reklama

Na zastřešení pergoly či altánu použijte polykarbonát

Výběr materiálu na zastřešení pergoly či altánu je důležitým bodem při budování venkovního krytého posezení. Krytina na takovou stavbu musí vykazovat takové vlastnosti, abychom se v létě za nejvyššího slunečního svitu cítili na zahradě pohodlně a příjemně. Trapézy a vlnovky z polykarbonátu nahrazují dříve oblíbené sklolaminátové profilované desky. Vyrábí se z PVC (polyvinilchlorid) a PC (polykarbonát). Vzhledem k technickým vlastnostem zákazníci od PVC upouštějí (v nabídce především v supermarketech) a upřednostňují PC desky.

Na zastřešení pergoly či altánu použijte polykarbonát

Vlnité a trapézové desky z polykarbonátu v kombinaci s ocelovou, dřevěnou nebo hliníkovou konstrukcí jsou kompletním řešením pro různé přístřešky a zastřešení polykarbonátem.Vysoká průhlednost, velmi dobrý prostup světla i velmi jednoduchá montáž jsou jen nepatrnou částí výhod, který tento materiál nabízí. Při montáži se využívá jen příčných latí, což znamená, že konstrukci většiny pergol není potřeba nijak upravovat.

Extrémně vysoká odolnost proti nárazu zaručuje, že desky jsou bezpečné a prakticky nerozbitné ve srovnání s ostatními používanými materiály a zasklívacími systémy.

Běžně dostupné jsou ve dvou základních barevných odstínech čiré a hnědé (kouřové) barvě, povrchy nabízíme hladké i s krupičkou, která láme světelný paprsek. Nově nabízíme tyto desky i v teploreflexním provedení, tzn. materiál propouští světelo, ale odráží velkou část tepelné složky slunečního záření. Hledejte pod označením Athermic.

Trapez Athermic
Trapez Athermic
Trapez Athermic
Trapez Athermic
Polykarbonátová trapézová deska se strukturou
Polykarbonátová trapézová deska se strukturou
Polykarbonátová vlnitá deska s jemnou krupičkou
Polykarbonátová vlnitá deska s jemnou krupičkou

Kde všude lze desky použít?

  • přístřešky
  • pergoly
  • autobusové zastávky
  • skleníky
  • svislé stěny
  • veškeré drobné zastřešení
Kde všude lze desky použít?
Kde všude lze desky použít?

Příprava a instalace

Trapézové desky z polykarbonátu je možné dělit stříháním např. nůžkami na plech, řezat ruční kotoučovou pilou s kotoučem na plasty, nebo ruční úhlovou bruskou (flexou). Řezy provádějte najednou, bez přerušení. Při řezání zpevněte plochu kolem probíhajícího řezu, aby deska nevibrovala – hrozí štípání.

Desky se k nosné konstrukci připevňují šrouby, nikoliv hřebíky! Otvory pro šrouby neprorážejte, ale předvrtávejte. Kvůli tepelné roztažnosti materiálu vrtejte díry min. o 3 mm větší, než je průměr použitých šroubů. Pro vrtání je nejlépe použít kuželový vrták, příp. vrták na kov, který před použitím otupte. Minimální vzdálenost vrtané díry je 50 mm od kraje desky. Vrtané díly podložte, aby nevibrovaly. Vrtejte výhradně pod úhlem 90°. Ideální teplota pro zpracování je kolem 20 °C

Příprava a instalace
Příprava a instalace
Příprava a instalace
Příprava a instalace

Nosná konstrukce

Konstrukce pod trapézové desky může být ze dřeva, oceli či hliníku. Může být rovná (min. doporučený spád je 5° tj. min. 90 mm/m) nebo oblouková. V případě obloukové konstrukce respektujte doporučený minimální poloměr ohybu za studena – 4000 mm. Maximální vzdálenost jednotlivých příčných podpěr závisí na typu zvolené desky a na předpokládaném maximálním zatížení (sněhem/ větrem). Obecně platí max. vzdálenost cca 850 mm pro zatížení sněhem 75 Kg/m2. Na nosnou konstrukci nalepte spodní pěnové těsnění – mikropryž (v nabídce je v šířích 15, 30, 50 a 60 mm, síla 3 mm, jednostranně samolepící). Zabraňte kontaktu PC desek s laky, mořidly, rozpouštědly a jinými chemickými látkami. Používejte pouze dodavatelem doporučené doplňky, které jsou testované na chemickou snášenlivost, v opačném případě hrozí narušení povrchu desek, jejich naleptání až popraskání.

Postup instalace:

Příprava a instalace
Příprava a instalace
Příprava a instalace
Příprava a instalace

Publikováno: 7. 10. 2018, Autor: Zenit (text a foto), Pavla (text), Profil autora: Redakce