reklama

Postřik broskvoní proti kadeřavosti

Kadeřavost broskvoní ohrožuje nejen broskvoně samotné, ale rovněž mandloně a broskvomandloně. Houbové spory jsou mezi stromy přenášeny větrem. Postřik broskvoní ve správnou dobu se odvíjí od aktuálního počasí a oblasti. Příznaky napadení kadeřavostí broskvoní se projevují již brzy zjara na mladých listech.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Kadeřavost vyřeší postřik broskvoní

Kadeřavost broskvoní eliminuje postřik broskvoní

Broskvoň je opadavý menší strom dorůstající výšky 5–6 metrů s kulovitou až kotlíkovitou korunou. Broskvoně lze dobře pěstovat na různých půdách za předpokladu, že jsou dobře odvodněné, a v některých oblastech správně zavlažované. Broskvoň dobře snese i poměrně lehké písčité půdy.

Je lepší vysadit stromy na jaře, protože kořeny broskvoní jsou citlivé na působení chladného počasí a mrazů. Stromky je potřeba vysazovat do připravené a vyhnojené půdy s dostatkem vláhy. Pouze zdravé a odolné stromy mají šanci bránit se škůdcům a chorobám, z nichž nejzávažnější je kadeřavost. Myslete proto včas i na postřik broskvoní právě proti této chorobě.

Kadeřavost broskvoní je choroba způsobená houbou palcatka broskvoňová, zvaná také puchýřnatka broskvoňová (Taphrina deformans). Rozvoj choroby podporuje teplé počasí v období rašení, což znamená, že kadeřavost se projeví na jaře. Převážně stačí provést a plně postačuje základní ošetření v období nalévání pupenů.

Jarní postřik zlikviduje přezimující stádia houby těsně předtím, než se stihnou dostat do otevírajících se pupenů. Broskvoň může při silné defoliaci (padání listů) a absenci postřiku po pár letech následkem oslabení do tří let uhynout.

Mimo předjarní ošetření se doporučuje stromy ošetřit i na podzim po opadu listů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Mimo předjarní ošetření se doporučuje stromy ošetřit i na podzim po opadu listů

Při napadení kadeřavostí se na mladých listech tvoří barevné skvrny a později puchýře – zelené, žluté až načervenalé. Na spodní straně listů se tvoří bělavý povlak. Dochází k deformacím a zkadeření listů. Listy jsou ztluštělé, předčasně opadávají a jsou nahrazovány novými listy. Ty sice již nejsou napadeny, ale oslabený strom potom tolik nerodí. Často se u napadených výhonů objevuje také klejotok.

Někdy jsou kadeřavostí napadeny i plody. Mají červenofialové skvrny a praskají, výjimečně dochází i k deformaci dřeva letorostů. Oslabený strom je náchylnější k dalším chorobám. Často jsou první příznaky zaměněny s poškozením listů mšicemi, jež způsobuje rovněž obdobné deformace listů a změnu zbarvení. 

Napadené stromy nemají možnost se po napadení chorobou samy bránit. Pokud vykvetou, pak většina květů opadá a ze zbylých opylených se sice plody vyvinou, ale bývají deformované. Broskvoň totiž shodí postupně během června napadené listy, a tím je omezena i výživa plodů. 

Ochrana před kadeřavostí

  • Význam má výsadba méně náchylných odrůd, kde je menší riziko napadeni. Přesto ale nelze vyloučit lokální napadení broskvoní kadeřavostí.
  • Je důležité dbát na vyrovnanou výživu a dostatek vápníku.
  • Prostředky, podporující rychlou regeneraci dřeviny – přihnojení dusíkem, vydatná zálivka, silné omezení násady plodů.

Postřik broskvoní

Účinné jsou měďnaté fungicidy, mírně nižší účinnost mají i fungicidy na bázi síry. Postřik provedeme jen za příznivých povětrnostních podmínek, tedy za suchého bezvětrného počasí s teplotami 7 až 10 °C.

Někdy dochází i k napadení letorostů a plodů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Někdy dochází i k napadení letorostů a plodů

V případě chladného počasí je třeba postřik broskvoní podle potřeby 1–2× opakovat. Další postřiky se opakují po jednom až dvou týdnech. Jako doporučený prostředek pro postřik broskvoní vyzkoušejte Champion 50 WP, DELAN 700 WDG, DITHANE M 45, Novozir MN 80, Sulku, FUNGURAN – OH 50 WP nebo KOCIDE 200065 WP. Použití dalších přípravků pro postřik broskvoní proti kadeřavosti konzultujte s odborníky, kteří mohou doporučit i další prostředky.

Pokud není postřik broskvoní proti kadeřavosti proveden, nebo je proveden nedostatečně, pravděpodobně strom nákazu přežije. Jeho výnosnost však bude velmi malá, nebo dokonce nulová. Je nutné si také uvědomit, že patogen (houba, způsobující kadeřavost) bude dál na listech a letorostech přežívat a bude se šířit dál. Spory mohou přežívat i déle než 1 rok. Pokud je po vyrašení spor teplé počasí, je vývoj hostitele rychlý a infekce trvá jen cca 2 týdny. 

Zdroj informací: pasti.cz, abecedazahrady.dama.cz

Publikováno: 28. 3. 2024, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová