reklama

Nehezký hmyz nepatří mezi škůdce

Hmyzí škůdce najdeme všude – ač zahrada představuje oázu klidu, místo, kde můžeme relaxovat a plně se spojit s přírodou, ani tato krásná oáza přírody není vždy bez problémů, neboť může být domovem pro různé druhy škůdců, kteří mohou našim rostlinám způsobit nepříjemné problémy. Mezi těmito potenciálními škůdci lze nalézt i škvora obecného. Je však tento malý hmyz naší zahradě skutečně nebezpečný, nebo bychom mu měli dát šanci?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Škvor není vždy hmyzí škůdce (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Škvor: známý hmyzí škůdce, ale nespravedlivě obviňovaný

Pověst, která zařazuje škvora mezi hmyzí škůdce, často spojuje jeho přítomnost s poškozováním rostlin a květin, avšak i zde se často ukazuje velká nespravedlivost. Je pravda, že škvoři disponují velkými štěrbinovitými křídly a některé druhy umí létat, spíše se ale pohybují po svých. Při výskytu ve velkém množství mohou být na obtíž. Přestože je to pravda, většina situací, ve kterých se objevují, je spíše bezvýznamná, a dokonce můžeme tvrdit, že nám mohou na zahradě být užiteční.

Jaký je ve skutečnosti škvor, údajný hmyzí škůdce?

Škvoři, které mnozí řadí mezi hmyzí škůdce, vyhledávají vlhká a tmavá místa, což je příčinou toho, proč je často najdeme v rozpadajícím se dřevě nebo pod kamennými deskami. Škvoři se řadí mezi všežravce – jejich potravou jsou různé organické materiály, zahrnující odumřelá tělíčka hmyzu, zbytky rostlin a jiné organické prvky. Tímto způsobem ale paradoxně přispívají k udržení zahrady v čistotě a brání hromadění organického materiálu, který by mohl sloužit jako úkryt pro další škůdce, čímž vlastně plní svoji roli ekologických "čističů" zahrady.

Mýty a předsudky o škvorovi

I přesto, že vědeckými studiemi bylo prokázáno, že škvor obecný nepatří mezi hlavní původce poškození rostlin, stále přetrvává řada mýtů a předsudků, které se vážou k tomuto hmyzu. Mezi tyto mylné představy patří tvrzení, že škvoři mohou způsobit poškození úrody, zejména na zeleninových zahradách. Opak je však pravdou – pokud se nevyskytují v extrémně velkých počtech, škvoři nejsou skutečnou hrozbou pro úrodu a stále upřednostňují živočišnou stravu před tou rostlinnou. Jejich potrava se zaměřuje převážně na rozklad organického materiálu a není pro ně typická konzumace zeleniny nebo plodů, které pěstujeme. Proto je důležité rozlišovat mezi skutečnými škůdci a neškodnými obyvateli zahrady, abychom zachovali ekologickou rovnováhu a minimalizovali zbytečné zásahy do přírodního prostředí.

Škvoři mají rádi tmu a vlhko
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Škvoři mají rádi tmu a vlhko

V uších se jich nemusíte bát

Asi nejrozšířenějším mýtem je to (a škvor u nás i v cizích zemích dostal dík tomu dokonce své pojmenování), že škvoři lezou do uší a klíšťkami na zadečku propichují bubínky. Ty ale slouží primárně k jiným účelům – k soupeření, příjmu potravy a vytahování křídel. Navíc mají jako noční tvorové mnoho jiných starostí, než vyhledávat lidské uši, a tato fáma se tak opravdu šíří zbytečně.

Jak se škvory zacházet

V případě, že se rozhodnete, že je třeba nějakým způsobem reagovat na přítomnost škvorů, máte k dispozici několik ekologicky šetrných možností. Jednou z těchto alternativ je vytvořit vhodné úkryty – například použitím dřevěných kusů nebo kamenů, do nichž se mohou ukrýt. Tyto úkryty vytvoří pro škvory přírodní místa, kam se mohou ukrýt a která můžete kdykoli snadno odstranit, pokud by se jejich počet začal zvyšovat. Tímto způsobem můžete dosáhnout kontroly nad populací škvorů bez nutnosti použití chemických látek nebo jiných metod, které by mohly mít negativní dopady na životní prostředí vaší zahrady. Alternativní možností je použít lepicí pasti, které představují neinvazivní metodu a nepřinášejí žádné riziko chemického znečištění.

Další užitečnou možností je zlepšit celkovou hygienu v zahradě tím, že budete pravidelně odstraňovat nahromaděný organický materiál, který by mohl sloužit jako úkryt pro škvory. Tím zajistíte, že se množství škvorů bude udržovat na rozumné úrovni a minimalizujete potenciální problémy, které by mohly vzniknout v důsledku jejich zvýšeného výskytu.

Škvoři likvidují mšice i svilušky
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Škvoři likvidují mšice i svilušky

Škvor hmyzí škůdce naopak likviduje

I když má škvor obecný nepříliš lichotivou pověst jako hmyzí škůdce, ve skutečnosti představuje spíše neškodného obyvatele naší zahrady, který naopak pomáhá. V případě, že se vyskytuje v umírněném počtu, napomáhá udržovat zahradu v čistotě, a dokonce snižuje počet dalších škůdců – jeho oblíbenou potravou jsou mšice, vlnatky a svilušky, které bývají opravdovým problémem snad v každé zahradě, a škvoři je dokáží likvidovat. Proto je rozumné důkladně zvážit, zda se uchýlit k použití insekticidů, nebo dát škvorovi příležitost prokázat, že není tak škodlivý, jak se často mylně tvrdí. Použití ekologických přístupů k regulaci jeho populace může být prospěšné jak pro vaši zahradu, tak i pro zachování biodiverzity.

Zdroj informací: zelenadomacnost.cz, pasti.cz

Publikováno: 20. 9. 2023, Autor: Lenka Tajbrová, Profil autora: Lenka Tajbrová