reklama

Vybudování zahradního jezírka krok za krokem

Vybudování jezírka na zahradě je snem každého zahrádkáře a mnohé odradí to, že vlastně neví, jak takové jezírko správně postavit. Není nic jednoduššího, než si krok za krokem stavbu ukázat.

Vybudování zahradního jezírka krok za krokem

Před samotným vybudováním jezírka bychom si měli rozmyslet pár věcí. Bude jezírko pouze okrasné? Nebo jej využijeme i ke koupání? Máme na stavbu jezírka dostatečně velký pozemek? Budeme stavět sami nebo zadáme práci specializované firmě? Jak máme vyřešen přívod vody? To vše je podstatné.

Klasický příklad zahradního jezírka
Klasický příklad zahradního jezírka

Nejdřív trochu legislativy

Před vybudováním jezírka bychom měli navštívit příslušný stavební úřad a předložit minimálně nákres jezírka s potřebnými parametry. Obecně totiž platí, že vodní plochy do 40 m2 nepotřebují ani stavební povolení ani ohlášení. Spadají sem jednak bazény a jednak i malá jezírka. Vodní plochy do 300 m2 s hloubkou do 3 m už vyžadují stavební ohlášení. Je možné, že vás stavební odbor vyzve ke zpracování dokumentace kvůli upřesnění vašeho záměru. Vodní plochy nad 300 m2 pak potřebují stavební povolení a vyjádření vodohospodářského úřadu a také projektovou dokumentaci, zpracovanou odborným pracovníkem. Tutéž alternativu (stavební povolení a vyjádření vodoprávního úřadu) je nutné splnit, pokud bude mít naše jezírko přítok a odtok.

Než začneme kopat...

Máme dostatečně velký pozemek, máme záměr, máme povolení. Než se do hlíny zakousnou krumpáče nebo těžká technika, měli bychom mít přesně zmapovaný pohyb slunce nad naším pozemkem, protože jezírko nemá rádo ani trvalé slunce ani trvalý stín. V ideálním případě by na jezírko mělo slunce svítit 5 hodin. Ve většině případů pozemky sousedí s dalšími. Proto bychom měli získat nejlépe písemné vyjádření sousedů, zda proti naší výstavbě jezírka nemají námitky. Ušetří nám to do budoucna i možné neshody. Je vhodné také před započetím výkopových prací zvážit, jakou vodou se jezírko napustí. Máme-li přítok vody na pozemek, je vše velmi zjednodušené. Jinak lze jezírko napustit i vodou z vodovodního řadu. Na závěr si rozmyslíme tvar budoucího jezírka, abychom v průběhu stavby nemuseli podnikat dodatečné úpravy.

Vyhloubená jáma, vysypaná filtračním štěrkem je základem pro budoucí koupací jezírko
Vyhloubená jáma, vysypaná filtračním štěrkem je základem pro budoucí koupací jezírko

Okrasné jezírko

Vybudování okrasného zahradního jezírka je ta nejjednodušší varianta, kterou zvládneme sami. Na velmi malém pozemku můžeme do země zapustit plastovou prefabrikovanou nádrž, do které umístíme koše s vodními rostlinami a okolí jezírka zpestříme dekoracemi, květinami a vhodným pokryvem země. Do vody bude nutné instalovat čerpadlo, aby voda cirkulovala a nezahnívala. Větší okrasné jezírko si bude žádat i větší a hlubší prostor.

Po jeho vyhloubení vyložíme jámu jezírkovou fólií a pod ní kvůli větší bezpečnosti umístíme netkanou textilii, která zabrání protržení fólie. Okraje fólie na břehu zapustíme do země, přebytečnou fólii odřízneme. Samozřejmostí je dostatečné zatížení fólie. Při budování jezírka musíme myslet na zimu a tím i na zámrzovou hloubku jezírka. Malá jezírka je lepší na zimu vypustit, vyčistit, vodní rostliny přemístit k zazimování a nádrž zakrýt. U větších jezírek se zámrzovou hloubkou počítáme už při budování a vytvoříme jezírko s hloubkou minimálně 80 cm.

Vybudovat okrasné jezírko se dá i uprostřed města
Vybudovat okrasné jezírko se dá i uprostřed města

Jezírko s možností koupání

Taková jezírka už vyžadují poměrně dost práce. Především vytyčit obvod jezírka, vyhloubit jámu nejlépe pomocí techniky, vytvořit v jámě stupně s 30° spádem kvůli zamezení sesuvu zeminy a štěrku. Musíme dbát na to, aby okraje jezírka byly v rovině. Vyhloubenou jámu, kterou jsme zbavili nečistot, kamenů, kořenů a špičatých předmětů prosypeme vrstvou písku a ten pečlivě udusáme. Na písek uložíme netkanou textilii, která zabrání poškození jezírkové fólie a úniku vody. Fólii následně přetáhneme přes okraje jámy (doporučujeme přesah min. 50 cm) s co nejmenším počtem skladů. Na dno nasypeme písek nebo štěrk a celé dno pomalu zalijeme vodou a zaplníme tak hloubkovou zónu. Do této zóny nasázíme vodní rostliny v koších nebo jiných vhodných nádobách a jako dekoraci doplníme oblými kameny. Poté celé jezírko zaplníme vodou.

V případě, že používáme chlorovanou vodu, musíme jí nechat alespoň týden odstát. Fólie také potřebuje čas, aby se plně vytvarovala podle vyhloubené jámy. Čerpadlo nestavíme přímo na dno jezírka, aby nenasálo kal ze dna, ale snažíme se ho umístit na vyvýšené místo. Čerpadlo lze také umístit mimo jezírko do čerpací jámy a odtud se do jezírka zavede systém hadic. Okraje jezírka zpevníme kameny, dlažebními kostkami nebo jinými pevnými materiály, aby nedošlo ke stržení břehu při vstupu do vody. Tento zpevněný okraj je pod samotným břehem jezírka v dostatečné hloubce a je zatopen vodou. Břeh na závěr můžeme osázet květinami, keříky nebo dodekorovat prakticky čímkoliv, co máme na zahradě.

V takovémto jezírku se můžeme i vykoupat
V takovémto jezírku se můžeme i vykoupat

Aby se z celého jezírka stal fungující biotop, musíme vydržet minimálně dva roky. Za tu dobu se jezírko postupně stabilizuje. Je potřeba se mu neustále věnovat a vyladit detaily. Velkou péči potřebuje voda, která může dokonce v prvopočátku po napuštění zezelenat, což ale nijak nevadí. Do jezírek lze také umístit systém na fontány, vytvořit umělé vodopády, které usnadňují filtraci vody, přírodní laguny, ale také břehy zpevnit dlažbou a vstup do vody usnadnit schody. Ostatně, co majitel vodní plochy, to originál. Nápadů na vybudování jezírka jsou stovky a při správném dodržení postupu stavby můžeme brzy své jezírko využívat i my.

Publikováno: 24. 4. 2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce