reklama

Mokré sny zahradníka: Proměna mokřadu v ráj

Přebytek vody v zahradě může být frustrující a může vést k poškození rostlin, erozi půdy a tvorbě bahna. Existuje však mnoho způsobů, jak můžete tento problém vyřešit, zejména v nivních, lužních oblastech a v zahradách na okraji lesů, kde je přirozený odvod vody omezen. Poradíme vám, jak si s tímto problémem poradit.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Přebytek vody v zahradě 

Přebytek vody na zahradě se objevuje tam, kde přímo navazuje na nivní nebo lužní les. Má totiž jílové podloží, které je nasáklé vodou. Oproti většině jiných zahrad v Česku se tyto zahrady nepotýkají se suchem, ale naopak s nadbytkem vody. Co s tím? A existuje vůbec nějaké rozumné řešení? 

Jaká je cesta za pěknou zahradou v místě, kde je přebytek vody 

Přebytek vody na zahradě nemusí být nutně překážkou pro vytvoření krásného a funkčního venkovního prostoru. Jednou z možností, jak tuto situaci využít ve svůj prospěch, je snaha danou plochu co nejvíce zazelenit. Když na pozemku budete mít velké množství keřů a trvalek, budou vodu ve velkém pojímat a tím pádem nebude zahrada plná bahna. 

Nivní a lužní lesy často přecházejí svým charakterem do zahrad
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nivní a lužní lesy často přecházejí svým charakterem do zahrad

A jaké rostliny se na takovou zahradu hodí? 

Ze stromů uvedeme třeba třešeň nebo ořešák a z keřů třeba muchovníky a aronie (temnoplodec). Trvalkové pásmo je velmi pestré. Hodí se sem astilbe, hosty, kapradiny, bohyšky i irisy sibiřské. Do stinných a vlhkých částí zahrady je vhodné zasadit hlavové vrby nebo vrbice plazivé. 

Vhodnými stromy do zahrad s přebytkem vody jsou třešně a ořešáky
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Vhodnými stromy do zahrad s přebytkem vody jsou třešně a ořešáky

Jezírko na zahradě s přebytkem vody 

Jezírko na zahradě s přebytkem vody může být nejen krásným estetickým prvkem, ale i funkčním řešením pro odvodnění a využití přebytečné vody. V nivních a lužních oblastech, kde je přirozený odtok vody omezen, může jezírko sloužit jako přirozená nádrž pro dešťovou vodu a vodu z tajícího sněhu. 

Jednou z cest, jak problém s přebytkem vody vyřešit, je zahradu zazelenit
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Jednou z cest, jak problém s přebytkem vody vyřešit, je zahradu zazelenit

Důležitý prvek zahrady s přebytkem vody: kořenová čistička

Kořenová čistička vám pomáhá čistit odpadní vodu. Jde o ekologický systém pro čištění odpadních vod, která funguje na principu přirozených samočistících procesů, které se odehrávají v mokřadech. Hlavní roli v kořenové čističce hrají vodní rostliny, na jejichž kořenech se usazují a rozmnožují anaerobní a aerobní bakterie. Ty rozkládají organické látky a další znečišťující látky z odpadní vody. Vyčištěná voda se pak využívá na zalévání. 

Zajímavé řešení přináší i dešťový záhon
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Zajímavé řešení přináší i dešťový záhon

Skvělým prvkem převodněných zahrad je i dešťový záhon 

Dešťový záhon je známý i jako dešťová zahrada. Jde o přírodní nebo uměle vytvořenou prohlubeň v terénu, do níž se svedou srážkové vody ze střech, chodníků a zpevněných ploch na pozemku. Voda se v dešťovém záhonu vsakuje do půdy a postupně je odváděna do podzemních vod. Má velmi důležitou funkci, protože snižuje riziko povodní, doplňuje podzemní vody, čistí vodu, vytváří biotopy a snižuje spotřebu vody.

Zdroj informací: pořad Zahradník po ruce

Publikováno: 4. 7. 2024, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová