reklama

Zahrada s pohodlím zpevněných cest

V každé správné zahradě by neměly chybět cestičky. Mají nejen estetický charakter, ale především slouží jako navigační systém, který určuje návštěvníkům zahrady, kudy se vydat.

V zahradě by neměly chybět cestičky (Zdroj: Depositphotos)

Proč mít v zahradě cestičky?

Předejdeme tím případnému poškození trávníkových a záhonových ploch. Variant pro založení zahradních cestiček je mnoho. Nejlépe působí cesty z přírodních materiálů. Nemusí se vždy jednat o kámen. Cestičky v rozlehlých zahradách můžete zpevnit tak, že odstraníte travní drny, plochu vyrovnáte a rozprostřete na ni černou fólii. Nakonec na plochu rozprostřete cca 7cm vrstvu mulčovací kůry. V našem návodu vám ale poradíme, jak zakládat cesty do štěrkového lože s konečnou úpravou z přírodního kamene, zámkové dlažby nebo z betonových dlaždic.

Zámková dlažba
Dlažbu můžeme uložit do štěrkového lože (Zdroj: OBI)

Specifickým typem dlažby je takzvaná zatravňovací. Postup dláždění je stejný jako u zámkové dlažby jen s tím rozdílem, že vnitřní část dlaždic (otvory) se zasypává zemí a osévá travním semenem. Plochy se poté udržují jako klasický trávník – sečením. Její použití se hodí spíše na příjezdové a parkovací plochy.

Zatravňovací dlažba
Dlaždicemi prorůstá tráva, kterou sekáme běžným způsobem (Zdroj: Depositphotos)

Váš nákupní seznam

  • dlažba nebo dlažební kostky
  • písek
  • štěrk
  • cement
  • obrubníky

Dále budete potřebovat: rýč, lopatu, kolečko, skládací metr, vodováhu, zednickou šňůru a kolíky, rovnací lať, koště, gumové kladivo, deskový vibrátor (pro zdusání ploch), míchačku na beton, hadici.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Betonové dlaždice
Okraje zpevníme obrubníky (Zdroj: OBI)
Zámková dlažba
Zámková dlažba je častým materiálem cestiček (Zdroj: OBI)

TIPY!

Dlaždice můžete klást i do betonového lože a spáry vyplnit maltovou směsí. Plocha se tak stává odolnější a ve spárách neroste tráva.

Cestu z dlažebních kostek zpevníte tím, když kostky budete klást do směsi písku a cementu a spáry také vyplníte touto směsí. Po dokončení práce však musíte celou plochu důkladně pokropit vodou. Cementopísková směs ztvrdne.

Pro zpevnění zahradních cestiček můžete použít i drobné oblázky. Plochu pro cestičku si vyznačíte např. pískem, odstraníte z ní travní drny, srovnáte do roviny, plochu pokryjete černou fólií (zabrání prorůstání plevelů) a rozprostřete alespoň 7cm vrstvu oblázků. Tuto variantu však použijte pouze v místech, kde v zimě nebudete shrnovat sníh.

Barevné betonové dlaždice
Z betonové dlažby můžete vytvořit různé vzory (Zdroj: OBI)
Kamínky
Pro zpevnění můžete použít i kamínky (Zdroj: OBI)

Pokládka zámkové dlažby

1) Zahradní cestičku vyznačte pomocí dřevěných kolíků a šňůry. Danou plochu vyhlubte podle výšky dlažby s rezervou pro drobný štěrk a drť. Do vykopané trasy poté nasypte cca 20cm vrstvu drobného štěrku a podklad důkladně udusejte nejlépe vibrační deskou.

Cestičku si vyznačíme provázkem
Cestičku si vyznačíme provázkem (Zdroj: OBI)

2) Ke zpevnění okrajů cest použijte obrubníky. Měly by však být kladeny do betonového lože. Beton nedávejte mezi jednotlivé bloky. Jakmile betonová lože obrubníků vytvrdnou, položte cca 5cm vrstvu jemné drti a plochu opět udusejte.

Okraje zpevníme obrubníky
Okraje zpevníme obrubníky (Zdroj: OBI)

3) Plochu srovnejte pomocí latě. Na koncích latě udělejte zářezy na výšku dlaždic. Seříznuté konce položte na obrubník a táhněte lať po obrubníku. Nyní začněte pokládat dlažbu do zvoleného vzoru. Dbejte na rovnoměrné spáry mezi dlaždicemi.

Plochu srovnáme latí
Plochu srovnáme latí (Zdroj: OBI)
Dlažbu pokládáme do vzoru
Dlažbu pokládáme do vzoru (Zdroj: OBI)

4) Do spár vmeťte křemičitý písek (bílé spáry) nebo čedičový písek (černé spáry) a plochu udusejte. Znovu vyplňte pískem prázdná místa, plochu pokropte vodou a poté důkladně zameťte. Nakonec dlažbu znovu udusejte deskovým vibrátorem, opět vyplňte spáry a zameťte.

Spáry vyplníme pískem
Spáry vyplníme pískem (Zdroj: OBI)

5) Při napojování cesty na stěny domu dodržte zásady:
- cestička musí být cca 30 cm pod izolační vrstvou, která brání pronikání vlhkosti.
- je nutno zajistit 1,5% spád (1,5 cm na m).

Napojování cesty na stěny domu
Napojování cesty na stěny domu (Zdroj: OBI)

Jak položit dlažební kostky

Dlažební kostky (tzv. kočičí hlavy) se hodí zvláště pro klikaté cesty. Založíme je stejným způsobem jako u pokládky zámkové dlažby. Dlažební kostky skládáme do požadovaného vzoru a gumovým kladivem upevňujeme v podloží. Vodováhou kontrolujeme rovnost celé plochy. Spáry vyplníme vmetením křemičitého nebo čedičového písku.

Kostky upevníme gumovým kladivem
Kostky upevníme gumovým kladivem (Zdroj: OBI)

Jak vytvořit cestičku z dlaždic

1) Základ pro cestičku vyhloubíme do výšky cca 25 cm a na plochu rovnoměrně rozložíme 16cm vrstvu hrubého štěrku. Dalším krokem je rozložení 5cm vrstvy čedičového písku, který pečlivě vyrovnáme a udusáme. Vodováhou zkontrolujeme rovnost povrchu.

Vyznačení místa
Vyznačení místa (Zdroj: OBI)
Vrstvu písku vyrovnáme
Vrstvu písku vyrovnáme (Zdroj: OBI)

2) Dlaždici zasadíme celou plochou do podloží. Poklepáváním gumovým kladivem ji srovnáme do stejné výšky, jakou má sousední dlaždice. Rovnost kontrolujeme i pomocí dlouhé vodováhy. Nejprve pokládáme podélnou stranu, poté krátkou stranu. Spáry nakonec opět vyplníme pískem. Pozor: plochu již neudusávejte!

Směr pokládky dlaždic
Směr pokládky dlaždic (Zdroj: OBI)

Tento článek je připravený ve spolupráci s hobbymarkety OBI.

Zahrada s pohodlím zpevněných cest
V každé správné zahradě by neměly chybět zahradní cestičky. Mají estetický charakter, ale především slouží jako navigační systém. Zjistěte o nich více. (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Variant pro založení zahradních cestiček je mnoho (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček (Zdroj: OBI)
Udusáme vibrační deskou
Udusáme vibrační deskou (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček (Zdroj: OBI)
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček
Zahrada s pohodlím zpevněných zahradních cestiček (Zdroj: OBI)

Publikováno: 18. 9. 2020, Autor: OBI (text, foto), Profil autora: Redakce