reklama

Podpořte růst stromů, vysazujte a uvazujte

Opora pro stromy je důležitý úkon ani ne tak pro správný růst stromu, ale pro jeho zabezpečení před poryvy větru i nečekaným mechanickým zatížením. Jak taková opora vypadá a jaké podmínky je potřeba dodržet, vám rádi vysvětlíme.

i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Opora pro stromy je nutná kvůli jejich správnému růstu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Jak postavit oporu pro stromy?

Opory pro rostliny obecně jsou klíčovými prvky v zahradním designu, umožňující optimální růst květin, zeleniny a keřů – a také stromů. Ty zejména v prvopočátku, když jsou čerstvě zasazené, potřebují dostatečnou oporu, aby byl zajištěn jejich správný a rovný růst.

Ačkoliv to svým lidským pohledem nijak zvlášť nevnímáme, přesazení představuje pro stromy, ale i pro větší keře velký stres. Z toho, že se tak radikálně mění jejich životní podmínky, mohou dokonce i uchřadnout. Před samotným zásahem a také během zvykání si na "novou adresu" proto všechny dřeviny potřebují určitý čas k regeneraci. 

Nejprve zasadíme stromek
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nejprve zasadíme stromek

Zásadním důvodem, proč je opora pro stromy důležitá, je v kořenech. Pokud si koupíme nový stromek v kontejneru, má již natvarovanou korunku nebo přistřižené výhony k rozvoji koruny. A také má zastřižené kořeny, které jsou naměstnané v kontejneru. Chvíli to pak samozřejmě trvá, než se kořeny na novém místě zregenerují, narovnají a rozprostřou. Mezitím ale může přijít nečekaný poryv větru, prudký déšť či jiná podobná kalamita, či dokonce hladová srna a stromek může doznat úhonu. Strom se může začít kymácet a hrozí dokonce jeho pád – proto je tu opora pro stromy.

1. Opora pro stromy z jednoho kůlu, kdy se kůl z důvodu lepší stability ukotvuje do půdy šikmo ke stromku.

Opora pro stromy jedním kůlem
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Opora pro stromy jedním kůlem

2. Opora pro stromy ze dvou kůlů

Opora pro stromy dvěma kůly
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Opora pro stromy dvěma kůly

3. opora ze tří a více kůlů

Kolem kůlu musí být vždy určitý prostor pro pohyb. Oporu u stromu nenecháváme déle než jeden až dva roky. Kůl bychom měli do půdy umístit ideálně před vysazením stromku, abychom při opačném postupu nepoškodili kořeny v zemi. Pokud to není již možné, snažíme se kůl nebo kůly zatlouci do půdy dostatečně daleko od kořenového balu. Nejlepší je volit místo na okraji výsadbové jámy.

Kůl zatlučeme opatrně, abychom neporušili kořeny
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Kůl zatlučeme opatrně, abychom neporušili kořeny

Jednokůlová nebo dvojkůlová opora pro stromy se provádí převážně u mladých stromků, které mají slabý průměr kmínku. Trojnožkový způsob opory volíme u starších a silnějších stromů, které by jednoduchý kůl mohly svou vahou vyvrátit. Tloušťce kmene také přizpůsobíme tloušťku kůlu. Místo slabšího kůlu raději volíme silnější palisádový kůl.

Je lepší, pokud jsou kůly povrchově ošetřené
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Je lepší, pokud jsou kůly povrchově ošetřené

Co se týče samotného úvazu, více než na techniku dbáme na materiál, který k vázání použijeme. Rozhodně nepoužíváme žádné slabé motouzy, provázky, lanka a dráty. Ty jsou pro měkkou kůru stromku naprosto nevhodné, protože se mohou do kůry zaříznout, a tím způsobit stromku poranění, případně zcela pod kůru zarůst a stromek tak zdeformovat. Vhodné jsou naopak široké školkařské pásky nebo nastříhané pruhy látky, těmi stromek a kůl obtočíme a spojíme. Také můžeme využít obvazový materiál – starší obinadla.

Opora pro stromy musí být skutečnou oporou. Při její instalaci je potřeba dbát hlavně na to, aby byly kůly dobře a pevně zaražené v zemi, aby je zvířata nemohla vyhrabat nebo aby se nevyvrátily při silném větru. Jen tak svému stromku prospějeme a on bude moci spokojeně dalších 20 nebo 50 let spokojené růst.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Na přírodno; zahradaapriroda.cz

Publikováno: 22. 1. 2024, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová