reklama

Kamenné schody

Schody jsou důležitou součástí nerovného terénu. Plní zároveň dvě funkce. Jednak tu praktickou, která vyplývá z toho, k čemu se schody používají. Druhá funkce je estetická. Schody slouží jako dekorativní prvek. V žádném případě není na místě považovat je za nutné zlo. Naopak stavbu schodů je třeba naplánovat tak, aby vhodně zapadly do okolního prostředí, aby svým vzhledem tvarem a velikostí nerušily, ale aby se staly přirozenou součástí terénu.

Kamenné schody (Zdroj: Eva Kybalová)

Stavba schodů z kamene

Celkové prostředí, kde budou kamenné schody umístěny, předznamenává výběr materiálu pro stavbu. Je třeba mít na paměti, že schody musí být pohodlně schůdné i pro děti a starší lidi, nesmějí v zimě klouzat, musí se nechat snadno očistit a hlavně musí být dostatečně pevné a odolné. U následujícího příkladu řešili majitelé pozemku u rodinného domku vedlejší vstup k hlavnímu vchodu od garáže. Materiál volili s ohledem na již stojící kamenné zídky.

Postup

Kamenné schody
Terén předurčuje tvar budoucího schodiště (Zdroj: Eva Kybalová)

Terén, kde schodiště vznikne, předurčuje jeho tvar: má být orientováno k betonové ploše vjezdu do garáže, odkud se na kamenné schody bude vstupovat. Naznačují to již vyšlapaná místa v hlíně. Jako materiál bude vhodná opuka, která je na okolních zídkách. Beton zaručí dostatečnou pevnost.

Kamenné schody
Nejprve změříme převýšení svahu (Zdroj: Eva Kybalová)

Před započetím prací změříme převýšení svahu. Delší lať položíme vodorovně tak, že její jeden konec spočívá na vrcholu svahu. Vodováhou zajistíme vodorovnou pozici. K druhému konci postavíme svisle další lať, tužkou na ni označíme místo, kde se protíná s latí vodorovnou. Označené místo změříme, čímž dostaneme převýšení. Je také možné rovnou přidržet u svislé lati metr. Kamenné schody bývají vysoké okolo patnácti centimetrů. Zde převýšení bylo 75 centimetrů, což by odpovídalo pěti schodům. Majitelům se to zdálo málo, takže zvolili výšku schodu deset centimetrů, čímž jejich počet vyšel na osm. Posledníl vyšší později dosypali hlínou.

Kamenné schody
Odstraníme drny trávy a upravíme svah (Zdroj: Eva Kybalová)

Na řadu přišel krumpáč a lopata, kterými bylo nutné odstranit drn a skopat svah.

Kamenné schody
Rovinu podesty schodiště průběžně kontrolujeme (Zdroj: Eva Kybalová)

Rovinu podesty je nutné průběžně sledovat a měřit vodováhou.

Kamenné schody
Od úpatí schodů k jejich konci se musí svah srovnat došikma (Zdroj: Eva Kybalová)

Od úpatí schodů k jejich konci se musí svah srovnat došikma. Představme si obrácený trojúhelník, kde základna je tou šikminou, které musíme docílit.

Kamenné schody
Jako podloží slouží vrstva písku (Zdroj: Eva Kybalová)

Stavba kamenných schodů začíná odspodu. Prvním, respektive nultým schodem je podesta. Jako podloží slouží tenká vrstva písku. Tvoří dilataci mezi hlínou a betonem.

Kamenné schody
Na písek nasypeme kačírek (Zdroj: Eva Kybalová)

Na písek nasypeme větší kameny. Vhodným a zároveň levným materiálem je vytříděný kačírek z pískovny. Kameny uhrabeme do jedné vrstvy tak, že přesahují plochu budoucí podesty.

Kamenné schody
Na kačírek vylijeme beton a urovnáme (Zdroj: Eva Kybalová)

Nyní začínáme s vlastní betonáží. Při ní ještě opuku nepoužijeme, aby základ, na kterém bude první schod, byl dostatečně pevný. Umíchaný beton vlijeme na kameny a zednickou lžící vpravíme do mezer a nahrubo urovnáme.

Kamenné schody
Je třeba kontrolovat rovinu (Zdroj: Eva Kybalová)

K dosažení roviny použijeme přiměřenou lať a vodováhu.

Kamenné schody
První řadu zídky, která podestu bude oddělovat od okolního terénu, položíme do betonu (Zdroj: Eva Kybalová)

Protože podestu bude oddělovat od okolního terénu zídka, její první řadu položíme do čerstvého betonu. Stačí kameny méně souměrné, ty lepší si schováme na vlastní kamenné schody.

Kamenné schody
Po položení první řady zídky dorovnáme povrch podesty (Zdroj: Eva Kybalová)

Jakmile leží první řada zídky, urovnáme na čisto povrch podesty. Použijeme zednický hladík dřevěný nebo z plastu. Průběžně kontrolujeme vodováhou, ale povrch by měl být rovný po předchozích operacích.

Kamenné schody
Položíme řadu kamenů, vytyčující tvar a výšku prvního schodu (Zdroj: Eva Kybalová)

Je čas položit řadu kamenů vytyčující tvar a výšku prvního schodu. Je vidět, že orientace ke straně je řešena půlkruhem. Kameny jsou přibližně stejně vysoké. Rozdíly se dají řešit hlubším zapuštěním silnějších schodů do betonu. Protože plocha podesty je dost veliká, je dobré nechat beton zavadnout, pokračujeme třeba druhý den. Zatím můžeme připravit kameny jako podklad pro druhý schod.

Kamenné schody
Prostor mezi první a druhou řadou vyplníme betonem a uložíme další řadu schodů (Zdroj: Eva Kybalová)

Prostor mezi první a druhou řadou kamenů vyplníme betonem. Do něj také klademe vždy následující řadu schodů. První dva schody budou nejširší. Prakticky vymezují jejich stočení ke straně, tím se řídíme při určování jejich šířky.

Kamenné schody
Po zabudování řady kamenů dalšího schodu do betonu nižšího schodu opakujeme celý postup (Zdroj: Eva Kybalová)

Po zabudování řady kamenů dalšího schodu do betonu nižšího schodu vše opakujeme: navezeme kačírek asi pět centimetrů pod úroveň řady opukových kamenů. Zalejeme betonem, řádně vymažeme spáry mezi opukovými kameny, zapravíme další řadu kamenů... Kamenné schody lze postavit za jeden den. Čerstvého betonu se nemusíme bát, protože šlapat můžeme po opuce.

Kamenné schody
Ze zbylých kamenů postavíme boční zídku (Zdroj: Eva Kybalová)

Po dokončení vlastního schodiště ze zbylých kamenů postavíme boční zídku.

Kamenné schody
spáry vymažeme betonem a vytřeme štětkou namočenou ve vodě (Zdroj: Eva Kybalová)

Všechny spáry důkladně vymažeme betonem (natlačíme ho zednickou lžící nebo rukou), následně vytřeme štětkou namočenou ve vodě. Srovnají se a dokonale splynou s opukovými kameny.

Kamenné schody
Dokončené schodiště (Zdroj: Eva Kybalová)

Dokončené schodiště už čeká pouze na okolní úpravu.

Publikováno: 14. 8. 2020, Autor: Eva Kybalová (text a foto), Profil autora: Redakce