reklama

Ochrana před špačky – připravte se na jejich likvidační nálety už teď!

Špačci umí nadělat skutečnou škodu. Nejde ale jen ojedinělé sezobání úrody, nebo menší škody. Jejich nálety v obrovských hejnech dokážou očesat a zničit celou úrodu velkého sadu nebo vinice. Osvědčená ochrana rychle selže a špačci to zkusí rádi na stejném místě znovu.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Špaček umí nadělat velké škody (Zdroj: Depositphotos.com)

Léto vrcholí, úroda dozrává. Sadaři, vinaři, ale i malí zahrádkáři se těší na sklizeň. Průběžně bojují s různými škůdci a chorobami. Když už si myslí, že mají vyhráno, přiletí hejno opeřenců a sklidí úrodu dříve, než to stačí udělat majitel. Jak tedy můžeme účinně ochránit před špačky naši úrodu?

Klasické CD, DVD nebo třpytivé pásky

Jednoduchou a hodně účinnou metodou plašení ptáků jsou různé třpytivé předměty. Tuto metodu je možné použít i na menších zahradách, terasách, balkónech, a to proti jakémukoliv ptactvu. Je však účinná i na větší plochy, na ovocné stromy a vinice. Odlesky ptáky ruší a zároveň na ně působí jako oči dravců, kteří je loví pro potravu. Nasbírejte dostatek starých stříbrných CD a DVD, uvažte je na provázek a rozmístěte. Špačci jsou ale hodně inteligentní a časem si můžou všimnout, že se místa odlesků nemění a nebezpečí ve skutečnosti nehrozí. Rozmístění proto po nějaké době nebo pro další sezonu změňte.

Také můžete použít holografickou pásku. Je to speciální fólie s lesklým povrchem, která přímo imituje oko dravce. Menší, asi dvaceti centimetrové dílky přitlučte na desku tak, aby mohly volně vlát a házet odlesky. V rozmezí dvaceti metrů od sebe je pak umístěte na pozemku. Účinek je podobný jako při použití CD nebo DVD a může být i o něco větší. Páska stojí pár korun a můžete ji přemisťovat také podle potřeby. Špačci jsou na takto chráněných místech rozhodně opatrnější.

CD zavěšené na stromě
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Staré CD a DVD poslouží jako účinná ochrana proti špačkům

Sítě nad celou úrodou

Další velmi účinnou možností je rozmístění sítí. Můžete je natáhnout nad celým sadem či vinicí nebo jenom obalit jednotlivé stromy. Ptáci a zejména špačci likvidují převážně bobulovitou úrodu na stromech, jako jsou třešně a višně nebo hrozny vinné révy. Bobule hroznů oklovají jenom částečně, větší škodu nadělají tím, jak se na hroznu snaží udržet a tím jej zničí úplně. Většina tak přijde nazmar tím, že je strhají pařáty na zem a tam uhnijí. Hejna špačků můžou tvořit stovky i tisíce jedinců. Není pro ně problém zlikvidovat úrodu celé vinice za pár hodin.

Sítě jsou vyráběné tak, aby se přes jejich oka dostal drobný hmyz, včetně včel a čmeláku a nezamezovaly tak opilování květů. Ptáci se přes ně ale nedostanou. Navíc mohou ochránit stromy a keře také před škodami způsobenými případným krupobitím.

Sítě na vinici
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Sítě jsou účinnou a ekologickou metodou ochrany sadů a vinic

Myslivci a sokolníci

Další metodou je plašení ptáků výstřely. Střílí se slepými náboji, cílem je hejno a ptáky odplašit a odklonit je z pozemku pryč, ne zabíjet. Navíc to není v dnešní době povolené. Střílení ptáků má svá přesná pravidla a na ochranu úrody jej příliš nedoporučujeme. Pro velké sady a vinice je vhodné se domluvit s myslivcem z okolí, aby se pravidelně v době dozrávání plodů prošel kolem a vypomohl. Velcí pěstovatelé si také můžou najmout sokolníka. Dravci s oblibou loví malé ptáky jako potravu. Pravidelná návštěva sokolníka je proto také velmi účinná a zároveň pro přírodu přirozená metoda jak ochránit váš sad před špačky.

Další možností, jak využít přirozenou ochranu díky samotné přírodě, je přilákat přirozeného nepřítele. Vysaďte v blízkosti stromy, kde rádi hnízdí dravci a ti se už sami o ochranu postarají. Bude to zároveň i ekologické řešení bez chemie a zbytečného hluku.

Sokol na ruce muže
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Pravidelná přítomnost dravců je přirozenou ochranou proti špačkům

Zvukové plašičky

Pokud nemáte možnost jak přilákat na své území skutečného dravce nebo to jednoduše nechcete tímto způsobem řešit, můžete si pořídit dravce umělého. Na trhu je široká nabídka různých umělých plašiček, které napodobují nebo mají přímo nahrané hlasy dravců. Nebo mají nahrané naopak hlasy vyděšeného špačka, který dává signál ostatním, že jim na daném místě hrozí nebezpečí. Takové řešení může a nemusí být dlouhodobě účinné. Špačci jsou opravdu chytří a ne úplně bojácní tvorové. Po čase můžou zjistit, že je sice straší hlas nepřítele, ale ve skutečnosti se nic vážné neděje. Usoudí, že je místo bezpečné a drze začnou dělat nálety na vaši úrodu i přes tyto plašičky. Je tedy dobré aspoň občas přizvat skutečného sokola, či jiného dravce na pomoc.

Ultrazvukové plašičky

Plašičky najdete na trhu i ultrazvukové, ty jsou ale účinné a vhodné do menšího, ideálně uzavřeného nebo aspoň částečně uzavřeného prostoru.

Plašení pomocí strašáků a draků

Můžete si také vyhrát a na pozemku rozmístit klasické, staletími prověřené strašáky a přidat létající draky, napodobující dravce jako je orel, sokol nebo krahujec. Taková ochrana navíc nic nezkazí.

Plašení pomocí plynových děl

Hlasitou a velmi nepříjemnou metodou je zastrašování hejna pomocí plynových plašičů. Tato „děla“ nepřetržitě práskají až do konce října, tedy do doby sklizně, a to často i v noci. Metoda je bohužel velmi nepříjemná a ruší nejen ptáky, ale i všechna ostatní zvířata a stejně tak obyvatele v blízkém okolí. Metoda je levná, ale časem může také ztratit účinek.

Velké hejno špačků
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Špačci dokáží v hejnech zlikvidovat i velkou úrodu za pár hodin

Publikováno: 25. 7. 2019, Autor: Silva Pokorná, Profil autora: Silva Pokorná