reklama

Odborník radí, jak na správnou pokládku dlažby

O výhodách použití betonové dlažby jsme psali již mnohokrát, ale stále se setkáváme s otázkami, jak vybírat a hlavně z čeho, i jak tenhle sendvič – protože dlažbu, která má k naší spokojenosti dlouho sloužit, netvoří jen samotné dlaždice, ale celé správné souvrství – udělat. Obrátili jsme se pro fundovaný názor na odborníka

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
S pokládkou dlažby si můžete opravdu vyhrát (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Na to, která hlediska jsou nejdůležitější při výběru vhodné zahradní dlažby, nám odpověděl architekt Ing. Dušan Vanko.

Jaký postup doporučujete při rozhodování o vhodné zahradní dlažby - která kritéria jsou nejdůležitější?

Rozhodujícím kritériem je uvažované provozní zatížení a samozřejmě estetické začlenění. Dnes už dlažba nejsou jen šedivá „íčka“, ale dlažby se vyrábí v mnoha barevných provedeních a tvarech. Vždy se snažíme volit povrchy dlažeb tak, aby jejich barevnost vhodně doplňovala rodinný či rekreační objekt, kterému bude sloužit.

Je dobré, když barevnost dlažby volíme a přizpůsobujeme plánované, nebo již zrealizované barevnosti objektu tak, aby došlo k plynulému a nenásilnému sladění barev a navození příjemného pocitu při celkovém pohledu. Je ale zajímavé, že někdy může překvapit, jak zdánlivě nesourodé barvy dokáží souznít. Pokud budete mezi barevnými odstíny váhat, není problém si na pobočkách naší společnosti vzorek dlažby prostě zapůjčit a doma si vše v reálu porovnat a rozmyslet.

O pokládce dlažby s odborníkem
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
O pokládce dlažby s odborníkem

Jaký postup zvolit u přípravy podkladu pro dlažbu, dlažby jsou totiž různé?

Při postupu přípravy podkladu opět vycházíme z toho, jakým zatížením uvažujeme dlážděnou plochu vystavit a k jakému účelu bude sloužit. Z toho se odvíjí navrhovaná tloušťka podloží pod dlažbou a samotná tloušťka dlažby. To nejlépe ozřejmím na konkrétních příkladech:

  • Pokud se jedná o pochozí komunikace, tedy chodníky, bude průřez vrstvami vypadat následovně. Použijeme dlažbu výšky 40 až 60 mm na ložné vrstvě z kameniva frakce 4 až 8 mm. Pod ní je 150 mm štěrkodrti – to všechno samozřejmě na zhutněné zemní pláni.
  • Na pojezdové komunikaci – v našem případě parkovišti pro osobní automobily, je o vrstvu víc. Dlažba by měla mít výšku 80 mm, vrstva kameniva by měla být vysoká 30 až 40 mm, štěrkodrť frakce od 0 do 32 mm silná 200 mm a pod ní ještě jedna 200mm vrstva hrubšího štěrku (frakce až 63 mm). To vše na původním, ale dobře zhutněném zemním podkladu.

Jaký navrhujete pracovní postup a údržbu dlažby na zahradě?

Když dodržíte všechno, co pracovní postup doporučuje, nemůžete udělat chybu. Pokud jde o údržbu, ani zde nepotřebujete nic převratného: standardní zametání, kropením dlažbu zbavíte prachových nečistot. V zimních obdobích při výskytu náledí možnost použití chemických solí. A jednou za tři roky doporučujeme dlažbu vyčistit pomocí vysokotlaké myčky, takzvané vapky, to je všechno.

Zdroj informací: DITON, s.r.o.

Publikováno: 14. 8. 2022, Autor: DITON, s.r.o., Jiří Jan (text), DITON, s.r.o. (foto), Profil autora: Redakce