reklama

Stavba garáže svépomocí

Stojíte před otázkou, kde na svém pozemku parkovat auto? Nejméně nákladné řešení je postavit přístřešek, ale pokud chcete parkovat váš vůz bezpečněji, případně plánujete v blízkosti svého auta skladovat i autodoplňky, náhradní díly či nářadí, ideální je garáž.

Stavba garáže svépomocí

Jak vybrat garáž, aby plnila svůj účel, ale nebyla finančně nákladná? Jak na stavbu garáže svépomocí? Zkuste výstavbu z betonových tvarovek PlayBlok, které jsou určené pro stavbu bez použití malty. Práce s nimi je tak jednoduchá, že to zvládnete i bez specializované firmy. Výrobce betonových prvků KB-BLOK vám navíc zdarma zpracuje návrh, poskytne odborné poradenství a návod na použití. A to vše výrazně sníží celkové náklady na stavbu. Při stavbě garáže nesmíme zapomenout na to, že ještě před započetím prací je třeba vyřídit si stavební povolené nebo ohlášení stavby (do 25 m2 zastavěné plochy).

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

1) Vybudování základů

Železobetonovou základovou desku je třeba umístit na základovou spáru vyhloubenou do nezámrzné hloubky 50 až 80 cm podle místního klimatu. Spodní vrstvu zpravidla tvoří hutněný štěrk, prostor pod základovou deskou podle potřeby zpevňuje obvodové ztracené bednění, v základové desce je uložen beton.

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

2) Hydroizolace

Podle výskytu spodní vody je třeba izolovat boční stěny základové konstrukce, jinde postačí hydroizolace dostatečně vyzrálé základové desky, případně jen pás hydroizolace pod základovou řadou zděných stěn a nebo penetrační nátěr.

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

3) Zakládání stavby

Na hydroizolaci do cementové malty pokládáme pás základových tvarovek tak, abychom srovnali případnou nerovnost základové desky. První řadu tvarovek uložíme co nejpřesněji, protože dál je stavebně již určeno pouze k pokládání „nasucho“.

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

4) Probetonování

Tvarovky se betonem vyplňují jen v místech, které určí projektant. Tato místa pak fungují jako statické zpevnění stavby; do litého betonu se v těchto místech vkládají svislé železné výztuže. Probetonováváme tedy předem vybraná spojení se základovou deskou, obvykle v rohových spojích stěn, dále tvarovky nad stavebními otvory, v konstrukčních překladech. A také obvodový věnec, který zakončuje stěny a na kterém bude uložena střešní konstrukce. Při usazování tvarovek používáme gumovou nebo dřevěnou paličku. Používáme beton tzv. měkké konzistence a ve tvarovkách ho hutníme kupříkladu zednickou lžící a u hlubších míst ocelovou tyčí. Není nutné jednotlivé tvarovky spojovat maltovým lepidlem, ale doporučuji slepovat je v místech, které budeme plnit betonem

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

5) Upevnění konstrukce krovu

Máme dvě možnosti, jak ukotvit pozednici, trám, který ponese krokve. Buď do obvodového věnce na přesně vyměřená místa vložíme kusy závitové tyče a zalijeme betonem, nebo do betonu vyvrtáme díry a chemickou kotvou upevníme závitové šrouby. Pozednici pak upevníme k obvodovému věnci maticemi.

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

6) Laťování, pokládka krytiny

Na konstrukci střechy pokládáme nejprve podstřešní folii, pak připevníme latě a na ně již pokládáme betonové tašky. Stejně tak můžeme střechu zakrýt prkny a asfaltovým šindelem nebo jinou střešní krytinou.

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

7) Vrata, dveře, okna

Rámy okem a dveří nebo konstrukci sklopných vrat upevníme do zdiva šrouby a kotevní chemií, montážní pěnou vyspárujeme, co je potřeba, a zalištujeme. Tvarovky jsou vyráběny v rozměrech 400x200 mm a jsou také v poloviční velikosti. Je proto vhodné všechny rozměry a otvory dopředu plánovat v násobku 200 mm, tak aby nebylo nutné dodatečně tvarovky upravovat úhlovou bruskou a to proto, že je díky fazetové úpravě tvarovek každá taková dodatečná úprava vidět a negativně tak ovlivňuje vzhled stavby garáže svépomocí.

Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?
Jak tedy postupovat při stavbě garáže z betonových tvarovek?

Chcete se dozvědět o stavbě garáže více? Sledujte již tuto neděli 10.9.2017 od 8:55 reportáž v pořadu Polopatě a hrajte s námi o zajímavé ceny.

Ukázky dalších realizací:

Ukázky dalších realizací:
Ukázky dalších realizací:
Ukázky dalších realizací:
Ukázky dalších realizací:

Publikováno: 9. 9. 2017, Autor: KB BLOK (text a foto), Profil autora: Redakce