reklama

Plánováním zeleninové zahrady si ušetříte spoustu obtíží

Zeleninovou zahradu si vytváříme s jediným cílem, a tím je dosažení vysokého výnosu zdravé a chutné úrody, která podpoří naši soběstačnost. Plánování zeleninové zahrady je však nezbytné, a to hned v několika aspektech. Ne neúrodné půdě nám toho moc nevyroste, špatně zvolené místo má pak podobný efekt. Projdeme si ty nejdůležitější body plánování jeden za druhým.

Plánování zeleninové zahrady, světové strany a půda

Při plánování zeleninové zahrady dbejte pokud možno na to, aby vaše zahrada byla co nejvíce orientovaná na jih. Na těchto místech během vegetačního období svítí po většinu dne slunce, a tato místa jsou díky tomu také teplejší. Nezapomínejte, že vaše zeleninová zahrada musí být v závětří a ideálně co nejblíže domu, protože musíte vzít v úvahu i možnou nutnost zalévání v případě letních přísušků.

Při plánování nezapomínejte také na půdu, její typ a dostatečnou zásobu živin. Nejvhodnějšími typy jsou lehká a středně těžká půda – ty se velmi dobře zpracovávají a roste na nich většina zeleninových druhů. Velmi lehké půdy jsou trochu problematické, protože po dešti velmi rychle vysychají, a mohou se z nich vyplavovat i živiny. To je v případě středně těžkých půd eliminováno. Nejhorším typem jsou těžké, jílovité půdy plné vody. Aby takovou půdu bylo možné využívat pro pěstování, je zapotřebí ji vydrenážovat, mohutně vyhnojit a hluboko zrýt.

Zelené hnojení je vhodné využívat tam, kde je plocha delší dobu neosázená, brání to nejen erozi
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Zelené hnojení je vhodné využívat tam, kde je plocha delší dobu neosázená, brání to nejen erozi

Ve svažitém terénu je vhodné uspořádat zahradu terasovitě, protože se tím zvýší možná plocha pro pěstování. Vhodnou volbou šíře záhonů si ušetříte spoustu práce, protože není zapotřebí při pletí šlapat na záhon.

Plánování z pohledu zamezení únavy půdy

Plánování zeleninové zahrady je v případě výsevů a výsadby každoroční nutnost. Pěstování stejného druhu zeleniny na jednom místě několik let po sobě zvyšuje riziko některých nepříjemných chorob rostlin a také značně vyčerpává půdu. Výsevy a výsadby plánujte takovým způsobem, aby se na jednu plochu stejná plodina nedostala dříve než za 4 roky.

Střídání plodin na záhonech i na políčku má blahý vliv na úrodu, nesmíte ale zapomínat ani na organické hnojení
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Střídání plodin na záhonech i na políčku má blahý vliv na úrodu, nesmíte ale zapomínat ani na organické hnojení

Při plánování výsevů a výsadeb také zvažte správné hnojení půdy. Pro náročné plodiny (tedy 1. tratě) je jasné, že se neobejdete bez chlévského hnoje. Na záhony a pod brambory stačí hnůj kravský, do skleníku je pak nevhodnější hnůj koňský. Ale pozor při pěstování česneku, ten přímé hnojení chlévskou mrvou nesnáší.

Nezapomínejte také na meziplodiny. Prázdné záhony nebo políčko po bramborách není vhodné nechávat prázdné po delší dobu. Na prázdná místa si vysejte například ředkvičky, salát nebo jiné plodiny s velmi krátkou vegetační dobou. Pokud je půda v horším stavu, pak se vyplatí si sem zaplánovat výsev zeleného hnojení, které se při zapravení stává cenným zdrojem živin.

Vhodnou skladbou plodin, organickým hnojením a jejich střídáním dosáhnete i úctyhodné úrody
i (Zdroj: Jaromír Malich)
Vhodnou skladbou plodin, organickým hnojením a jejich střídáním dosáhnete i úctyhodné úrody

Při plánování zeleninové zahrady také zvažte možnost vysadit a vysít k sobě různé druhy zelenin na jeden záhon. Je to prospěšné řešení, protože při některých kombinacích se stav půdy výrazně zlepšuje. Po roztrhání drnu v rámci zakládání zahrady zasaďte brambory, intenzivní kultivace a využívání organického materiálu v průběhu vegetace výrazně zlepší stav půdy. K okurkám třeba perfektně pasuje fazol, který obohacuje půdu o sloučeniny dusíku. Zelené hnojení má pak podobný efekt, navíc omezuje erozi, vyplavení živin a brání růstu plevelů.

Zdroj informací: prirodnizahrada.eu

Publikováno: 19. 12. 2023, Autor: Jaromír Malich, Profil autora: Jaromír Malich