reklama

Zahradní pítko pro hmyz

Máte pocit, že je okolo nás hmyzu až běda a obtěžuje vás na každém kroku? Omyl, neobtěžuje, nýbrž nám dovoluje s ním žít. Soužití s hmyzem a jeho ochrana by měla být velkým úkolem pro všechny rozumně smýšlející lidi. Je to s podivem, ale zatímco hmyz bez nás bude žít dál, my bez hmyzu ne.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Co s sebou nese soužití s hmyzem?

Všichni živočichové potřebují ke svému životu vodu – a to jak ti velcí, tak i ti úplně maličcí. Mluvíme o hmyzu, který má obzvlášť velké problémy s přístupem k vodě. Velké plochy jezer nebo rybníků, ale i daleko menší potoky, a dokonce i zahradní jezírka či sudy s dešťovkou jsou pro hmyz pastí. Hmyz totiž nemá možnost se na hladině udržet, pokud se chce napít, a hyne utonutím.

Ačkoliv se vám může zdát, že jde o banální problém, opak je pravdou. Tímto způsobem (a díky přechemizovanému a přetechnizovanému světu) každý rok ve světě zmizí 2,5 % z celkového objemu hmyzu. Bude-li úbytek pokračovat dosavadním tempem, tak za 100 let hmyz vyhyne úplně.

Pokud se úhyn hmyzích druhů nepodaří zastavit, bude to mít katastrofální dopady na celý ekosystém planety a přežití lidstva. Hmyz je nezbytný pro fungování všech ekosystémů – slouží jako potrava jiných druhů, opyluje rostliny a recykluje živiny. Soužití s hmyzem by tedy mělo být něco, na co bychom se jako lidstvo měli zaměřit. Člověk jako jednotlivec může pro hmyz udělat mnoho – může například na svých pozemcích instalovat tzv. hmyzí pítka. V parcích a zahradách běžně nalezneme pítka pro ptáky, tak proč ne i pro hmyz? 

Hmyzí pítko

Hmyzí pítka je potřeba udělat trochu jinak než ta pro ptáky. Zkuste třeba takový jednoduchý návod:

Do velké a čisté zavařovací sklenice nalijte vodu.

Do sklenice nalijte vodu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Do sklenice nalijte vodu

Použijte např. podmisku pod květináč nebo misku s rovným dnem a zvýšeným okrajem, kterou vystelete starou utěrkou nebo kouskem čisté látky. Misku s látkou posadíte na hrdlo sklenice a otočíte dnem vzhůru tak, aby vám voda ze sklenice nevytekla. 

Nechte látku nasáknout vodou
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nechte látku nasáknout vodou

Lehce můžete sklenici nadzdvihnout, aby se látka nasákla vodou. Potom můžete látku zakrýt přírodními materiály – kůrou, šiškami, kameny a mechem.

Obložte sklenici přírodninami
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Obložte sklenici přírodninami

Misku se sklenicí umístěte do zahrady na libovolné místo tak, aby nedošlo k převrácení sklenice.

Pítko umístěte na zahradu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Pítko umístěte na zahradu

Pokud se vám tento postup zdá složitý, můžete použít pouze misku vystlanou přírodninami a naplněnou vodou. Důležité je nechat mech, klacíky nebo kameny vyčnívat nad vodu v misce.

Vodu nalijte přímo do misky
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Vodu nalijte přímo do misky

Toto jednoduché, ale účinné pítko může zachránit stovky druhů hmyzu, ačkoliv se vám to může zdát jako nepravděpodobné. Biolog E. O. Wilson v roce 1987 vyřkl památné věty: „Pravdou je, že bezobratlí nás vůbec nepotřebují. Kdyby zítra lidé zmizeli, na jejich životech se změní pramálo. Kdyby ale zítra zmizel hmyz, pochybuji o tom, že by lidstvo vydrželo jen pár měsíců.“

Pomoci hmyzu může v rámci svých možností naprosto každý z nás hmyzími hotely, broukovištěmi, mozaikovitě sečenými loukami, pěstováním lokálních druhů rostlin nebo tím, že nebudete na zahradě používat průmyslovou chemii. To vše (pokud se tak bude chovat celá lidská populace) může vést k opětovnému soužití s hmyzem, který nám může zachránit životy pro další pokolení.

Zdroj informací: pořad Zahradník po ruce, ekolist.cz

Publikováno: před týdnem, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová