reklama

Zastřešení pergoly komůrkovým polykarbonátem

Základní informace a přehled prosvětlovacích desek pro zastřešení pergol jsme si ukázali v minulém článku. Teď vám ukážeme, jak správně namontovat komůrkové polykarbonátové desky Marlon ST Longlife třeba na vaší pergolu.

Zastřešení pergoly komůrkovým polykarbonátem

Polykarbonát Marlon ST Longlife si zachovává své vynikající mechanické vlastnosti v rozmezí teplot od minus 20°C až do plus 115°C, takže PC deska se na letní rozpálené střeše nijak teplotně nedeformuje, při zimních mrazech naopak nekřehne, tak jako např. většina o trochu levnějších prosvětlovacích vlnitých nebo trapézových krytin z našich hobby marketů. Ty jsou vyrobené z podobného, ale pro market cenově mnohem výhodnějšího PVC a teplotní rozdíly na střeše je zakrátko totálně zničí.

Proti účinkům slunečního UV záření jsou polykarbonátové desky chráněny silným přitaveným UV filtrem, takže časem na slunci nekřehnou, nežloutnou ani jinak nemění barvu. Díky svým skoro pohádkovým vlastnostem výrobce poskytuje na desky z polykarbonátu prodlouženou záruku 10 let proti krupobití.

Komůrkový polykarbonát - PC desky

Pro použití na zahradě jsou komůrkové desky ideálním materiálem na nerozbitné zasklení skleníku nebo zastřešení pergoly a bazénu. Jsou lehké, nerozbitné a snadno se řežou. Náhradou klasického skla za polykarbonát rozhodně žádný zahrádkář neprohloupí. Komůrkové desky z polykarbonátu Marlon jsou v prodeji v mnoha tloušťkách (od 4 mm až po 35 mm) i v mnoha profilových strukturách.

Zastřešení pergoly

Nejprve si musíme uvědomit, že komůrkové polykarbonátové desky vždy potřebují pro svou montáž nosnou konstrukci. Nejsou samonosné. Na střeše pergoly tak můžeme montovat desky:a) na krokve – krokve jsou trámky nebo fošny rovnoběžné se směrem, ve kterém teče po střeše dešťová vodab) na latě – latě na pergole jsou kolmé ke směru, ve kterém teče po střeše dešťová voda.

Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt

Jako krokve je možné na pergole použít běžné fošny o průřezu min 60 x 100 mm. Fošny se musí připevnit na výšku, tzn. na stranu o šířce 60 mm se položí PC deska. Rozteč krokví musíme přizpůsobit běžně dodávané šířce desky. PC desky se běžně dodávají v šířce 2100 mm, osová rozteč krokví tak bude 1060 mm (pokud předpokládáme běžnou zátěž od sněhu) nebo 707 mm (pro místa s vyšší zátěží od sněhu). Pro každou sílu desky existuje graf, ze kterého se určí možné sněhové zatížení při dané rozteči krokví a délce zastřešení. Doporučujeme navštívit webové stránky dodavatele desek www.lanitplast.cz, kde je pro každou sílu ke stažení technický list s tabulkami zatížení.

Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt
Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt

Pro zvýšení únosnosti se mohou vložit napříč mezi krokve příčné latě (musí se ale zadlabat do krokví, aby byla zachována shodná horní plocha příčný latí a krokví). První a poslední pole (krajní pole vpravo i vlevo) by obě měla mít o cca 25 % menší rozteč krokví. Krajní krokve by měly být na střešní konstrukci co nejblíže kraje střechy. Celou střešní konstrukci pak opatříme co nejkvalitnějším ochranným nátěrem proti plísním a vhodnou povrchovou úpravou. Před vlastní instalací polykarbonátových desek musí být veškeré nátěry dostatečně vyschlé a vyzrálé. Jinak může dojít k chemickému poškození desky od výparů nátěru. Pozor – po instalaci PC desek je velmi obtížné provádět jakékoliv nátěry.

Po dostatečném vyzrání nátěrů pokračujte v montáži PC desek. Na horní kontaktní stranu fošen nalepte samolepící spodní mikropryž 60 mm. V nabídce je v bílém nebo v šedém provedení (doporučujeme bílou). Spodní mikropryž umožňuje tepelnou dilataci PC desek. Nedoporučujeme na mikropryži šetřit a nekupovat ji, protože bez ní může docházet při dilatačních pohybech materiálu (při smršťování desek po jejich ochlazení k večeru) k nežádoucím nepříjemným zvukovým efektům. Ty sice neznamenají pro PC desky žádné nebezpečí, jsou však velmi nepříjemné pro uživatele.

Potom si připravte PC desky. Přesah přes obě boční krokve může být do stran max 50 - 80 mm. Podélný přesah na koncích krokví může být max 100 - 150 mm. Desky zbytečně na šířku neřežte, montují se v celé jejich šířce, tj. jedna deska překryje dvě (při rozteči krokví 1060 mm) nebo tři pole (při rozteči krokví 707 mm).

Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt
Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt

Z desek nestrhávejte ochrannou folii. Řezání i montáž provádějte včetně folie. Na folii si nakreslete lihovou fixou řezný plán a desky si podle potřeby naformátujte. PC desky doporučujeme řezat běžnou ruční kotoučovou pilou s kotoučem na dřevo s jemnými zuby na kov nebo plastické hmoty. Nepoužívejte speciální kotouče z tvrdokovu s několika málo zuby. Jakmile desky nařežete, vyfoukejte z desek piliny kompresorem nebo vysavačem.

Pak si nařežte hliníkové krycí lišty na shodnou délku jako krokve. Na každou krokev budete potřebovat jednu krycí lištu (i když jde o krokev, kde je deska průběžná; pak má lišta přítlačnou upevňovací funkci). Do lišty předvrtejte otvory o průměru 7 mm (pro vruty do dřeva 6,0 mm). První otvory vyvrtáme přibližně 70 mm od obou konců lišty, rozteč dalších otvorů si spočítejte tak, aby byly pravidelně rovnoměrně umístěny a jejich rozteč nebyla větší než 330 mm – docílíme tím stejnoměrného přítlaku krycí lišty na desky. Pokud bude rozteč šroubů větší, pak může dojít k prohnutí lišty a v místě prohnutí bude zatékat. Do drážek po obou stranách lišty natlačte břitové okrajové těsnění.

Na všechny připravené vruty (např. 6,0 x 70 mm) navlečte podložku 7/19 s napařenou gumou. Tato podložka zajistí utěsnění hlavičky vrutu a otvoru v liště.

Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt
Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt

Desky pak postupně pokládejte na krokve. Na krokev, kde se napojují dvě sousední desky, položte desku max. 20 mm od hrany krokve, druhou desku pak 20 mm od druhé hrany krokve. Uprostřed tak zbyde min. 20 mm volného prostoru pro šroub a pro tepelnou dilataci desek. Pomocí krycí hliníkové lišty s těsněním připevníme desky nad každou krokví. K tomu nám poslouží vruty a podložky s gumou. V místě napojení dvou sousedních desek je vše jednoduché, protože do desek se nebude vrtat. Ovšem tam, kde je lišta nad krokví, kde je deska průběžná, je nutné otvory pro vruty předvrtat.

Položte krycí lištu do její finální pozice (zarovnejte konce lišty s konci krokve a lišta musí být zároveň zarovnaná s krokví) a podle předvrtaných otvorů v liště si označte polohu budoucích otvorů v desce (hřebíčkem, fixou). Pak na označených místech předvrtejte otvory v desce o průměru o 5 – 6 mm větším než je průměr použitých vrutů. Toto je velice důležité s ohledem na velkou tepelnou roztažnost desek. Před položením desek na krokve lehce odlepte ochranou folii na spodní i horní straně u krajů desek (folie nesmí zasahovat pod krycí lištu ani pod mikropryž na krokvi – nešla by později strhnout celá). Pak desky jednu po druhé položte na krokve a pomocí AL krycích lišt připevněte.

Otevřené konce desek (komůrky) je nutné uzavřít - zaslepit ukončovacími profily. Nejprve na hranu nalepte plnou hliníkovou uzavírací pásku a potom na hranu narazte ukončovací U-profil. Ten se běžně dodává z polykarbonátu nebo z hliníku. Namontováním U-profilu zamezíte vnikání prachu, hmyzu a dalších nečistot do vnitřního prostoru desek. Polykarbonátový U-profil je průhledný stejně jako PC deska, takže je vidět jak uzavírací AL páska, tak i nečistoty, které se v U-profilu časem usadí. Doporučujeme zvolit raději mírně dražší, ale komfortnější hliníkový U-profil, který je pohledově hezčí a navíc i mírně desku v příčném směru zpevní.

Nikdy nevyplňujte komůrky silikonovým tmelem!!!

Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt
Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt

Na krajní desky doporučujeme narazit okrajový U/F-profil okapničkou nahoru. Tento profil pak zabrání stékající vodě přetékat přes boční hranu desky.

Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt
Montáž na krokve při použití hliníkových AL krycích lišt

Nakonec na oba konce všech AL krycích lišt našroubujte AL koncovky a strhněte ochranou folii z desek (pokud montáž z jakýchkoliv důvodů přerušíte, tak dejte pozor na fakt, že ochranná folie se po cca 14 dnech vystavení sluníčku k PC desce „připeče“ a pak je obtížné jí strhnout). Tím je celá montáž skončena.

Montáž na krokve při použití polykarbonátových H-profilů

Pokud máme délku desek po spádu do 3 m, můžeme použít na boční spojení desek polykarbonátový PC H-profil. Ten opatříme otvory pro vruty se stejnými roztečemi jako v případě AL krycí lišty. Místo podložek s gumou můžeme v tomto případě použít i PVC ochranné podložky s čepičkou. Desky ke krokvím připevníme pomocí velkoplošných podložek tzv. buttonů. Rozteče mezi nimi mohou být maximálně 500 mm a minimálně 40 mm od okraje desky. Otvory musíme vždy předvrtat větší kvůli velké tepelné roztažnosti desek.

Montáž na krokve při použití polykarbonátových H-profilů
Montáž na krokve při použití polykarbonátových H-profilů

Jen pro příklad: namontujeme desku dlouhou 3 m při teplotě +25 °C. V zimě klesne teplota na –10 °C. Rozdíl teplot je 35 °C a deska se zkrátí o cca 7 mm. Tuto vlastnost bychom neměli podceňovat a vždy se řídit doporučením v montážních návodech. Pak se nemáme čeho obávat.Samozřejmostí by mělo být nalepení spodní mikropryže na krokve, jako v předchozím případě.

Kompletní nabídku desek na zastřešení pergol včetně montážního příslušenství, návodů, postupů naleznete na eshopu www.polykarbonat.cz. Další informace naleznete na www.lanitplast.cz.

Publikováno: 15. 7. 2017, Autor: Lanit Plast, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce