reklama

Zpracování půdy na podzim je důležité, rozhoduje o úrodě v příštím roce

Podzimní příprava půdy, tedy vlastně její důkladné a svědomité zpracování, je prakticky tou úplně nejdůležitější činností každého pěstitele v závěru sezóny. Pečlivě zrytá či zoraná plocha, ještě s přídavkem organického materiálu, výborně připraví půdu pro následující rok. Kromě rytí a hnojení se podíváme také na některé časté omyly.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Podzimní příprava půdy rytím zlepšuje zásadně její vlastnosti a rytí je vhodné na všech typech půd (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Podzimní příprava půdy bez rytí nefunguje

Na různých internetových stránkách se můžete dočíst o tom, jak je bezorebná metoda šetrná, lepší než rytí, a půdě jen prospívá. Je to velice častý omyl. Podzimní příprava půdy se provádí za tím cílem, aby se půdě především stále zlepšovala zpracovatelnost, a tak i její další vlastnosti byly stále na vyšší a vyšší úrovni.

Rytí a orba je postup, který funguje po staletí. Podstatou rytí a orby půdy na zahrádce je její převrácení na bok a důkladné zapracování organického materiálu. Cílem těchto aktivit je ve výsledku lepší vodozdržnost, protože utužená půda se po celé výšce ornice zkypří. Také se zbavíte hrud, které vás mohou trápit hlavně na těžkých půdách – s těmi si perfektně poradí mráz, který je dokonale roztrhá.

Zelené hnojení je fantastické, brání odparu vláhy, plevelům v růstu a významně zlepšuje půdní vlastnosti
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Zelené hnojení je fantastické, brání odparu vláhy, plevelům v růstu a významně zlepšuje půdní vlastnosti

Podzimní příprava půdy se provádí také v blízkém spojení se zpracováním organické hmoty. Do záhonů či pole krásně zpracujete vyseté a posekané zelené hnojení, zaklopíte posekanou trávu s listím nebo kravský hnůj a půda nepohrdne ani dalším organickým hnojením, jako jsou třeba nasekané kousky rostlin za zahrady. Organický materiál se po zapravení na bok brázdy rozkládá, přeměňuje se v humus, který na sebe váže živiny, a také funguje jako houba – tedy zadržuje v sobě vláhu.

Jak správně rýt či orat

Technika rytí je poměrně jednoduchá. Začínejte vždy od jedné strany záhonu – první řádek odryjte směrem do záhonu a pak postupně pokračujte. Půdu nikdy nesešlapávejte, ale pokud potřebujete v záhonu chodit, tak pouze ve vytvořené rýze. Rozhozený nebo posekaný organický materiál zaklápějte rýčem vždy tak, aby se hmota dostala na bok brázdy.

Zarývání zelené hmoty na záhonu pomocí rýče
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Zarývání zeleného hnojení na záhonu pomocí rýče

A proč na bok brázdy? Protože taková technika rytí zajistí, že organická hmota se dostane po celé výšce ornice a živiny se tak dostanou všude tam, kam mají. Zarývání materiálu dospodu brázdy je sice efektní z pohledu možnosti zpracovat obrovské množství hmoty, avšak výsledný efekt je pouze poloviční, protože živiny se dostanou pouze do spodní části ornice, kde je řada rostlin nemůže využít. Důležitá je také správná doba rytí. Půda se nemá rýt, ani když je příliš suchá ani přemokřená.

Sečení zeleného hnojení je nutné při jeho větší výšce, porost je nadrcen a lépe se zpracovává do půdy
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Sečení zeleného hnojení je nutné při jeho větší výšce, porost je nadrcen a lépe se zpracovává do půdy

Podzimní příprava půdy je nutná i na větších plochách, kde využijete malou mechanizaci. Například na menší políčko, kde rostou brambory a jiná náročná zelenina, už se strojem musíte počítat, protože zpracování půdy rýčem je nemyslitelné. Je to z důvodu fyzické i časové náročnosti.

Jednoosý malotraktor zvládá skvěle podzimní orbu, jeho pluh si poradí se ztvrdlou, těžší nebo před samotným oráním masivně vyhnojenou plochou. Oboustranný pluh musí mít před orbou dokonale vyleštěné odhrnovací desky pluhu a díky dvojici pluhů zvládá orat stále na jednu stranu. Nesmírně důležité je seřízení – pluh musí být v brázdě kolmo k zemi, špička odhrnovací desky a splaz musejí být v rovině. Nastavení se provádí nastavovacím členem a dorazovými kameny na pluhu.

Orba větší plochy pomocí jednoosého malotraktoru
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Orba větší plochy pomocí jednoosého malotraktoru

Díky správnému nastavení zaoráte hnůj, posekané zelené hnojení nebo rozhozenou trávu s listím. Pokud není půda obtížně zpracovatelná, demontujte si z pluhu i přední krojidla, materiál se na ně může namotávat a ztěžovat práci. Samostatnou kapitolou je i nastavení uzávěrky v kolech pro rovné brázdy.

Po provedení zpracování půdy ponechte plochu v hrubé brázdě. Mráz roztrhá hroudy a půda bude i díky přídavku organické hmoty na jaře v perfektní kondici.

Zdroj informací: irozhlas.cz, novinky.cz

Publikováno: 4. 11. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich