reklama

Jak si poradit s hubením plevele a nežádoucí vegetace?

Jaro je úžasným obdobím, kdy se zelenají všechny rostliny a začínají intenzivně růst. Zeleň je všudypřítomná, ale bohužel se dostává i na místa, kde nám právě radost nedělá. Plevel a nežádoucí vegetace se objevuje v zámkové dlažbě, na cestách, prorůstá chodníky, podél plotu, ale i na záhonech, které se chystáme osadit zeleninou, bylinkami nebo květinami. Jak si poradit s hubením plevele a nežádoucí vegetace?

Jak si poradit s hubením plevele a nežádoucí vegetace?

Účinné herbicidy na hubení plevele

V této době nastává čas na použití neselektivního neboli totálního herbicidu. Tento typ přípravku hubí veškerou zelenou vegetaci. Do rostlin je přijímán přes zelené části rostlin a cévní svazky ho pak rozvádí i do kořenů. Je tak vhodný i k hubení vytrvalých, hluboko kořenících plevelů jako je např. pcháč či pýr. Zasažené rostliny začnou během několika dnů vadnout, postupně žloutnou a k uhynutí celé rostliny včetně kořenů dojde tak za 2-3 týdny. Herbicid nepůsobí přes půdu, nijak se v půdě nepohybuje, neničí ji, ale také nehubí semena. Do rostliny se také nedostane přes dřevnaté kmeny stromů, čehož můžeme využít, pokud chceme vyhubit třeba plevel pod ovocnými stromy.

Zásady při práci s herbicidy

Při práci s totálními herbicidy si ale vždy musíme dát velký pozor na to, abychom postřikem nezasáhli listy nebo jiné zelené části rostlin, které nechceme zničit. Musíme si i uvědomit, že na rostliny působí přes zelenou plochu nejen vlastní postřik, ale i výpary přípravku. Velmi citlivé i k samotným výparům přípravků je třeba vinná réva nebo broskvoň. V žádném případě také nesmíme herbicid aplikovat za vysokých teplot a za větru, aby nedocházelo k úletu postřikové kapaliny.

Důležité je i to, abychom po použití totálního herbicidu nezapomněli ihned dokonale propláchnout postřikovač. Pro většinu zahrádkářů je to samozřejmost, ale nic nedokáže nadělat na zahrádce větší škodu, než nedokonale propláchnuté zařízení, ve kterém zůstal zbytek použitého totálního herbicidu.

Totální herbicid a zeleninové záhony

Pokud totálním herbicidem likvidujeme plevel na záhonech před výsadbou či výsevem nových rostlin, můžeme po přibližně dvou týdnech, kdy nám plevel zaschne, bez obav přistoupit k výsadbě či výsevu. Totální herbicidy nepoškozují tyto nové rostliny.

Herbicidy je možné bezpečně používat i k hubení plevele prorůstajícího do plotu
Herbicidy je možné bezpečně používat i k hubení plevele prorůstajícího do plotu

Kdy je možné totální herbicid použít?

Totální herbicid se dá použít v době vegetace, to je prakticky od dubna do října. Důležité ale je, aby už plevele, které jsou cílem našeho postřiku, měly dostatečnou plochu povrchu listů, zajišťující vstřebání přípravku. Optimální doba pro aplikaci proti vytrvalým plevelům je těsně před nebo na začátku květu.

Další možností použití je hubení náletových dřevin buď postřikem celého keře či stromu nebo nátěrem řezné plochy pařezu. Tím sice nezpůsobíme dřívější rozpadnutí pařezu, ale zabráníme tomu, aby pařezy znovu obrážely. Předpokladem úspěchu je, že řezná plocha pařezu je čerstvá a nezaschlá. Při tomto způsobu použití pak totální herbicidy neaplikujeme postřikem, ale koncentrát si naředíme s vodou jen v poměru 1:1 a štětcem potřeme řeznou plochu.

Kdy je možné totální herbicid použít?
Kdy je možné totální herbicid použít?
Kdy je možné totální herbicid použít?
Kdy je možné totální herbicid použít?

Vhodnými totálními herbicidy jsou třeba Kaput Premium, Gladiator, Touchdown Quattro. Pokud potřebujete ošetřit menší plochu, je k dispozici i výrobek připravený k přímému použití – Kaput hobby.

Totalex je herbicid jehož účinnou složku tvoří kyselina pelargonová, která se běžně vyskytuje v přírodě
Totalex je herbicid jehož účinnou složku tvoří kyselina pelargonová, která se běžně vyskytuje v přírodě

Poměrně novou skupinou přípravků k hubení nežádoucí vegetace jsou herbicidy s obsahem látky, která se běžně vyskytuje v přírodě - kyseliny pelargonové, mezi které patří třeba přípravky řady Totalex. Uvedené herbicidy působí kontaktně – přímo a pouze na konkrétní postříkanou plochu rostliny a nedochází již k jejich dalšímu rozvedení cévními svazky. Nástup účinku je ale nesrovnatelně rychlejší než u dříve zmiňovaných systémových herbicidů. První příznaky jsou patrné za dvě až tři hodiny a k úhynu rostliny dojde během dvou dnů. Nezbytné je ale to, aby byla postřikem zasažená rostlina celá a vzhledem k tomu, že cévní svazky nerozvedou postřik do kořenů, je nutné počítat s častějším postřikem, pokud potřebujeme udržet plochu bez porostu.

Publikováno: 17. 4. 2019, Autor: Lovela (text a foto), Pixabay (úvodní foto), Profil autora: Redakce