reklama

Péče o včely je celoroční práce

Péče o včely vyžaduje nejen podmínky pro včelstva, ale i dobré znalosti, které si každý včelař rád prohlubuje. Protože včelařský rok je jiný než ten kalendářní, je rozdělen na jednotlivé části, které jsou opravdu různorodé. Vývojovému cyklu včel je dobré od počátku dát maximum, a pokud tak učiníte a věnujte včelám patřičný čas, ony se vám odmění svou pílí.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Péče o včely je celoroční záležitost (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Péče o včely

Péče o včely se odvíjí od vývojového cyklu včel, který začíná právě teď v době obilných sklizní, což je období poslední hlavní snůšky. Ve včelařském žargonu se tomto období říká podletí, které je především obdobím regenerace. Dále jde o období vegetačního klidu, růstu, reprodukce a produkce.

Období regenerace

Začíná od poloviny července a je spojeno posledním vytáčením medu, které je následováno přípravou včelstev na zimu a jejich krmením. V tomto období můžete pozorovat slídění včel a loupeží u slabých včelstev. V tomto období je pro včely nejdůležitější rostlinou vřes obecný. Je čas na různé úpravy úlového prostoru před zimou – jedná se především o kontrolu matky a její nezbytnou přítomnost v úle. Je nutné vyřadit i staré plásty. V úle můžete pozorovat lihnutí nové generace zimních včel. Také je nutná péče o včely z hlediska možných chorob – je nutné provést ošetření proti varroáze.  

Díky píli včel může včelař vytáčet drahocenný med
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Díky píli včel může včelař vytáčet drahocenný med

Období vegetačního klidu

V tomto čase je za ideálního stavu bezplodové období. Pokud je ale teplý podzim a zima, plodování se prodlužuje, a snižuje se tak účinnost proti varroáze. Včelstvo přezimuje v tzv. chumáči, v jehož středu je včelí matka. Podle spotřeby zimních zásob se tento chomáček pravidelně po úle přesouvá. V tomto období je důležité zajistit včelstvu klid od hluku a také od přítomnosti nechtěných zvířat – například myší.  

Období péče o včely je rovněž obdobím růstu

V tomto období, tedy včelařském předjaří a jaru, se začíná probouzet květena v podobě rozkvetlých stromů – především olše lepkavé a třešně ptačí. V tomto období je ideální čas na kontrolu podložek, které vám slouží jako indikátor stavu a síly včelstev.

Rovněž je nutné směsné odebrání vzorků zimní měli, která je napadaná na podložkách dna úlu. Jedná se o plošné sledování varroázy. Mrtvá tělíčka včel nebo roztočí zbavíte měli tím, že je prosejete. Měl je dobré po odběru vysušit, aby se ochránila před plísněmi, a dát do správných obalů. Využít k tomuto účelu můžete obaly od jogurtů, které uzavřete prodyšnou tkaninou. Odběr vzorků měli je ze zákona povinné pro všechny včelaře. Vzorky je nutné předat k rozboru do 15. 2. příslušného roku Výzkumnému ústavu včelařskému. Poté obdržíte protokol o výsledku rozboru.

Péče o včely vyžaduje péči a starost o úly
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Péče o včely vyžaduje péči a starost o úly

V tomto období se rovněž přechází od teorie k praxi. Včelstva jsou ještě stále bez stavebního pudu, ale začínají první jarní prolety, po kterých je nutné včelstva prohlédnout. Jde především o množství zásob a přítomnost včelích matek. Ta včelstva, co matky nemají, se spojují. Je také vhodný čas na přemístění včelstev, provedení ošetření proti varroáze, také na čištění či výměnu dna úlů po zimě. Následně se v tomto období objevuje včelařská aktivita stavebním pudem, kdy včely začínají více plodovat, můžete objevit i první zdroje snůšky. V tomto období můžete rozšiřovat včelstva např. přidáním nástavku a doplněním o stavební rámky. Probíhá rovněž péče o včely přípravou na chov matek.

Včelí královna se musí pravidelně kontrovat
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Včelí královna se musí pravidelně kontrovat

Období reprodukce

Mezi včelaři se mu říká včelařské časné léto. V tomto období se aktivně věnujte chovu matek, rovněž je nutné provádět protirojová opatření. Používá se především tvorba oddělků, výměna matek, chov trubců a využívá se čilého stavebního pudu včel. V tomto období se opravdu nebudete nudit, péče o včely je v tomto období pro včelaře náročnější. Je to čas hlavní snůšky a následného medobraní, při kterém je nutné kontrolovat přítomnost vody v medu. Kvete hojně trnovník akát – akátový med je žádaný a velmi kvalitní. Stavební pud včel využijte k vyřazení starých plástů a vkládání nových rámků. Nezapomeňte včelstvům ponechat dostatek zásob. Může se stát, že nastane výpadek nebo prodleva do další snůšky – např. kvůli počasí.

Období produkce

V tomto období se jedná o druhou hlavní snůšku a pomalu začíná snůška medovice. Kvete hojně lípa malolistá. V péči o včely je vhodné v tomto čase provést varroamonitoring. Rovněž je vhodné rozšiřovat oddělky, které můžete podnítit krmením, čímž se u včel zvýší stavební pud. Včela byly, jsou a budou díky vám nedílnou součástí volné přírody, a proto je nutná péče o včely v souladu s děním v přírodě.   

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů; vcelarstvi.cz; beedol.cz; vcelstva.czu.cz

Publikováno: 13. 8. 2023, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská