reklama

Půda na zahrádce je poklad, zabraňte jejímu znehodnocení

Orná půda je v zahradě naprostým pokladem, který není samozřejmostí. Kvalitní orná půda je zdrojem krásné úrody, velkých výnosů a také radosti, která je s úspěšnou sklizní spojena. Jak ale zabránit tomu, aby orná půda nebyla setrvale znehodnocována? Poradíme vám několik kroků, které zajistí, že vaše zahrádka bude ve vynikající kondici.

i (Zdroj: Jaromír Malich)
Orná půda nejlépe prospívá, pokud jí věnujete důslednou péči – střídání plodin, výživa a ochrana před erozí je základ (Zdroj: Jaromír Malich)

Orná půda a živiny

Základem každé kvalitní orné půdy je dostatek živin, který dodávejte hlavně každoročním vydatným přídavkem organického materiálu. Pod tímto si nejčastěji představíte posekanou trávu s listím, chlévský hnůj, zelené hnojení nebo jiné rostliny, které rozsekáte a zapravíte do půdy. Vyplavování živin je možné zabránit tak, že po sklizni ještě vysejte zelené hnojení, které zlepšuje půdní vlastnosti, brání růstu plevelů a jiným nežádoucím jevům.

Umělá hnojiva jsou řešením krátkodobým, slouží pouze ke zvýšení úrodnosti a z dlouhodobého hlediska neposkytují půdě to, co v ní je potřeba nejvíc – humus, který na sebe navazuje živiny a vláhu.

Pozor na vyčerpání půdy

Orná půda je znehodnocována nejčastěji špatným plánováním, kdy několik let po sobě pěstujete jednu plodinu na jednom místě. Typické je to třeba na vesnicích, kde se na jednom malém políčku mnoho let po sobě pěstují brambory. I při vydatném organickém hnojení se postupně půda vyčerpává, dochází k tzv. jednostranné únavě. Půda se postupně mění na prachovitou hmotu, nedrží vláhu ani živiny a úroda je z ní bídná.

I ve skleníku je nutné brát ohled na střídání plodin, úroda pak je až překvapivá
i (Zdroj: Jaromír Malich)
I ve skleníku je nutné brát ohled na střídání plodin, úroda pak je až překvapivá

Řešením je každoroční střídání plodin, které kromě půdní únavy omezuje i výskyt i některých pro rostliny nebezpečných chorob, jako je nádorovitost košťálovin nebo plíseň bramborová.

Proč ornou půdu každoročně rýt

Rytí je skvělou a nenahraditelnou technikou nejen na těžkých půdách. Rytím nebo orbou v celé výšce profilu ornice dochází k obrácení půdy, zapravení organické hmoty na bok brázdy, důkladnému provzdušnění, potlačení růstu plevelů a postupnému zlepšování půdních vlastností.

Rytí či orba se zapravením organického materiálu velkou měrou přispívá ke zlepšení stavu orné půdy
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Rytí či orba se zapravením organického materiálu velkou měrou přispívá ke zlepšení stavu orné půdy

Ponechání půdy v hrubé brázdě, tedy v takovém stavu, jak bylo zryto, je důležité především z hlediska zimy. Mráz velké hroudy účinně roztrhá a na jaře je půda v lepším stavu. Zaklopený organický materiál v půdě přes zimu zetleje, přemění se v humus, který je tak důležitý pro úrodnost.

V jarním období je vhodné ornou půdu důkladně zkypřit, čímž se rozložený materiál a zbytky hrud dokonale rozmělní a půda je tak připravena k výsevům a výsadbám. Při kypření strojovém, tedy za pomocí rotačního kypřiče, je orná půda dokonale promíchána a živiny rozprostřeny v ornici.

Zelené hnojení je výborným prostředkem pro zúrodnění půdy, brání vysychání. Při vysetí hořčice nebo řepky na stejné místo nemohou přijít brukvovité
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Zelené hnojení je výborným prostředkem pro zúrodnění půdy, brání vysychání. Při vysetí hořčice nebo řepky na stejné místo nemohou přijít brukvovité

Orná půda je v mnoha místech znehodnocována také masivní aplikací chemických postřiků, které se aplikují proti škůdcům a chorobám. Mnohem lepší je využívat důsledné prevence – vhodné umístění rostlin, pravidelná zálivka, šikovně nastavený plán výživy půdy a mechanické odstranění plevelů jsou základními vodítky úspěchu. Nelze opomenout ani využití smíšených kultur, kde se různé druhy plodin vhodně doplňují.

Zdroj informací: weiki.bio

Publikováno: 17. 10. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich