré podloží, vlhko a bahno. Vyžadují půdu lehčí a propustnou. Stačí jim pravidelná zálivka, a pokud se jim nedostane, jsou schopny přečkat krátké období i bez vody. Mezi extrémní xerofyty patří kaktusy a sukulenty. Obvyklé suchomilné květiny si vystačí s běžnou zálivkou. Okolí jezírka, které má břeh zpevněný plastovou fólií, se jim tak bude dařit, pokud budou mít dostatek slunného stanoviště. Mohou se pěstovat volně na záhonech anebo, pokud se jedná o zazimující rostliny, v kontejnerových nádobách, které usnadní manipulaci s nimi. Volně rostoucí květiny by měly mít půdu doplněnou štěrkem, který bude dusit plevel a bude se chovat jako mulč. Před osázením první zóny bychom si ještě měli ujasnit, chceme-li zde pěstovat pouze květiny nebo nabídneme prostor i stromům a keřům. V takovém případě se skladba květin bude výrazně lišit díky stínu, který keře a stromy za čas poskytnou.

Jednoletky:

Slaměnka (Ammobium), zářivka (Clarkia), kosmatec (Dorotheanthus), šater (Gypsophila), statice (Limonium), černucha (Nigella), šrucha (Portulaca), šalvěj (Salvia) a další.

Kosmatec je jednoletka
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Kosmatec je jednoletka

Trvalky:

Liliochvostec (Eremurus), máčka (Eryngium), bělotrn (Echinops), krásnoočko (Coreopsis), řebříček (Achillea), hlaváček (Adonis), hvězdnice (Aster), hvozdík (Dianthus), pryšec (Euphorbia), kakost (Germanium), kosatec (Iris), pupalka (Oenothera), dobromysl (Origanum), šalvěj (Salvia), lomikámen (Saxifraga), rozchodník (Sedum), čistec (Stachys), mateřídouška (Thymus), rozrazil (Veronica), levandule (Lavandula), juka (Yucca) a trávy jako metlice (Deschampsia), tařice (Aurinia), kostřava (Festuca) a mnoho dalších.

Hlaváček může být trvalka i jednoletka
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Hlaváček může být trvalka i jednoletka

Vlhkomilné rostliny:

Toto společenství mokřadních a bahenních rostlin patří k nejcennějším biotopům vůbec. Pokud si takové rostliny vysadíme na břehu umělého jezírka, musíme jim zajistit přirozeně vlhkou půdu, která je nejlépe zatopena vodou z jezírka. Tyto rostliny se postarají o čištění a filtraci vody, protože odebírají z vody potřebné živiny pro svůj růst a zamezují výskytu řas a sinic. Ideálním místem pro růst vlhkomilných rostlin je rašeliniště, toho ale na své zahradě asi nedocílíme. Podloží mokřadu by měl tvořit písek. Nejznámějšími druhy jsou:

Orobinec (Typha), kosatec (Iris), blatouch (Caltha), kyprej (Lythrum), žabník (Alisma), sítina (Juncus), mochna (Potentilla), šmel (Butomus), vrbina (Lysimachia), máta (Mentha) nebo druhy vrby.

Iris se často pěstuje jako vodní či bahenní rostlina
Iris se často pěstuje jako vodní či bahenní rostlina (Zdroj: Depositphotos.com)
Šmel je vodní vytrvalá rostlina
Šmel je vodní vytrvalá rostlina (Zdroj: Depositphotos.com)

Vodní rostliny:

Sázejí se na dno jezírka minimálně do hloubky 60 cm (kvůli zamrzání v zimě). Vodní rostliny nejsou jen okrasné, ale ke svému růstu potřebují oxid uhličitý a minerály, obsažené ve vodě a tím zabraňují rozvoji řas. Rostou pod hladinou vody. Je vhodné je na dno jezírka usazovat v děrovaných nádobách s těžkou jílovitou zeminou. Povrch zajistíme oblázky. Patří sem:

Růžkatec (Ceratophyllum), bahnička (Eleocharis), pramenička (Fontinalis), vodní mor (Elodea), stolístek (Myriophyllum) nebo rdest (Potamogeton).

Sladkovodní růžkatec
Sladkovodní růžkatec se schová pod hladinou (Zdroj: Depositphotos.com)
Vodní mor je vytrvalá sladkovodní bylina
Vodní mor je vytrvalá sladkovodní bylina (Zdroj: Depositphotos.com)

Druhou skupinou jsou rostliny, které koření pod hladinou, ale rostlina, především její listy a květy, spočívají na hladině vody - nejznámějším zástupcem je leknín (Nymphea) a stulík (Nuphar). Třebaže vypadají na první pohled velmi křehce, jsou schopny bez obtíží přečkat zimu venku a není potřeba je zazimovat.

Leknín na hladině vody
Leknín ozdobí hladinu vody (Zdroj: Depositphotos.com)
Stuhlík (Nuphar) je vytrvalá vodní bylina
Stuhlík (Nuphar) je vytrvalá vodní bylina (Zdroj: Depositphotos.com)

Všechny květiny v okolí jezírek by měly spolu barevně ladit a nebránit si navzájem v růstu. Musíme dbát nejen na jejich specifika co do slunění, požadavku vody nebo pH podloží, ale také na to, že každá z nich roste a kvete v jiném květenství a některé mohou tvořit rozsáhlé trsy nebo pokryvné koberce. Některé vodní rostliny pak mají tendenci pokrývat hladiny vodních ploch celistvě a je pak poměrně obtížné jejich růst usměrnit. S květinami a rostlinami okolo jezírek vstoupí do našich zahrad i hmyzí společenstvo a v blízkosti vlhkomilných rostlin se usídlí početné rodiny obojživelníků a možná i ptáků. Buďme vděčni za to, že s námi a vedle nás chtějí žít a snažme se i jim vytvořit ty nejlepší podmínky pro život.

Publikováno: 24. 4. 2019, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová