reklama

I pro ploty platí pravidla

Podle stavebního zákona je plot stavbou, na jeho stavbu však není nutné stavební povolení či ohlášení. Pro stavbu jakéhokoliv oplocení včetně plotů nad 1,8 m nebo plotů na hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo s veřejným prostranstvím je dostačující pouze územní souhlas, případně územní rozhodnutí o umístění stavby. Plot musí stát na vašem pozemku – nesmí zasahovat na pozemek souseda ani nesmí stát na veřejném prostranství, nesmí bránit vstupu na ostatní pozemky a nesmí bránit řidičům ve výhledu.

I pro ploty platí pravidla

Zase ty zákony

Dohadujete se sousedem, jak bude vypadat váš nový společný plot, kdo ho postaví a kdo se o něj bude starat? Už rok platí zcela jiné regule pro stavbu plotu a také pár let platí ustanovení o takzvané rozhradě. Možná se vám díky našim informacím blýská na lepší časy… Plot či oplocení lze definovat jako stavbu, která má zabránit nebo omezit pohyb za určenou hranici. Hlavně plot kolem pozemku slouží k ochraně nemovitostí, zajišťuje soukromí, brání pronikání nepovolaných subjektů na nemovitost, zvyšuje pocit bezpečí a také slouží k případnému zamezení úniku či vniku zvířat.

Vlastníkem plotu je podle nového občanského zákoníku vlastník pozemku, na kterém plot stojí
Vlastníkem plotu je podle nového občanského zákoníku vlastník pozemku, na kterém plot stojí

Rovněž se novelou stavebního zákona, platnou od 1. 1. 2018, zjednodušil proces stavby plotu a oplocení. A to pro případ, že plot nebude přesahovat výšku 2 metry nebo nebude hraničit s veřejným prostranstvím. To znamená, že již pro stavbu oplocení není potřeba vydání územního souhlasu. Plot je tedy možno postavit, aniž by se stavebnímu úřadu jeho stavba ohlašovala nebo se žádalo o vydání jakéhokoli souhlasu. Také odpadá potřeba mít souhlas souseda se stavbou.

Paragraf 103

Avšak bude-li mít plánované oplocení větší výšku než 2 metry nebo hraničí-li pozemek s veřejným prostranstvím, je i nadále nutno mít pro realizaci oplocení dle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu 14 stavebního zákona, příslušným stavebním úřadem vydaný stavební souhlas. Zákon nerozlišuje, u jaké stavby se oplocení bude realizovat. Rozhodující je tedy jeho výška a to, zda hranice pozemku s plánovaným plotem je zároveň hranicí veřejného prostranství. Veřejné prostranství je definováno zákonem o obcích, kde dle § 34 veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a prostory, veřejně přístupné bez omezení, sloužící k obecnému využívání, a to bez zřetele na vlastnictví k tomuto prostoru. Než začneme s přípravou budování oplocení, je třeba na příslušném stavebním úřadě zjistit, zda regulativy v územním či regulačním plánu obce nebo územní studie dané lokality, přímo neurčují výšku plotu nebo charakter oplocení.

Tento plot nesplňuje vůbec žádný předpis
Tento plot nesplňuje vůbec žádný předpis

A co cena?

Vynalézavost lidí při snaze ohraničit si svůj majetek, nezná po tisíciletí hranic. Materiály pro ploty lze rozdělit např. podle náročnosti na údržbu. Do jedné skupiny patří materiály, které potřebují větší či menší údržbu, jako např. dřevo a také běžný pozinkovaný kov (pozinkování sice zabrání rzi, ale loupání barvy a s tím spojené údržbě se uživatel nevyhne). Ve druhé skupině jsou materiály bezúdržbové, např. plast, kov (s povrchovou úpravou) a především hliník.

Nejlevnější jsou drátěné ploty. Pokud se však pravidelně nenatírají, tak je během několika roků zničí rez. Díky výrobní technologii založené na pozinkovávání drátů a povlaku z PVC se však znatelně prodloužila jejich životnost a zlepšil se jejich vzhled. Někteří výrobců, např. Bekaert, Brix, Dirickx, Moravskoslezské drátovny a další) nabízejí stavebnice drátěných plotů z pletiva nebo svařovaných sítí s nejrůznějšími ozdobnými vzory, včetně vrátek a branek. Tyto ploty splňují požadavky stavebníků na vzhledný, pevný, trvanlivý a bezpečný plot.

Ke každému domu se hodí jiný plot. Široká variabilita hliníkových profilů umožňuje výběr z celé řady tvarů plotových polí. Hliníkové ploty se vyrábějí v široké škále barev včetně dokonalých imitací dřeva, což umožňuje sladit plot například s povrchovou úpravou vrat či oken. Hliníková plotová pole jsou vhodná mezi betonové, kamenné i samostatné hliníkové sloupky. Jsou vyráběna na míru dle potřeb a požadavků zákazníka. Hliníkový plot nepotřebuje pravidelnou údržbu, jako to vyžadují např. ploty dřevěné. Další výhodnou vlastností hliníku je jeho nízká hmotnost, tvarová stálost a pevnost. Výhodou hliníkových plotů z profilů je nízká cena a možnost vyrobit plotový dílec v jakékoli výšce a délce dle požadavků zákazníka. Na našem trhu jsou také hliníkové lité ploty, které se sestavují z litých plátů výplní. Finanční náročnost těchto plotů je vyšší než plotů z profilů, jejich vzhled je však líbivější.

Kov, hliník, dřevo, plast? Vybírat lze z nepřeberných možností
Kov, hliník, dřevo, plast? Vybírat lze z nepřeberných možností

V módě jsou stále dřevěné ploty. Mají sice o něco kratší životnost než drátěné nebo plastové ploty, ale dřevo svým přírodním vzhledem u řady zákazníků stále vítězí. Hezký dřevěný plot přitom nemusí být drahý. Moderní dřevěný plot může být nejen plaňkový, z frézovaných plotovek různých tvarů, nebo prkenný, ale také z plných dělících stěn, s podezdívkou, či bez podezdívky. Dřevěný plot se musí opatřit kvalitním nátěrem, který dřevo ochrání proti škůdcům, hnilobě a vlivům počasí. Nátěr je potřeba v průběhu let obnovovat, aby dřevo zůstalo stále chráněno a plot zůstal stále hezký a funkční.

Vhodným řešením jak pro rodinné domy, tak i pro občanskou výstavbu, městské mobiliáře či historické objekty jsou bezúdržbové kovové plotové dílce, brány a branky. Povrchová úprava může být provedena žárovým zinkováním, ale z hlediska životnosti celého oplocení je vhodnější kombinace žárového zinkování a práškového polyesteru, tzv. duplexní systém. Tento způsob ochrany zaručuje životnost desítky let, a tím vysoké zhodnocení investice. Umožňuje také zákazníkovi volit z široké palety barev právě tu, která bude nejlépe vyhovovat jeho představám. Plotová pole, brány i branky lze kombinovat jak s kovovými sloupky ve stejné povrchové úpravě, tak se sloupky ze zděných prefabrikátů.

Typ a materiál plotu záleží na vašem vkusu. Neměl by ale narušovat okolí
Typ a materiál plotu záleží na vašem vkusu. Neměl by ale narušovat okolí

Estetické jsou ale i ploty z betonových prefabrikátů. Vyrábějí se moderními technologiemi a probarvují se do mnoha odstínů. Na našem trhu jich je celá řada betonových prefabrikátů různých tvarů a velikostí – od klasických tvarovek přes prvky ve tvaru například kruhu, půlměsíce, či ve tvaru zcela nepravidelném, až po betonové desky. Ceny se liší podle tvaru, velikosti a barvy. Výhodou betonových prefabrikátů je také velice jednoduchá stavba, která se však neobejde bez betonového základu. Beton, ze kterého jsou betonové ploty vyrobeny, je tvořen z čistě přírodních materiálů, v důsledku čehož zákonitě dochází ke kolísání jeho vlastního přirozeného složení.

V návaznosti na další faktory působící během výroby a skladování betonových plotů, primárně povětrnostní podmínky, může dojít ke kolísání barevných odstínů a taktéž k vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch betonového plotu. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů, v souhrnu působení všech negativních vlivů, je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty můžou být různé intenzity, v žádném případě však nemají vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonového plotu. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty není proto možné uznat jako chybu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů. Při nákupu je nutné brát v potaz, že materiál, ze kterého jsou betonové ploty vyrobeny, zcela z čistě přírodních materiálů, čemuž dochází ke kolísání jeho vlastností a přirozeného složení.

I malý ozdobný plůtek je pořád hranicí vašeho pozemku
I malý ozdobný plůtek je pořád hranicí vašeho pozemku

Plotové zdi jsou vítaným architektonickým prvkem nejen tam, kde požadujeme absolutní soukromí, ale zastávají významnou roli i v oblasti akustiky, neboť dokáží podstatně omezit hluk pronikající zvenčí. Navíc umožňují prostor elegantně předělit a při vhodném výběru prvků zde vytvořit i atraktivní zelenou zónu. Plotové tvarovky BEST jsou přitom k dispozici jak v tradičních oblých tvarech, tak to své si tu najdou i příznivci přímých linií a kubistických tvarů. Pro osázení zelení stačí spodní část těchto tvarovek pouze osadit plastovým dnem.

Plastové ploty jsou nenáročné na údržbu, jsou stálobarevné a mají dlouhou životnost. Způsob jejich výroby zaručuje dostatečnou pevnost a odolnost.Levné plastové plotovky z recyklátu nehnijí, nekorodují, jsou nenasákavé i barevně stálé, čímž si získávají na trhu velikou oblibu. Plastové plotovky z recyklovaného plastu se vyrábějí v tradičních tvarech masivních profilů pro plaňky. Recyklovaný plast se probarvuje přímo ve hmotě, čímž získává monotónní barevnost, ovšem použít lze pouze takové odstíny, kterými lze překrýt barvy recyklovaných plastů, nejčastěji tedy hnědý, šedý, zelený.Plastové ploty se vyznačují mimořádnou odolností proti vlivům větru a deště, proto se ani po letech vzhled profilů zásadně nemění. Plastové profily lze snadno řezat, vrtat a dále opracovávat podle potřeby nástroji na kov nebo na dřevo a místa po opracování není zapotřebí díky probarvení povrchově upravovat. Při montáži plotů se doporučuje používat nekorodující spojovací prvky.

Publikováno: 17. 9. 2019, Autor: NejŘemeslníci (text a foto), Profil autora: Redakce