reklama

Jak zadržet vodu v půdě?

Voda v půdě má zásadní vliv na kvalitu půdy i pěstovaných plodin. Přidání hydrosorbentu v organické podobě zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu, zvyšuje obsah organického uhlíku a podíl organické hmoty v půdě, také zlepšuje strukturu půdy, šetří vodu a snižuje frekvenci zalévání.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Voda v půdě ovlivní kvalitu plodin

Když prší, připravuj se na sucho, když je sucho, připravuj se na povodeň – to praví jedno staré a moudré přísloví. V našich končinách se už také stává pravidelností, že ačkoliv je brzy zjara půda doslova nacucaná vláhou, po zbytek roku tomu tak vůbec být nemusí a půda se stane vyprahlou. Jsou také markantní rozdíly v zavodnění půdy v nížinách a horských oblastech, stejně tak i v jednotlivých krajích, kde se situace mění doslova brutálně a voda v půdě prostě chybí.

Například Jihomoravský kraj sužuje dlouhodobě sucho během letních měsíců už téměř pravidelně rok co rok. Přírodní podmínky České republiky jsou s ohledem na zadržování vody v krajině velmi nepříznivé na velké části území. Na více než 60 % území se nacházejí krystalické horniny – především ve vrchovinách, pahorkatinách a hornatinách, kde se střídají úzká údolí podél vodních toků se svahy.

Vysušená půda nedokáže vodu absorbovat
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Vysušená půda nedokáže vodu absorbovat

V minulosti se bohužel zcela zapomnělo na moudrost předků, kteří se snažili s půdou a vodou v půdě hospodařit co nejlépe, socialistický systém zemědělství pak hospodaření s půdou zcela převrátil. Proto byla v krajině budována opatření s cílem rychle odvést vodu z povodí svodnými příkopy, toky a drenážemi. Důsledek je tedy vyšší rychlost odtoku vody a stejně rychlé vysušování krajiny.

Aby půda dobře hospodařila s vláhou a voda v půdě se držela na normálu, je potřeba mít v půdě mimo jiné správný poměr organických a anorganických látek. Anorganické látky jsou především částice a složky jílovité půdy, které sice umí velmi dobře vodu v půdě zadržovat, ale už ji neumí rostlinám poskytovat. Při vyschnutí jílovité půdy dochází k hlubokému praskání povrchu.

Organická část půdy tvoří většinu běžných zemědělských půd a významně ovlivňuje řadu jejich vlastností. Základním prvkem půdní organické hmoty je uhlík. Organická hmota slouží jako zdroj živin pro půdní mikroflóru, proto ji dodáváme do půdy ve formě humusu – např. kompostem. 

Organické látky – to jsou humus a živiny
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Organické látky – to jsou humus a živiny

Retence půdy

Retence vody je důležitým faktorem pro zachycení srážek a transformaci povodňových vln. Odborníci se tak snaží na základě poznatků z minulosti navracet půdu k normálu a přimět ji, aby voda v ní zůstávala. Proto se dnes pracuje i s tzv. hydrosorbenty, a to zejména s přírodními, které nezatěžují půdu chemií. Organické hnojivo jako hydrosorbent ve formě granulí zadržuje vodu v půdě, a tím zvyšuje její úrodnost zejména v období sucha – zvyšuje tak krátkodobou i dlouhodobou kvalitu půdy.

Organické hydrosorbenty pomáhají se zadržováním vody v půdě
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Organické hydrosorbenty pomáhají se zadržováním vody v půdě

Hydrosorbenty organického původu nezatíží krajinu nadbytečnou chemií, mají velkou výhodu dlouhodobého a pozvolného uvolňování živin do půdy, což má veliký účinek pro úrodnost půdy, obohacení humusem a stabilizaci jejího pH.

Při kontaktu s vodou zvětší hydrosorbent svůj objem až o 450 % a pomalu vodu pouští zpět do půdy, půda s hydrokompostem se chová jako houba. Granule hydrosorbentu zadrží o 0,7–1 litr více vody na 1 m² při plošném povrchovém hnojení půdy, při hnojení do půdy k sazenicím zadrží hydrokompost na jednom hektaru o 1,6–2,8 m3 více vody.

Granule při kontaktu s vodou zvětší svůj objem až o 450 % a pomalu vodu pouštějí zpět do půdy
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Granule při kontaktu s vodou zvětší svůj objem až o 450 % a pomalu vodu pouštějí zpět do půdy

Všechno, co se děje v půdě, velmi úzce souvisí s vodou. Pokud není voda v půdě, nefunguje ani mikrobiální prostředí. Nadměrné vlhko ale půdě také nevyhovuje. Správná rovnováha vody v půdě má za následek ozdravění rostlin. Například u trávníku lze pozorovat snazší a rychlejší rozklad stařiny a plsti. Také dochází k rovnoměrnému rozrůstání mikroorganismů v půdě. Hydrokompost pak rostliny ochrání před sluncem a ještě jim dodá vodu a živiny.

Vyživená půda lépe rozkládá stařinu v trávě
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Vyživená půda lépe rozkládá stařinu v trávě
Vyzkoušeli jsme hydrosorbent na organické bázi, který zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu přímo u kořenů rostlin. Pomáhá rostlinám úspěšně přežít sucho, snižuje frekvenci zalévání a spotřebu vody, zabraňuje ztrátám hnojiv jejich vyplavováním, a přitom neobsahuje žádné produkty chemického průmyslu. Protože je hygroskopický, obsahuje již při aplikaci dostatečné množství vlhkosti, a tudíž nestahuje vlhkost z okolí. Je proto vysoce účinný i tam, kde je složité zajistit dostatečné množství závlahy při sázení.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Napřírodno, ekolist.cz, agromanual.cz, zahradnictvi-flos.cz

Publikováno: 17. 5. 2024, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová