reklama

Dřevěnou terasu si s trochou šikovnosti sami položíte. A radost z dobře odvedené práce? K nezaplacení!

Dřevěná terasa se nikdy neomrzí, proto se bez obav pusťte do její montáže. Na útulné terase každý z nás jistě ocení odpočinek se šálkem čaje nebo kávy, u dobré knihy či jen tak. A když se sejde skupina přátel, je právě terasa tím ideálním místem pro setkání. Víte o lepším způsobu, jak trávit vlahý letní večer?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
(Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Výběr profilu

Existuje více typů povrchu terasových prken. Velmi běžný je hladký nebo rýhovaný povrch. U obou variant může dojít vlivem působení klimatických podmínek ke tvorbě třísek a suků. Spojení pero-drážka není pro použití do povětrnostních podmínek doporučováno.

Doporučené rozměry:

 • tloušťka prkna: minimálně 24 mm
 • šířka prkna: 90 až 120 mm

U širších prken se výrazněji projevuje bobtnání a sesychání, tvorba trhlin a deformace. Používají se prkna maximálně do šíře 146 mm.

Kontrola vlhkosti palubek

Před pokládkou prken doporučujeme zkontrolovat jejich vlhkost. Zabráníte tím možné následné deformaci konstrukce vlivem změn teploty a vlhkosti. Vlhkost můžete změřit pomocí elektronického vlhkoměru. Při pokládání bychom měli dodržet hodnotu cca 16 ± 2 %.

Montáž

Pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm bychom měli při pokládání dodržet spáru kolem 7 mm (doporučuje se spára min. 6 % šířky prkna). Nosnou konstrukci terasového obložení a zároveň i připevnění na podklad je nutno dobře rozměřit, popř. provést tak, aby odolaly případnému zborcení způsobenému bobtnáním nebo sesycháním terasových prken.

Latě nebo lišty nemohou v dostatečné míře zaručit odolnost vůči deformačním silám. Pro nosné konstrukce se nejlépe hodí dřeviny se zvýšenou přírodní odolností (např. modřín, dub, robinie). Pod terasovým prknem smí být nosný hranolek široký max. 50 mm.

U větších šířek by se měl dodržet odstup min. 7 mm mezi obloženími a spodní konstrukcí pomocí prokladů (např. položený ocelový drát, dalšími možnostmi jsou hliníkové profily, podložky z umělé hmoty, distanční montážní latě, atd.).

Vždy je třeba dodržet odpovídající vzdálenost mezi palubkami
i (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Vždy je třeba dodržet odpovídající vzdálenost mezi palubkami

Odstupy mezi nosnými hranolky jsou závislé na tloušťce prkna a měly by činit 40 až 60 cm (doporučuje se maximálně 20násobek tloušťky prkna). Tyto krátké rozteče podkladů nám zajistí, že se udrží v mezích deformace nebo zkřivení způsobené bobtnáním či sesycháním jednotlivých prken a terasové obložení zůstane rovné a bez hrbolů. Prkna mohou přesahovat maximálně ½ šířky (myšleno od konce prkna až po první přišroubování k nosné konstrukci).

Nahromaděná vlhkost

Existují nejrůznější terasové konstrukce. Už samotnou montáží dřevěné zahradní terasy musíme zajistit, aby se co nejrychleji odvedla vlhkost pod terasovým obložením a nosnou konstrukcí (např. pomocí lehkého spádu nosné konstrukce cca 2 %). Dostatečné odvětrávání pod terasovým obložením je nutné k tomu, abychom zajistili rychlé vysušení dřeva. Příčinou hromadění vlhkosti mohou být na zemi upevněné stojany na slunečníky, květináče atd. Dostatečného odvětrání dosáhneme pomocí položených lišt s rozměry cca 2 × 2 cm.

Šrouby pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm

Musí být použity vruty z ušlechtilé oceli nebo ekvivalentní nerezavějící oceli se speciálním nátěrem.

 • délka šroubu: tloušťka prkna + min. 35 mm
 • průměr šroubu: min. 4,5 mm

Připevnění

Na každou nosnou konstrukci se prkna připevňují seshora minimálně dvěma šrouby. Předvrtáním (nepatrně větší než průměr šroubu) a hrubováním (u šroubů s vrtací špičkou) docílíme toho, že se nebudou tvořit trhliny. Při použití distančního držáku musíme šrouby uspořádat diagonálně. Hlavička šroubu musí přesně lícovat s povrchem. Vzdálenost od okraje každého šroubu musí být min. 15 mm. Z čela se doporučuje maximální odstup ½ šíře prkna.

Na konstrukci se připevňují prkna minimálně dvěma šrouby
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Na konstrukci se připevňují prkna minimálně dvěma šrouby

Při čelním sesazování prken by měly být použity 2 latě pod každým koncem prkna. Při výrobě se dbá na to, aby minimálně jedna strana (pohledová) splňovala všechny kritéria třídění. Při pokládání musíme dbát na to, aby „na pohled“ hezčí strana byla otočena nahoru, je jedno, zda z pravé nebo levé strany.

Vlastnosti materiálu

Je řada dřevin, ze kterých se vlivem povětrnostních podmínek vyplaví po delším čase tmavý odstín. Také z teras se vyplavují a smývají nečistoty. Dřevo jako přírodně rostoucí materiál má své přirozené typické vlastnosti (nepovažují se za vady), a to zejména následující:

 • barevné odchylky v rámci jedné dřeviny
 • přírodní zešednutí následkem působení povětrnostních vlivů
 • tvorba trhlin a třísek na povrchu a na koncích prken, způsobená bobtnáním a sesycháním dřeva
 • náchylnost k prohnutí/deformaci prkna
 • zásmolky/výron pryskyřice
 • hrubá místa v oblasti suků a při nepravidelném růstu
 • na mokrém povrchu hrozí jako na jiných materiálech nebezpečí uklouznutí

Konstrukční doporučení

Upevňovací vzdálenost ke konci čela by měla být min. 50 mm, max. 100 mm.

Upevňovací vzdálenost ke konci čela by měla být min. 50 mm
i (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Upevňovací vzdálenost ke konci čela by měla být min. 50 mm

Vzdálenost podpor pro:

 • termodřevo: 400 až 450 mm
 • tropické dřevo: 400 až 450 mm
 • modřínové dřevo: 400 až 500 mm
Různé druhy dřeva potřebují různou vzdálenost podpor
i (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Různé druhy dřeva potřebují různou vzdálenost podpor

Krátké rozteče podkladů nám zajistí, že se udrží v mezích deformace nebo zkřivení způsobených bobtnáním či sesycháním jednotlivých prken a terasové obložení zůstane rovné a bez hrbolů. Vzdálenost spár u šířky prkna od 90 do 120 mm musí být minimálně 7 mm, u širších prken 6 % šířky prkna. Montáž odstupů/roztečí mezi terasovými dílci a nosnou konstrukcí minimálně 5 mm, mezi nosnou konstrukcí a zemí minimálně 30 mm

Vzdálenost spár u šířky prkna od 90 do 120 mm musí být minimálně 7 mm
i (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Vzdálenost spár u šířky prkna od 90 do 120 mm musí být minimálně 7 mm

Ukázky montáží a montážního materiálu

Seřizovací nožky slouží pro položení a vyrovnání nosné konstrukce.

K vyrovnání nosné konstrukce slouží seřizovací nožky
i (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
K vyrovnání nosné konstrukce slouží seřizovací nožky

Ochranné hliníkové lišty zamezují kontaktu mezi terasou a nosnou konstrukcí.

Ochranné hliníkové lišty
i (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Ochranné hliníkové lišty

„Neviditelné“ připevnění pomocí montážních podložek:

Montážní podložku přirazíme na spodní hranu a připevníme. Postup opakujeme pro každé terasové prkno. Terasové prkno pevně přišroubujeme k nosné konstrukci. Zasuneme další terasové prkno a přišroubujeme je.

Montážní podložku připevníme na spodek prkna
Montážní podložku připevníme na spodek prkna (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Zasuneme další prkno a upevníme
Zasuneme další prkno a upevníme (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)

„Viditelné“ připevnění pomocí montážních podložek s vymezováním:

Montážní podložku nasadíme na nosnou konstrukci. Nastavíme polohu montážních podložek, zasuneme vymezovací kolík a přišroubujeme terasové prkno. Přiložíme a zalícujeme další terasové prkno. Po následném přišroubování odstraníme vymezovací kolík.

Montážní podložky na nosné konstrukci
Montážní podložky na nosné konstrukci (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)
Po přišroubování prken ve vhodné vzdálenosti odstraníme vymezovací kolík mezi nimi
Po přišroubování prken ve vhodné vzdálenosti odstraníme vymezovací kolík mezi nimi (Zdroj: Serafin Campestrini, s.r.o.)

Čištění

Při „normálním“ zatížení by se terasy měly čistit jedenkrát za rok na jaře. Nachází-li se terasa ve stínu jako např. na severní straně domu, pod vysokými stromy, atd., mělo by čištění následovat častěji. Stejně jako u jiných materiálů můžeme čištěním předcházet tvorbě řas. Nevhodné jsou vysokotlaké čističe s nástavcem (např. brusná fréza). V mnoha případech si vystačíme s hadicí na vodu a koštětem. Vyvarujte se přímého čištění proudem vysokotlakého čističe, neboť ostrým proudem vody může být povrch dřeva poškozen!

Zdroj informací: Serafin Campestrini, s.r.o.

Vybudujte si zahradní bar:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 22. 2. 2022, Autor: Serafin Campestrini, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce