reklama

Staré stromy si také zaslouží péči

Součástí práce na zahradě je i péče o staré stromy. Staré stromy totiž poskytují životní prostředí pro mnoho druhů rostlin a živočichů, které se na nich nacházejí potravu, úkryt a hnízdní místa. Jak má taková správná péče vypadat?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Proč je důležitá péče o staré stromy?

Péče o staré stromy, tedy vlastně prodlužování jejich života, slouží k podpoře biodiverzity a také k zachování kulturního dědictví. Díky svému stáří mohou staré stromy hostit unikátní a ohrožené druhy, které se běžně v mladších lesích nebo kulturních krajinách nenacházejí. Kromě toho mají staré stromy významné kulturní hodnoty. Jsou symbolem historie a přírodního bohatství regionu, mnoho z nich je spojeno s místními legendami, příběhy – například některé památné lípy pocházejí možná dokonce z dob Bořivoje nebo svatého Václava.

Péče o staré stromy prodlouží jejich život

Pro prodloužení stáří je péče o staré stromy stěžejní. Ač u lidí představuje stáří zpravidla zhruba čtvrtinu jejich celkového života, pro stromy stáří tvoří až 80 %. Tato analogie nám poskytuje působivý obraz rozdílu v délce života mezi lidmi a stromy.

Co lze udělat ve prospěch starých stromů?

Pro zachování zdraví a dlouhověkosti stromů je důležité eliminovat stresové faktory, mezi které patří přesuny hmot a stavby. Ty můžou způsobit poškození kořenů stromů, omezení přístupu k vodě a živinám či snížit jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům.

Vhodné je podpořit stromy mulčováním kůrou nebo štěpkou, které mají pro ně několik výhod. Chrání kořeny stromů před vysycháním a extrémními teplotami tím, že udržují vlhkost půdy a stabilizují půdní teplotu. Dále potlačují růst plevelů a vytváří se organická hmota, která obohacuje půdu a poskytuje další živiny pro kořeny stromů.

Prodlužování života stromů můžete podpořit tím, že se vyhnete likvidaci mladých obrostů a místo toho provedete pouze probírání. Probírání znamená odstranění nadbytečných nebo konkurenčních výhonků tak, aby se snížila konkurence mezi stromy.

U prořezávání buďte opatrní
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
U prořezávání buďte opatrní

Správné zkracování stromů je stěžejní

Při zkracování koruny starých stromů je důležité dodržovat opatření, která minimalizují stres a zachovávají co nejlepší statiku stromu. Zkracování koruny o více než třetinu může způsobit stromu přílišný stres a zvýšit riziko jeho oslabení, nebo dokonce způsobit úhyn. Zvažte v případě razantních zásahů konzultaci s odborníkem. Důležité je také provádět zkracování koruny s ohledem na přirozenou stavbu stromu. U starých stromů je koruna často složitější a její narušení může mít negativní dopady na stabilitu.

Péče o staré stromy může být i umění

I když zbyde jen torzo, péče o staré stromy jím nekončí, stále mohou být zajímavým a užitečným prvkem. I když je strom zčásti nebo zcela poškozen, může sloužit například jako opora pro popínavé rostliny – révu, popínavé keře nebo plamének. Kromě toho se torzo často využívá k vytváření skulptur nebo jiných uměleckých děl. Ty mohou být vytesány přímo do dřeva nebo se přidávají jako samostatné instalace. Další možností je vyvrtání děr do torza stromu, které budou sloužit jako úkryty pro hmyz – zejména včely samotářky.

Torza stromů poslouží i dále jako úkryty pro živočichy, stačí navrtat
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Torza stromů poslouží i dále jako úkryty pro živočichy, stačí navrtat

Staré stromy poslouží jako domov pro živočichy

Ptáci, netopýři a některý hmyz využívají dutiny ve stromech jako místo ke hnízdění a úkrytu. Tyto dutiny jsou pro ně klíčové pro přežití i reprodukci. Proto tyto dutiny neucpávejte ani neodstraňujte. Vhodnou ochranou těchto míst je instalace stříšky, která bude chránit vstupní otvor před pronikáním vody. To zabrání hnilobě a rozkladu dřeva uvnitř stromu a jeho degradaci.

Dutiny stromů poslouží zvířatům
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Dutiny stromů poslouží zvířatům

Drvodělky jsou skupinou hmyzu, která se specializuje na rozklad odumřelého dřeva. Jde o černou včelu s modrým odleskem – největší evropskou včelu. Hraje klíčovou roli v procesu rozkladu a recyklace organického materiálu v lese. Drvodělky mají významný vliv na ekosystémy a pomáhají udržovat zdraví lesního prostředí.

Drvodělka je největší evropská včela
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Drvodělka je největší evropská včela

Roháči jsou další druh hmyzu, který se často vyskytuje v trouchnivějícím dřevě. Jsou to brouci, kteří mají významnou roli ve výživě mnoha druhů ptáků, savců a dalších živočichů, protože jsou cenným zdrojem bílkovin a živin. Kladou do dřeva vajíčka a dalších pět let se zde vyvíjejí i jeho larvy.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů

Publikováno: 14. 3. 2024, Autor: Lenka Tajbrová, Profil autora: Lenka Tajbrová