reklama

Pokládání terasové dlažby

Těšíte se na letní grilování s přáteli, ale stále vám chybí na nové terase dlaždice? Zkuste si dlaždice položit svépomocí. Nejprve však budete muset podstoupit muka volby. Terasové dlaždice existují v různých materiálových provedeních a barvách. Dbejte především na to, aby byly dlaždice mrazuvzdorné a vhodné pro použití venku. Na co nesmíte zapomenout při pokládání dlaždic, se podrobně dozvíte v návodu krok za krokem.

Pokládání terasové dlažby

Krok 1 - Příprava

Krok 1 - Příprava
Krok 1 - Příprava

Vámi vybrané dlaždice nebo vám přivezou na paletách až před domovní dveře, popř. si je přivezete sami. Zkontrolujte si velikost, barvu, počet a eventuální praskliny dlaždic ihned při dodání. Jakmile budou dlaždice položeny, nelze uplatnit žádné reklamační nároky.

Krok 2 - Podezdívka

Krok 2 - Podezdívka
Krok 2 - Podezdívka

Terasové dlaždice vyžadují nosný a mrazuvzdorný podklad. Ten sestává z vrstvy štěrku odolné vůči zatížení. Hrubozrnný štěrk (zrno 0/16) je odolný proti zimě, protože zmrzlá voda se může dostatečně roztáhnout do mnoha malých dutých místeček, aniž by nadzvedla dlaždice.

Na vrstvu štěrku tlustou 20 až 30 cm natáhněte ještě 10 cm silné pískové lože. V písku lze dlaždice velmi snadno a přesně vyrovnat. Rozdělí zátěž rovnoměrně směrem dolů. Obě vrstvy, štěrk i písek, musí být udusány po nasypání pomocí střásacího stroje. Vrstva písku potřebuje navíc 2% spád směrem pryč o domu, aby mohla odtékat povrchová voda. Písek se stáhne pomocí vložených kolejnic a srovnávací laťky.

Krok 3 - Pokládání dlaždic

Krok 3 - Pokládání dlaždic
Krok 3 - Pokládání dlaždic
Krok 3 - Pokládání dlaždic
Krok 3 - Pokládání dlaždic

S pokládkou terasové dlažby začněte u stěny domu, abyste později nemuseli žádné dlaždice přiřezávat. Jakmile je plocha dostatečně velká, pracujte vždy od již položených dlaždic dál. Použijte přitom nějakou podložku, aby se vám jednotlivé dlaždice v důsledku pohybů neposouvaly.Dlaždice lze umístit do pískového lože snadno pomocí gumové paličky. Při přepravě dlaždic a jejich přesném umístění se vám osvědčí zvedák dlaždic.

Krok 4 - Spáry

Krok 4 - Spáry
Krok 4 - Spáry

Vždy dle druhu dlaždic můžete pokládat dlaždice těsně k sobě nebo ponechat spáru o šířce 3 až 5 mm. O rovnoměrnost spár se postarají tzv. spárové rozpěrky, které umisťujte u každé dlaždice na její rohy. Směrem k pevným stavebním dílům, jako např. ke stěně domu, schodům, zdem a podobně, musíte zachovat takzvanou dilatační spáru, která by se měla pohybovat okolo 15 až 20 mm. Tato dilatační spára vytváří místo pro roztahování dlaždic v důsledku teplotních přeměn tak, aniž by docházelo k vyboulení plochy terasy.

Všechny spáry vyplňte po ukončení pokládky terasové dlažby buď křemičitým pískem (nejjemnějšího zrna), štěrkodrtí (odrazuje mravence) nebo tzv. spárovací hmotou, která trvale zabraňuje prorůstání rostlin. Uvedené materiály vmeťte do spár velkým smetákem, avšak bez přidání vody.

Krok 5 - Čištění a péče

Krok 5 - Čištění a péče
Krok 5 - Čištění a péče

V zásadě platí, že větší znečištění terasových dlaždic musí být odstraněno, jak nejrychleji je to možné a nejprve jen mechanicky – pomocí smetáku a nasucho. V případě neustupujících skvrn pomůže trochu mýdla nebo čisticího prostředku, který je možné použít na příslušný typ dlažby.

Tento článek byl vytvořen ve spolupráci se společností OBI, prodejcem stavebních materiálů a potřeb pro domácnost a zahradu.

Publikováno: 9. 5. 2015, Autor: OBI (text a foto), Profil autora: Redakce