reklama

Jílovitá půda v zahrádce je problém, který lze poměrně snadno vyřešit

Je zpracování těžké půdy problematické? Půdu rozdělujeme nejčastěji dle struktury, tedy na lehkou, středně těžkou a těžkou. A právě třetí typ, těžká, nejčastěji jílovitá půda, je velmi problematická, protože bez několika důležitých agrotechnických zásahů na ní plodiny neporostou. O zpracování těžké půdy na zahrádce, nejdůležitějších úkonech a častých chybách, si povíme na následujících řádcích.

i (Zdroj: Depositphotos (cz.depositphotos.com))
Zpracování těžké půdy začíná odvodněním, pokračuje rytím a zlepšováním půdních vlastností (Zdroj: Depositphotos (cz.depositphotos.com))

Čím začít při pracování těžké půdy?

Zpracování těžké půdy, hlavně té s vysokým obsahem jílu, je dlouhodobý a nepříliš snadný proces. Pokud chcete dosáhnout dobré úrodnosti a tak si zajistit pěknou sklizeň, nevyhnete se základním procesům, které je zapotřebí aplikovat ještě před samotným zahájením zúrodňovacích činností.

Jde především o odvod nadměrného množství vody, která je v jílovité půdě zadržována. Na menších zahrádkách jej lze úspěšně aplikovat rýhováním, tedy takovou činností, kdy na pozemku vykopete několik rýh, kterými je voda odváděna z pozemku pryč. Toto řešení je úspěšné hlavně na svažitějších pozemcích, na rovných a velkých plochách je nutné drenážovat a odvádět vodu systematicky tak, aby půda postupně začala prosychat.

Zpracování těžké půdy rýčem nebo strojem?

Zpracování těžké půdy na zahrádce je náročné. Na menších zahrádkách je možné úspěšně používat ruční nářadí, avšak na větších plochách už je nutnost nasazení stroje, který výrazně sníží námahu při přetváření ornice do podoby úrodné půdy. Vhodnou volbou je stavebnicový jednoosý malotraktor nebo kultivátor, kterým je možné orat, kypřit a provádět další půdní práce.

Zelené hnojení provzdušňuje půdu, brání růstu plevelů a při správně provedeném zapravení obohatí půdu o živiny
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Zelené hnojení provzdušňuje půdu, brání růstu plevelů a při správně provedeném zapravení obohatí půdu o živiny

Prvním krokem je vytyčení zpracovávané plochy. Tuto plochu je nutné na podzim posekat co nejníže, vydatně prohnojit, přidat i kompost a písek, ten je důležitý pro vylehčení, a zrýt nebo zorat. A pozor, po takovém zásahu půdu rozhodně neuhrabávejte, ale ponechejte v hrubé brázdě. Vydatný přídavek živin a odvodnění znamená postupný návrat mikroorganismů do půdy, nahrubo zpracovaná půda bude během zimy krásně roztrhána vlivem mrazů, dešťů a dalších povětrnostních vlivů.

Rotavátor je výborný pomocník pro jarní kypření, sestava kypřicích nožů si poradí a s hroudovitou půdou
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Rotavátor je výborný pomocník pro jarní kypření, sestava kypřicích nožů si poradí a s hroudovitou půdou

Poté, co přijde jaro a půda oschne, pusťte se do jarní přípravy. Zpracování těžké půdy na jaře je nutné provést do hloubky a to nejlépe kypřením, kdy se půda promíchá, zbytky hrud jsou rozbity a do celé výšky ornice je dokonale rozmíchán již částečně rozložený organický materiál. Na malých zahrádkách je možno tento proces řešit motykou a hráběmi.

Ve vegetační době pak na této ploše pěstujte zásadně takovou rostlinnou skladbu, která pomáhá se zúrodněním půdy. Z užitkových rostlin významných způsobem pomáhá výsev hrachu a fazolu, pokud chcete půdu dále zpracovávat a zúrodňovat jen výsevem vhodných druhů, pak lze doporučit aplikaci luskoobilní směsi a svazenky vratičolisté. Hrách a peluška vážou na svůj kořenový systém dusík, oves pak vytváří větší množství zelené hmoty. Svazenka patří ke kvetoucím druhům, které přilákají včely. Takto vytvořená směs vytvoří během vegetace tak hustý porost, že plevele nemají šanci a kořenový systém těchto rostlin pomáhá s provzdušněním půdy.

Vhodné je i použití hořčice nebo řepky, tyto druhy velice rychle rostou, ale nedoporučují se všude tam, kde je předpoklad pro budoucí pěstování brukvovitých vzhledem k možnému riziku výskytu nádorovitosti košťálovin.

Orba malotraktorem je pro půdu prospěšná, organický materiál se zaklopí na bok brázdy, hloubka do 20 cm je přitom přiměřená
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Orba malotraktorem je pro půdu prospěšná, organický materiál se zaklopí na bok brázdy, hloubka do 20 cm je přitom přiměřená

Následné podzimní zpracování těžké půdy začíná dokonalým posekáním hmoty a jeho mělkým zapravením do půdy, a to nejlépe pomocí rotavátoru. Takto zpracovaná půda se nechá dva až tři týdny odležet, zatím je vhodné si připravit další organický materiál, který se následně zaorá nebo zaryje. Půda se opět ponechá v hrubé brázdě, na jaře po dalším zkypření, v případě dobrého stavu půdy, je vhodné již nasadit náročnější plodiny a tak už budete mít první vlastní úrodu.

Zdroj informací: denik.cz

Publikováno: 25. 11. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich