reklama

Montáž dřevěné zahradní terasy

Dřevěné terasy jsou nejen z optického hlediska ale také ze stavebně-ekologického hlediska nepřekonatelné – žádný div, že jsou jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru stále oblíbenější. Jak při montáži postupovat a na co si dát pozor? Odpověď vám přinášíme v následujících kapitolách.

Montáž dřevěné zahradní terasy

Výběr profilu

Existuje více typů povrchu terasových prken. Velmi běžný je hladký nebo rýhovaný povrch. U obou variant může dojít vlivem působení klimatických podmínek ke tvorbě třísek a suků. Spojení pero-drážka není pro použití do povětrnostních podmínek doporučováno.

Doporučené rozměry:Tloušťka prkna: minimálně 24 mm šířka prkna: 90 až 120 mmU širších prken se výrazněji projevuje bobtnání a sesychání, tvorba trhlin a deformace. Používají se prkna maximálně do šíře 146 mm.

Výběr profilu
Výběr profilu
Výběr profilu
Výběr profilu

Kontrola vlhkosti palubek

Před pokládkou prken doporučujeme zkontrolovat jejich vlhkost. Zabráníte tím možné následné deformaci konstrukce vlivem změn teploty a vlhkosti. Vlhkost můžete změřit pomocí elektronického vlhkoměru. Při pokládání bychom měli dodržet hodnotu cca 16 ± 2 %.

Montáž

Pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm bychom měli při pokládání dodržet spáru kolem 7 mm (doporučuje se spára min. 6 % šířky prkna). Nosnou konstrukci terasového obložení a zároveň i připevnění na podklad je nutno dobře rozměřit, popř. provést tak, aby odolaly případnému zborcení způsobenému bobtnáním nebo sesycháním terasových prken. Latě nebo lišty nemohou v dostatečné míře zaručit odolnost vůči deformačním silám. Pro nosné konstrukce se nejlépe hodí dřeviny se zvýšenou přírodní odolností (např. modřín, dub, robinie). Pod terasovým prknem smí být nosný hranolek široký max. 50 mm.

U větších šířek by se měl dodržet odstup min. 7 mm mezi obloženími a spodní konstrukcí pomocí prokladů (např. položený ocelový drát, dalšími možnostmi jsou hliníkové profily, podložky z umělé hmoty, distanční montážní latě, atd.).

Odstupy mezi nosnými hranolky jsou závislé na tloušťce prkna a měly by činit 40 až 60 cm (doporučuje se maximálně 20-ti násobek tloušťky prkna). Tyto krátké rozteče podkladů nám zajistí, že se udrží v mezích deformace nebo zkřivení způsobené bobtnáním či sesycháním jednotlivých prken a terasové obložení zůstane rovné a bez hrbolů.

Prkna mohou přesahovat maximálně ½ šířky (myšleno od konce prkna až po první přišroubování k nosné konstrukci).

Montáž
Montáž

Nahromaděná vlhkost

Existují nejrůznější terasové konstrukce. Už samotnou montáží dřevěné zahradní terasy musíme zajistit, aby se co nejrychleji odvedla vlhkost pod terasovým obložením a nosnou konstrukcí (např. pomocí lehkého spádu nosné konstrukce cca 2 %). Dostatečné odvětrávání pod terasovým obložením je nutné k tomu, abychom zajistili rychlé vysušení dřeva. Příčinou hromadění vlhkosti mohou být na zemi upevněné stojany na slunečníky, květináče atd. Dostatečného odvětrání dosáhneme pomocí položených lišt s rozměry cca 2 × 2 cm.

Nahromaděná vlhkost
Nahromaděná vlhkost

Šrouby pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm

Musí být použity vruty z ušlechtilé oceli nebo ekvivalentní nerezavějící oceli se speciálním nátěrem.Délka šroubu: tloušťka prkna + min. 35 mmPrůměr šroubu: min. 4,5 mm

Šrouby pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm
Šrouby pro doporučenou šířku prkna od 90 do 120 mm

Připevnění

Na každou nosnou konstrukci se prkna připevňují seshora minimálně dvěma šrouby. Předvrtáním (nepatrně větší než průměr šroubu) a hrubováním (u šroubů s vrtací špičkou) docílíme toho, že se nebudou tvořit trhliny. Při použití distančního držáku jako na obr. 2 musíme šrouby uspořádat diagonálně. Hlavička šroubu musí přesně lícovat s povrchem. Vzdálenost od okraje každého šroubu musí být min. 15 mm. Z čela se doporučuje maximální odstup ½ šíře prkna. Při čelním sesazování prken by měly být použity 2 latě pod každým koncem prkna (viz obr. 2). Při výrobě se dbá na to, aby minimálně jedna strana (= pohledová strana) splňovala všechny kritéria třídění. Při pokládání musíme dbát na to, aby „na pohled“ hezčí strana byla otočena nahoru, je jedno, zda z pravé nebo levé strany.

Připevnění
Připevnění

Vlastnosti materiálu

Je řada dřevin, ze kterých se vlivem povětrnostních podmínek vyplaví po delším čase tmavý odstín. Také z teras se vyplavují a smývají nečistoty. Dřevo jako přírodně rostoucí materiál má své přirozené typické vlastnosti (nepovažují se za vady), a to zejména následující:

 • barevné odchylky v rámci jedné dřeviny
 • přírodní zešednutí následkem působení povětrnostních vlivů
 • tvorba trhlin a třísek na povrchu a na koncích prken, způsobená bobtnáním a sesycháním dřeva
 • náchylnost k prohnutí/deformaci prkna
 • zásmolky/výron pryskyřice
 • hrubá místa v oblasti suků a při nepravidelném růstu
 • na mokrém povrchu hrozí jako na jiných materiálech nebezpečí uklouznutí
Vlastnosti materiálu
Vlastnosti materiálu
Vlastnosti materiálu
Vlastnosti materiálu

Čistění

Při „normálním“ zatížení by se terasy měly čistit jedenkrát za rok na jaře. Nachází-li se terasa ve stínu jako např. na severní straně domu, pod vysokými stromy, atd., mělo by čištění následovat častěji. Stejně jako u jiných materiálů můžeme čištěním předcházet tvorbě řas. Nevhodné jsou vysokotlaké čističe s nástavcem (např. brusná fréza). V mnoha případech si vystačíme s hadicí na vodu a koštětem. Vyvarujte se přímého čištění proudem vysokotlakého čističe, neboť ostrým proudem vody může být povrch dřeva poškozen!

Konstrukční doporučení

 • Upevňovací vzdálenost ke konci čela by měla být min. 50 mm, max. 100 mm
 • Vzdálenost podpor pro: - termodřevo 400 až 450 mm - tropické dřevo 400 až 450 mm - modřínové dřevo 400 až 500 mm
 • Krátké rozteče podkladů nám zajistí, že se udrží v mezích deformace nebo zkřivení způsobených bobtnáním či sesycháním jednotlivých prken a terasové obložení zůstane rovné a bez hrbolů.
 • Vzdálenost spár u šířky prkna od 90 do 120 mm musí být minimálně 7 mm, u širších prken 6% šířky prkna.
 • Montáž odstupů/roztečí mezi terasovými dílci a nosnou konstrukcí minimálně 5 mm, mezi nosnou konstrukcí a zemí minimálně 30 mm
Konstrukční doporučení
Konstrukční doporučení
Konstrukční doporučení
Konstrukční doporučení
Konstrukční doporučení
Konstrukční doporučení

Ukázky montáží a montážního materiálu

Seřizovací nožky – slouží pro položení a vyrovnání nosné konstrukce

Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu

Ochranné hliníkové lišty – zamezují kontaktu mezi terasou a nosnou konstrukcí

Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu

„Neviditelné“ připevnění pomocí montážních podložek

Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu

1. Montážní podložku přirazíme na spodní hranu a připevníme.2. Postup opakujeme pro každé terasové prkno.3. Terasové prkno pevně přišroubujeme k nosné konstrukci.4. Zasuneme další terasové prkno a přišroubujeme jej.

„Viditelné“ připevnění pomocí montážních podložek s vymezováním

Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu
Ukázky montáží a montážního materiálu

1. Montážní podložku nasadíme na nosnou konstrukci.2. Nastavíme polohu montážních podložek, zasuneme vymezovací kolík a přišroubujeme terasové prkno.3. Přiložíme a zalícujeme další terasové prkno.4. Po následném přišroubování odstraníme vymezovací kolík.

Více informací se dozvíte na www.secacz.cz.

Publikováno: 9. 8. 2013, Autor: Serafin Campestrini, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce