reklama

Profesionální kácení stromů nám může zachránit život

Kácení stromů bez profesionálních zkušeností může dopadnout i tragicky. Velké, vzrostlé stromy je potřeba kácet odborně, aby jejich pád nezpůsobil škody na majetku nebo dokonce na lidských životech. Je tedy lepší zavolat na takovou činnost specializovanou firmu než riskovat kvůli několika ušetřeným stokorunám.

Profesionální kácení stromů nám může zachránit život

Kácení dřeva obecně

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb. přesné podmínky pro kácení dřevin. I laik může požádat příslušný odbor o povolení pokácet dřeviny na svém pozemku, pokud ovšem doloží příslušné náležitosti. V některých případech je ale vhodnější, pokud se nebudeme spoléhat na své vlastní síly, ale využijeme služeb firem, které se specializují na profesionální kácení dřevin.

Kácení dřevin, pokud není vyžadován okamžitý zásah (při živelných pohromách nebo v případě rizika zřícení dřeviny), se provádí zásadně v době vegetačního klidu.

I zdánlivě zdravé stromy v sobě mohou skrývat nebezpečí nenadálého pádu
I zdánlivě zdravé stromy v sobě mohou skrývat nebezpečí nenadálého pádu

Kdy je potřeba vyžít profesionálních firem?

Profesionální kácení dřevin se provádí především na veřejných prostranstvích, kde je majitelem stromů město nebo obec, na těžko přístupných místech, při riziku pádu vzrostlé dřeviny nebo obnově zeleně a také při likvidaci škod po živelných pohromách. Pokud je zadavatelem profesionálního kácení dřevin veřejný subjekt, zajistí všechny náležitosti legislativy včetně odborného posudku dobré či špatné kondice dřevin, určených ke kácení. Tuto analýzu provede zkušený arborista a vystaví odborný posudek. Posudky se vyžadují především tam, kde jednak vzrostlé dřeviny mohou ohrozit zdraví nebo majetek obyvatel nebo vyvstane námitka proti neopodstatněnému kácení. Majitel pozemku, kde se nachází rizikové dřeviny, jež je nutné odstranit, požádá příslušný odbor o povolení ke kácení a zaplatí poplatek.

Tento strom je již uschlý a mohl by ohrozit obyvatele, je proto lepší jej odstranit
Tento strom je již uschlý a mohl by ohrozit obyvatele, je proto lepší jej odstranit

Co všechno spadá do práce profesionálů?

Odborná firma zajistí buď přímo pokácení dřevin, nebo, pokud není nutné jejich úplné odstranění, provede prořez stromů nebo úpravu keřů. U stromů se nejčastěji provádí redukční řez koruny stromu, u kterého byl zanedbán výchovný řez, nebo se zapomnělo počítat s tím, že doroste do značné výšky. Dále se pak provádějí i výchovné řezy, v rámci prevence se odstraňují slabé, odumírající nebo poškozené větve a větve, napadené škůdci.

Kompletní kácení stromů je riziková práce, při níž musí odborná firma zajistit takové odstranění dřeviny, aby přitom nedošlo k poškození majetku nebo k ohrožení zdraví. Kromě samotného skácení dřeviny taková firma zajistí i rozřezání kmenů na špalky, odstranění větví a případně, nemá-li majitel jiné využití, odvoz dřeva a jeho konečnou likvidaci.

Profesionální kácení dřevin vyžaduje odborné znalosti
Profesionální kácení dřevin vyžaduje odborné znalosti

Jak vypadá profesionální kácení?

Profesionální firma musí být pro všechny případy pojištěna proti poškození majetku. Provede klasické pokácení stromu, které je ale možné pouze na otevřeném prostranství, nejlépe ve volné přírodě, z dosahu lidských obydlí, drátů vysokého napětí nebo železniční trati. Tam, kde hrozí riziko poškození budov, ostatního majetku nebo dokonce riziko ohrožení zdraví a životů obyvatelstva, provádí se postupné odstraňování větvoví z koruny a poté skácení zbytku kmenu. Větve se upevní na horolezecká lana a spouští se na zem, což zajišťují odborní pracovníci. Ze země je poté odříznut kmen a následně podle potřeby rozřezán na menší kusy. Je-li to potřeba, může firma provést i odstranění pařezu, což se většinou neobejde bez těžké techniky. Pokud terén nebo okolí nedovolí pracovníkům provádět řez větví přímo z koruny stromu, využívají mobilní plošiny nebo jeřáby.

Pomocí vysokozdvižné techniky pracovníci ořežou větve a spustí je na zem
Pomocí vysokozdvižné techniky pracovníci ořežou větve a spustí je na zem

Kam s ním?

Pokácený strom a ostatní odstraněné dřeviny je nutné odklidit. I to může zajistit profesionální firma, která za příplatek kmen a větve rozřeže na menší části, podle přání zákazníka je dále může rozštípat na polínka, větve nadrtit a proměnit na mulč. Většina veřejných organizací takovou pomoc uvítá, neboť firma zajistí kompletní odklizení veškerých částí pokácené dřeviny včetně úklidu a odvozu z pozemku.

Bylo by dobré apelovat na veřejné mínění, neboť spousta nezainteresovaných má představu, že každé pokácení dřeviny na veřejném prostranství se děje v rozporu se zákonem a je svévolné. Jsou známy ojedinělé případy, kdy došlo k odstranění zdravého stromu nebo jeho nešetrnému ořezání tak, že musel být následně pokácen. Valná většina kácení dřevin za účasti profesionálních firem je nařízena důvodně, protože i zdánlivě zdravý strom v sobě může skrývat nebezpečí. Může dojít k výskytu parazitických hub nebo napadení dřevokaznými škůdci a v takové chvíli je rozumnější takovou dřevinu odstranit dřív, než dojde k jejímu odumření nebo náhlému pádu, při čemž může mít padající strom i fatální následky.

Publikováno: 12. 9. 2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce