reklama

Naučte se správnou techniku rytí, pomůžete i své úrodě

Podzimní činnosti v zahradě rozhodně nezanedbávejte ani zbytečně neodkládejte. Každý posun může nakonec vyústit v to, že některou z prací nestihnete. Zrovna v případě rytí je to docela průšvih, protože půdu řádným zpracováním připravíte dokonale na další sezónu. Nezapomeňte, že nutná je znalost správné techniky rytí, o které si přečtěte na následujících řádcích.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rytí je nejdůležitější podzimní činností v zahradě, ale pozor na správný nástroj a techniku rytí (Zdroj: Depositphotos (cz.depositphotos.com))

Podzimní činnosti v zahradě aneb Péče o půdu začíná rytím

Podzimní činnosti v zahradě jsou různorodé, spočívají především ve zpracování zbytků ze zahrady, postupném úklidu, sklizni posledních druhů zeleniny a nemalý význam má také rytí záhonů, jehož největší význam spočívá v rozrušení orniční vrstvy, promíchání vrstev, zapracování organického materiálu a zlepšení půdních vlastností.

Rytí je vhodné nejen na těžkých půdách, kde se postupně mění jílovitá struktura na lépe zpracovatelné středně těžké struktury. Pravidelné přidávání organické hmoty vylepšuje půdu, protože při svém rozpadu dochází k zahřívání půdy, drobné půdní organismy ji zahřívají a zapracovanou hmotu postupně přetvářejí ve veledůležitý humus, na který se vážou živiny, ale i vláha. A právě vázání vláhy v půdě je v posledních letech obrovsky diskutovaným tématem.

Při rytí postupujte tak, aby ještě nezrytá část nebyla sešlapána
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Při rytí postupujte tak, aby ještě nezrytá část nebyla sešlapána

I lehké a velmi dobře zpracovatelné půdy se vyplatí každoročně zrýt, protože pokud je po sklizni ponecháte jen tak, postupně se sníží jejich úrodnost a promítne se v plném rozsahu půdní únava. Při výraznějších dešťových srážkách je problémem rychlé odplavování vláhy a živin pryč, proto je nutné je pravidelně doplňovat.

Jak správně zrýt záhony?

Technika rytí spočívá v otáčení orniční vrstvy a zaklápění vrchní části půdy, ze které rostou rostliny, na bok. Veškerý rozhozený a zpracovávaný organický materiál se musí dostat na bok brázdy tak, aby tyto látky byly po celé výšce ornice, jedině tak splní dokonale svůj účel – při zpracování půdními mikroorganismy se přemění v humus, který je tou nejprospěšnější složkou.

Na větších plochách je zapotřebí stroje, který půdu téměř učebnicově zaklopí na bok, tedy se organická hmota dostane po celé výšce ornice
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Na větších plochách je zapotřebí stroje, který půdu téměř učebnicově zaklopí na bok, tedy se organická hmota dostane po celé výšce ornice

Při rytí těžkých půd v rámci podzimních činností v zahradě, použijte rýč se špičkou, středně těžké a lehké půdy zpracujte rýčem s rovným koncem. Nezapomínejte na to, že rytí je nutné na celou výšku rýče. Při rytí postupujte tak, že ryjete od jedné strany záhonu ke druhé, půdu nikdy nesešlapávejte a choďte výhradně v rýze, kterou při rytí vytváříte. Odrytý kus půdy zaklápějte na bok, podobně, jako to provádí stroj při orbě. Našlapávání materiálu do řádku je sice pěkné, ale nepříliš efektivní, protože živiny zůstanou ve spodní části orniční vrstvy.

Zrytý záhon ponechejte až do jara v hrubé brázdě
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Zrytý záhon ponechejte až do jara v hrubé brázdě

Po rytí ponechejte plochu v hrubé brázdě až do jara, nevadí ani větší hroudy. Tyto problémy vyřeší mráz, ten hroudy roztrhá, organické hnojení se v půdě rozloží a na jaře jsou záhony po uhrabání ihned připraveny k výsevům.

Zdroj informací: nkz.cz

Publikováno: 28. 9. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich