reklama

Odpad z podzimního úklidu zahrady nevyhazujte, ale zpracujte

Během podzimu se na zahradě hromadí větší množství organického materiálu, především pak listí a ořezaných větví, objem hmoty dokáže být vlivem nezpracování velmi překvapivý. Využití zahradního odpadu v této formě je různorodé, ale nejlepší je tyto produkty dále zpracovat. Využijte jej do posledního kousku.

i (Zdroj: Jaromír Malich)
Využití zahradního odpadu je různorodé, listí patří do kompostu nebo k zarytí – ideálně v rozsekaném stavu (Zdroj: Jaromír Malich)

Využití zahradního odpadu v kompostu

Využití zahradního odpadu se nejvíce nabízí v kompostu. Co se týká větví, které jste ořezali v rámci podzimní péče o okrasné a ovocné dřeviny, v nezpracované formě je možné je použít do spodní vrstvy kompostu, případně do základu pro vyvýšený záhon.

Do vyšších vrstev je větve vhodné zpracovat pomocí drtiče nebo štěpkovače na drobné úlomky nebo kousky tak, aby se daly smíchat s dalším organickým materiálem. Pozor také na to, že větve i v rozsekané formě mohou spotřebovávat trochu dusíku, proto je nutné, aby byl tento materiál smíchaný s dalšími složkami, jako je tráva, listí nebo hnůj.

Štěpka je dekorativní materiál, využijte jej na cestičkách, pod dřevinami nebo při zpracovávání těžké půdy
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Štěpka je dekorativní materiál, využijte jej na cestičkách, pod dřevinami nebo při zpracovávání těžké půdy

Listí představuje vynikající druh odpadu, který vylepšuje nejen kompost. V kompostu je jednou ze základních složek, míchá se nejčastěji s posekanou trávou, zbytky půdy ze zahrádky a dalším organickým materiálem. Společné namíchání s trávou a půdou, případně nerozloženým kompostem, poskytne základ pro vynikající přírodní hnojivo.

Využití zahradního odpadu jako mulčovacího materiálu a pro vylepšení vlastností půdy

Větve, listí, štěpku nebo piliny využijte jako velmi vhodný materiál pro výplň cestiček mezi záhony, na poli nebo jinde mezi rostlinami. Tato hmota je ekologická, nerozkládá se rychle a při vyšším vrstvení účinně zabraňuje růstu plevelů všude tam, kde by bylo jejich vypletí zdlouhavé a namáhavé.

Slabší větve v nezpracovaném stavu se hodí například jako základ vyvýšeného záhonu
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Slabší větve v nezpracovaném stavu se hodí například jako základ vyvýšeného záhonu

K mulčování mezi rostlinami používejte především štěpku a drť z větví – jde o dekorativní materiál, který vás zbaví problému s ustavičným pletím a kypřením. Půda pod štěpkou zůstává kyprá a dochází k zadržování vlhkosti.

Využití zahradního odpadu je možné a vhodné i na těžkých půdách. Zapravením štěpky a drtě z větví je půda provzdušněná a dobře hospodaří s vláhou. Ale pozor, při zapravení štěpky do půdy nezapomínejte také na zelený odpad ve formě posekané trávy, zeleného hnojení nebo chlévského hnoje. Hnojení je nutno provádět vydatně, aby dusíkaté sloučeniny zůstaly pro rostliny v půdě.

Zdroj informací: ceskestavby.cz

Publikováno: 6. 10. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich