reklama

Obnova trávníku

Trávník si zaslouží pečlivou a pravidelnou péči. Pokud není jeho stav po zimě ideální, je na čase ho trochu oživit. Pro správnou péči je potřeba určit příčinu problému. Těch může být celá řada.

Obnova trávníku

Základem každé péče o trávník je jeho vertikutace. Vertikálním sekáním rozumíme naříznutí travního drnu na trávníkové ploše za účelem odstranění starého řeziva, plevele a mechu. Tím se vytvoří prostor pro nová, zdravá a silná travní stébla. Po provedení vertikutace se rovněž zlepší přívod vody a přísun hnojiva.

Obnova trávníku
Obnova trávníku
Obnova trávníku
Obnova trávníku

Používáním kvalitních hnojiv a přípravků pro obnovu trávníku si zajistíte dokonale zelený pažit po celou sezónu

Vertikutace pro rychlou obnovu

Pro velmi malou anebo obtížně přístupnou plochu jsou ideální ruční vertikutátory. Pro dosažení dobrého výsledku je ale potřeba zapojit trochu fyzické síly. Snadnější práce je s elektrickým vertikutátorem. Pokud jsou ale tyto přístroje příliš lehké, nedostanete se u tvrdé půdy hluboko, v takovém případě zkuste položit na vertikutátor pytel s pískem nebo substrátem, zvýšíte tak jeho zatížení. Pro velké trávníky je ideální benzínový vertikutátor. Tyto zahradní stroje si hravě poradí se suchými, tvrdými půdami. Na druhou stranu jsou náročnější na údržbu, vydávají hlasitější zvuky a zplodiny.

Elektrický vertikutátor zajistí dokonalou jarní péči na středně velkých plochách travního porostu
Elektrický vertikutátor zajistí dokonalou jarní péči na středně velkých plochách travního porostu

Základní péče o trávník

Na trávníku se mohou objevit světlá, žlutá či lysá místa. Hlavními příčinami může být nedostatek živin, světla nebo vody, anebo naopak přílišná vlhkost. Živiny trávníku dodají speciální hnojiva určená na konkrétní typ trávníku.

Například dlouhodobé hnojivo FloraSelf je vhodné pro všechny druhy trávníků, 10 kg množství vystačí asi na 320 m, pro dokonalou výživu nově zasetého trávníku je ale ideální Startovací hnojivo FloraSelf, které zvyšuje odolnost mladých výrůstků.

Základní péče o trávník
Základní péče o trávník
Základní péče o trávník
Základní péče o trávník

Při dosévání holých a poškozených míst v trávníku používejte vhodné dosévací travní směsi, startovací hnojiva a trávníkové substráty

Nedostatku světla lze předejít výsevem speciálního trávníku do stínu. Pokud je trávník příliš vyschlý, je důležité trávu nesekat příliš na krátko a na velmi suchá místa vysázet trávník do sucha. Pokud je naopak trávník až příliš vlhký a hromadí se na něm voda, je potřeba zvýšit propustnost vody – například vybudováním drenáže nebo zkypřením půdy, vertikutací, nasypáním písku.

Mezi základní péči o trávník na jaře patří vertikutace - provzdušnění trávníku
Mezi základní péči o trávník na jaře patří vertikutace - provzdušnění trávníku

Odstranění plevele a mechu

Mech a plevel lze z trávníku odstranit pomocí prostředků pro hubení plevele a mechu. Při aplikaci postupujte vždy podle návodu k užití, přípravek jednoduše naneste v požadovaném množství na trávník a zhnědlý mech, popřípadě odumřelý plevel, odstraňte hráběmi. Trávník ideálně rovnou pohnojte.

Plevel a mech lze z trávníku odstranit buď pracně mechanicky, nebo za použití speciálních přípravků ne hubení plevele a mechu
Plevel a mech lze z trávníku odstranit buď pracně mechanicky, nebo za použití speciálních přípravků ne hubení plevele a mechu

Pro zabránění dalšího růstu plevele a mechu je důležitá dobrá péče o trávník. Pravidelně zavlažujte a hnojte, trávník nestříhejte na méně než 4 cm a na jaře proveďte vertikutaci. Mech může vznikat také v důsledku příliš nízkých hodnot pH půdy, což lze zjistit na základě analýzy půdy. Při příliš nízkých hodnotách pH se doporučuje zavápnění.

Odstranění čarovných kruhů

Často v půdě chudé na živiny, písčité či zhutnělé, ve které chybí půdní kultury, se objevují 2 – 5 cm velké houby, které jsou uspořádány do tvaru kruhu a na zemi tvoří vodě nepropustný houbový spletenec – podhoubí. Trávník je v místě výskytu těchto hub někdy již odumřelý. Pokud je výskyt mírný, může trávník zachránit okamžité hnojení s obsahem dusičnanů, pokud to nepomůže, je potřeba provést hloubkové zkypření a odstranění zhutnělé půdy. Pokud je výskyt silný, musí se trávník hloubkově odstranit a založit nový.

Na trávníku se často vyskytují lysá místa ve tvaru kruhu
Na trávníku se často vyskytují lysá místa ve tvaru kruhu

Sněžná plíseň

Sněžná plíseň je onemocnění trávníku mokrou hnilobou. Nejprve se projeví malými kruhovými skvrnami, které mohou být velké až 30 cm v průměru. Tato plíseň se stane problematickou teprve v ten okamžik, když se spojí několik faktorů, které nahrávají jejímu rozšíření, jako například delší pokrytí trávníku sněhem či listím, hromadění vody, výkyvy teplot kolem bodu mrazu, mírná zima nebo příliš silné hnojení dusičnany a zavápnění před příchodem zimy.

Přímá ochrana není možná, jelikož používání fungicidů na trávníkových plochách na zahradách je zakázané. Skvrny sice obvykle zmizí při vyšších teplotách, nicméně napadené části by se měly shrabat a odstranit. Jako prevence může pomoci provzdušňování půdy na jaře a na konci léta, odstraňování spadaného listí. Na podzim používejte výhradně draselná hnojiva na podzimní trávník a nevápněte, hodnota pH by neměla být vyšší než 6,5, na bezvětrných, stinných místech vysévejte pouze trávník do stínu.

Odstranění řas

Řasy vytváří černý povlak mezi jednotlivými druhy trav na trávníku. Vyskytují se především při mírných zimách vzhledem k déle přetrvávajícímu vlhkému počasí a mírným teplotám, hlavně na zhutnělých půdách, kde se hromadí voda. Pokud v trávníku objevíte řasy, proveďte vertikutaci a hrabáním odstraňte povlak. Hnojte draselnými hnojivy, například FloraSelf Select pro podzimní trávník. Pomocí půdních aktivátorů, kompostu a substrátů zlepšete strukturu půdy. U velmi zhutnělých půd zvyšte propustnost – toho docílíte rovnoměrným posypáním trávníkovým pískem.

Publikováno: 15. 4. 2019, Autor: Hornbach (tisková zpráva), Profil autora: Redakce