reklama

Jak se správně starat o vodu v bazénu

Sezona zahradních bazénů a příjemných horkých dnů u vody je v plném proudu, i když skutečně slunné chvíle se v současnosti dají počítat spíše na hodiny. Starosti majitelů bazénů o to, jak udržet čistou a zdravotně nezávadnou vodu, to ovšem nezmenšuje. Potřebují, aby provoz bazénu běžel s co nejmenším a efektivním úsilím.

Jak se správně starat o vodu v bazénu

Základ úspěchu při úpravě bazénové vody tkví ve správném dodržování technologických postupů. Pozornost je třeba věnovat zejména následujícím třem krokům – filtraci, úpravě pH a dezinfekci.

Filtrace

U filtrace je nezbytné, aby velikost filtru a výkon cirkulačního čerpadla byly schopny zajistit kompletní výměnu vody v bazénu přibližně za 3 hodiny. To znamená, že při objemu bazénu 30 m3 by měl být výkon čerpadla 10 m3 za hodinu. „Maximálního filtračního účinku můžeme dosáhnout například výměnou běžné pískové náplně za náplň ZEOGRAIN, jejíž filtrační účinnost je v porovnání s pískem nedosažitelná,“ říká ředitel společnosti ASEKO, Ing. Petr Šimánek.

Filtrace
Filtrace
Filtrace
Filtrace

Hodnota pH

Hodnota pH je nejdůležitější podmínkou správné účinnosti dezinfekčních prostředků. PH vody přitom ovlivňuje řada faktorů a jeho regulace na požadované hodnotě se téměř neobjede bez použití automatických regulátorů.

Dezinfekce

Nejdůležitější část celého procesu úpravy bazénové vody tvoří její dezinfekce. Přes veškerou snahu o dodržování čistoty v bazénu a okolí je téměř nemožné udržet vodu kvalitní a hygienicky nezávadnou bez chemických přípravků. Existuje celá řada metod a principů. Vodu lze upravovat chemickými prostředky na bázi chloru, aktivního kyslíku nebo elektrolýzou mírně slané vody.

Prvním zmíněným prostředkem je dobře známý chlor. „Koncentrace volného chloru by se měla v bazénové vodě pohybovat v rozmezí 0,3–1,5 mg/litr. Platí, že čím vyšší teplota, tím vyšší koncentrace nutná na udržení nezávadnosti vody,“ vysvětluje Šimánek. Pro kontrolované dávkování chlorové desinfekce jsou nejvhodnější speciální dávkovače. Tato zařízení umožňují uživateli nastavit požadované množství chlorové dezinfekce, které automat hodinově dávkuje. Zabudovaná sonda pak zajistí, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému předávkování. Redox potencial udává oxidační schopnost vody, a tím i její dezinfekční účinnost. Integrovaný regulátor pH pak obstará správnou hodnotu pH, která se ideálně pohybuje v rozmezí 7–7,2.Použití aktivního kyslíku se stává velmi oblíbeným zejména pro absenci chlorového zápachu u uživatelů alergických na chlor. Aktivní kyslík má ale i řadu zásadních nevýhod, například velmi slabé baktericidní účinky. Z tohoto důvodu je nutné přípravky na bázi aktivního kyslíku obohatit o stříbrné ionty, které pak zajistí likvidaci bakterii, virů i řas. Kvalitních přípravků na bázi aktivního kyslíku je na trhu velmi málo, jsou ale k dostání ve specializovaných prodejnách.

Dezinfekce
Dezinfekce
Dezinfekce
Dezinfekce

Elektrolýza mírně slané vody je celosvětově jeden z nejoblíbenějších způsobů dezinfekce bazénové vody. Stále se ovšem jedná o dezinfekci za přítomnosti chloru. Elektrolýzou chloridu sodného vzniká ve vodě chlornanový anion, což je úplně stejný volný chlor, který se ve vodě vyskytuje při dávkování kteréhokoli chlorového přípravku. „Tato metoda má ale zásadní výhodu. Průchodem vody kolem elektrod dochází k likvidaci všech sloučenin vázaného chlóru, které způsobují zápach vody,“ dodává Šimánek. Výhodou elektrolyzéru je možnost jeho spojení s regulátorem ASIN Aqua, který pak řídí přesnou koncentraci chloru, a zároveň udržuje správné pH. Pro domácí užití se hodí elektrolyzér s max. výkonem do 16 g chloru za hodinu.

Více informací získáte na www.aseko.cz.

Publikováno: 19. 7. 2009, Autor: HS, Tisková zpráva, Aseko (foto), Profil autora: Redakce