reklama

Péče o vinnou révu na začátku léta

Pěstujete-li vinnou révu, tak právě teď vám začíná další důležité období. Konec jara a začátek léta je vhodnou dobou na další postřik. Různé plísně mohou vinnou révu napadnout a nenávratně ji poškodit. Důležitá je především i další péče, která předchází postřiku, a zkušení vinaři ji znají pod názvem „zelená práce“. Začínajícím vinařům může pomoci tento článek.

i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Péče o vinnou révu nikdy nekončí

Péče o vinnou révu

Stejně jako ostatní druhy ovoce, tak i vinnou révu mohou napadnout nevítaní hosté, kteří ji mohou oslabit, nebo ji dokonce výrazně poškodit. Vinná réva je v našich klimatických podmínkách oblíbenou rostlinou pěstovanou na zahradě nebo ve skleníku, proto je celoroční péče o tyto rostliny samozřejmostí. Péče o vinnou révu v tomto období spočívá především v postřicích, které chrání rostlinu před rozmary počasí a ochrání ji i před patogeny. Důležitou činností před postřiky jsou i „zelené práce“, které spočívají v předcházení napadení vinné révy plísněmi. Nepodceňujte dobu před a po odkvetení, která je klíčová pro zvládnutí chorob a vývoj révy vinné.

Péče o vinnou révu – „zelené práce“

Správně provedené „zelené práce“ jsou velmi účinnou a zároveň důležitou činností. Péče o vinnou révu se rozděluje na několik důležitých činností. Především jde o čištění kmínků a zastrkování letorostů, které zajistí zdárný vývoj keřů vinné révy. Další je vylamování, zkracování a osečkování vinné révy, důležité pro provzdušnění, a ponechání hlavního letorostu. U některých odrůd se může jednat ještě o redukci hroznů.

Čištění kmínků a zastrkování letorostů

Právě v období přelomu jara a léta je důležité čištění kmínků a podlomu. Společným jmenovatelem těchto prací je zajištění vývoje keřů vinné révy a usnadnění ostatních prací prováděných ve vinicích. Je to důležité především u velkých řadů na vinicích, kde je nutný průjezd mechanizace při kultivaci meziřadí, chemické ochraně nebo při samotné sklizni hroznů. Čištění kmínku je méně oblíbenou činností u péče o vinnou révu. Cílem této činnosti je odstranění mladých letorostů vyrůstajících na kmíncích ze spících oček, které jsou mimořádně citlivé na napadení houbovými chorobami a zároveň jsou konkurencí ve výživě plodícím letorostům.

Ti z vás, co mají na starosti jen několik hlav, zvládnou práci provádět ručně. Těm ostatním pomůže kartáč na čištění kmínků, který urychlí práci a ušetří vaše záda. Pokud chcete příští rok zapěstovat nový kmínek, ponechte nejlépe postavený a nejvitálnější letorost růst. Neméně důležitou činností je zastrkování letorostů do dvojdrátí. Zejména pevnější a kolmé tažně je nutné řádně zastrčit mezi dvojdrátí – jinak se mohou ulamovat při průchodu nebo se mohou ulamovat větrem. Tato péče o vinnou révu se musí provádět opakovaně během vegetačního období. Provádějte vždy, když v průhledu do prostoru tvoří přerostlé letorosty chaos.

"Zelené práce" mohou pomoci před houbovými chorobami
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
"Zelené práce" mohou pomoci před houbovými chorobami

Vylamování, zkracování a osečkování vinné révy

Vylamování listů se provádí v zóně hroznů před kvetením, ale také po něm, aby tento prostor zůstal co nejvíce vzdušný. Další nutnou úpravou je podlom, který se provádí u oček, ze kterých vyrůstá více letorostů. Spočívá ve správném určení nejlépe rostoucího letorostu, tím se redukuje násada. Zároveň nebude keř velmi zahuštěný a předejde se napadení houbovými chorobami. U bílých odrůd opatrně, jinak může dojít k úpalu. Rovněž není dobré, pokud na jedné hlavičce budou desítky hroznů. Ideální výnos z jedné hlavy vinné révy při výrobě vína je 1–3 kg. Zálistky přinášejí i pozitiva, produkují cukry, které slouží jako zásobárna v kořenech.

Padlí nechce žádný vinař na svých keřích vidět
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Padlí nechce žádný vinař na svých keřích vidět

Osečkování

Další činností je osečkování, které po odkvetení více podporuje kvalitu hroznů. Letorosty je důležité zkrátit, hlavně pokud jsou příliš dlouhé. Zkracujte je na výšku 10–20 cm nad horními dráty révy srpem nebo nůžkami na révu. Po provedení této péče o vinnou révu se budou lépe provádět postřiky. 

Redukce hroznů

Redukci hroznů potrháváním je nutné provádět účinně a opatrně. Stále méně se používá u bílých moštových odrůd, které jsou lépe adaptované na naše klimatické podmínky a lépe dozrávají. Redukci provádějte jen na třetích nebo čtvrtých hroznech na letorostu. Tato péče o vinnou révu je vhodná u modrých moštových odrůd, protože mají povětšinou velký hrozen. U odrůd s velkými a dlouhými hrozny existují rozdíly mezi vyzrálostí horní a dolní poloviny hroznů. Proto menší počet hroznů na keři dá dostatečný čas jednotlivým střapcům dozrát.

Postřik

Pokud nezabraly výše uvedené činnosti, je nutné zvolit správný postřik na vinnou révu, aby nebyla napadena houbovými chorobami – jako peronospora neboli plíseň révová a oidium neboli padlí révové. Pro tyto houbové choroby je ideální střídání slunečného počasí a deště v kombinaci s vyšší teplotou.

Postřik je důležitou součástí péče o vinnou révu, pokud nepomohla "zelená práce"
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Postřik je důležitou součástí péče o vinnou révu, pokud nepomohla "zelená práce"

Pro vznik plísně révové je nutné splnění tří základních podmínek, a tím je délka letorostů o 10 a více centimetrů, průměrná denní teplota přesahující 10 °C, a za poslední tři dny by mělo napadnout alespoň 10 mm srážek.     

Plíseň révová může úrodu úplně zničit
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Plíseň révová může úrodu úplně zničit

Padlí, které přezimuje na dřevě nebo na pupenech, dokáže zlikvidovat mráz pod -15 °C, ale těmto teplotám se naše Česko úspěšně už nějaký ten rok úspěšně vyhýbá. Je proto nutné každý rok podrobně sledovat stav keřů, protože k infekci může dojít už ve fázi šestého lístku. Vhodnými podmínkami pro šíření a padlí je průměrná denní teplota nad 10 °C (ideální je 18–28 °C) sucho a vysoká vzdušná vlhkost.

Postřiky se dělí podle toho, zda je plíseň rozšířena jen částečně, nebo na větší ploše – potom použijte systémové postřiky. Nezapomínejte na listové hnojivo s dusíkem na podporu růstu. Pro lepší přilnutí je vhodné doplnit směs smáčedlem. Pozor na svilušky ovocné a chmelové, které způsobují malý růst, skvrnitost nebo sprchávání květenství, a vyznačují se pavučinkami na spodních stranách listů. Použijte postřik proti těmto škůdcům, pokud spatříte viditelné příznaky.

Zdroj informací: vinarskydum.cz, Ch. Brickell a kolektiv: Velká zahrádkářská encyklopedie

Publikováno: před týdnem, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská