reklama

Sestavit krb zvládnete v pohodě jen s kamarádem

Zahradní krb, který se v posledních dvou desetiletích stal téměř běžným doplňkem našich zahrad a teras, nemusí vždy znamenat spoustu stavebního materiálu a specializovanou firmu na stavbu krbů. Rovněž projekt není nutný. Takové požadavky mají nerozebíratelné venkovní krby stavěné na zakázku. Jsou náročné na prostor, stavební přípravu a na vyhotovení je zapotřebí poměrně dost času a v neposlední řadě i dostatek finančních prostředků. K tomuto řešení je vhodné přistoupit v případě maximalistických nároků na zahradní grilování a v případě požadavku kompletně zařízené zahradní kuchyně.

Sestavit krb zvládnete v pohodě jen s kamarádem

V našich zeměpisných šířkách se však většinou setkáváme s krby prefabrikovanými, konstruovanými tak, aby uživatel měl se stavbou minimum starostí, nepotřeboval speciální nářadí a mohl sestavit zahradní krb svépomocí. Takové prefabrikované, stavebnicové zahradní krby jsou sice menší a možná i o trochu méně komfortní, ale svůj úkol splní na 100 % a na rozdíl od stabilních stavěných venkovních krbů je lze v případě nutnosti rozebrat a přemístit. Tyto zahradní krby stačí sestavit a jsou připraveny k použití. Jak vypadá příprava terénu a vzorové sestavení zahradního krbu stavebnicového typu se pokusíme vylíčit v následujících odstavcích.

Příprava podkladu

I pro stavebnicový zahradní krb je nutno posoudit jaký je v místě instalace stav podlahy či jiného podloží. Zahradní dlažba položená správným způsobem je již pro zahradní krb stavebnicového typu s hmotností cca 600 kg dostatečným podkladem. A je jedno, zda jde o klasickou zámkovou dlažbu nebo o dlažbu sestavenou z přírodního kamene nebo dlažebních kostek. Na takový povrch je možno krb rovnou sestavit. Drobné nerovnosti se mohou vyrovnat klínky pod základovou deskou krbu nebo podložením celé desky např. geotextilií k vyrovnání drobných nerovností a stabilnímu dosednutí celou plochou. Vodorovnost podkladu se však předpokládá.

Pokud chceme sestavit krb v ploše trávníku je nutno si připravit minimálně rýč a trochu štěrku nebo štěrkopísku. V rozsahu obrysu základové desky krbu /v tomto případě by krb tuto desku měl mít/ se odstraní travní drn do hloubky cca 10 - 15 cm a nahradí se štěrkem či hrubým pískem, zhutní se a srovná do vodorovné roviny zhruba do výše původního terénu. Na tento povrch je již možno usadit základovou desku a krb sestavit. Zásady nezámrzné hloubky je možno u takového štěrkového základu pominout. Nejde o žádnou trvalou stavbu a pevný základ. Stejně mělký základ z betonu, vybetonovaný na vrstvě štěrku by byl v běžných podmínkách dostačující. Krb je sestavený z jednotlivých dílů a nehrozí, že by se na něm vlivem drobných pohybů podloží vytvářely praskliny.

Sestavení

Krb se většinou sestavuje pouze na sucho, bez dalších spojovacích materiálů, malt a lepidel. Ani nářadí není nutno mít speciální, postačí pracovní rukavice a maximálně ještě gumová palička a kleště. Tyto zahradní krby dorazí na místo určení v rozloženém stavu většinou na přepravní paletě a s přepravním obalem. Po rozbalení je možno jednotlivé díly přemístit ručně nebo na vozíku až na místo sestavení. Vlastní sestavení krbu na připravený základ je ve dvou lidech pak otázkou maximálně pár desítek minut. Místo mnoha slov bude stačit několik obrázků s krátkým komentářem.

Takto je krb rozvážen a po odstranění obalu je možno díly začít odebírat:

Sestavení
Sestavení
Sestavení
Sestavení
Sestavení
Sestavení

Ihned po sestavení základní konstrukce krbu je možno osadit také šamotový obklad topeniště, litinovou mřížku, popelník. Grilovací rošt je nutno zasunout do drážek ke kontrole správné rozteče dílů před montáží střechy.

Sestavení
Sestavení
Sestavení
Sestavení

Montáž ukončíme nasazením krbové střechy na vyčnívající šrouby. Nakonec zajistíme přiloženou podložkou a maticí každý uchycovací spoj. Tím se celý krb zpevní a zajistí.

Sestavení
Sestavení
Sestavení
Sestavení

A zahradní krb je připraven k použití. Čas: 20 min od rozbalení.

Publikováno: 30. 4. 2017, Autor: Norman (text a foto), Profil autora: Redakce