reklama

Zahrada s pohodlím zpevněných cest

V každé správné zahradě by neměly chybět cestičky. Mají nejen estetický charakter, ale především slouží jako navigační systém, který určuje návštěvníkům zahrady, kudy se vydat.

i (Zdroj: Depositphotos)
V zahradě by neměly chybět cestičky (Zdroj: Depositphotos)

Proč mít v zahradě cestičky?

Předejdeme tím případnému poškození trávníkových a záhonových ploch. Variant pro založení zahradních cestiček je mnoho. Nejlépe působí cesty z přírodních materiálů. Nemusí se vždy jednat o kámen. Cestičky v rozlehlých zahradách můžete zpevnit tak, že odstraníte travní drny, plochu vyrovnáte a rozprostřete na ni černou fólii. Nakonec na plochu rozprostřete cca 7cm vrstvu mulčovací kůry. V našem návodu vám ale poradíme, jak zakládat cesty do štěrkového lože s konečnou úpravou z přírodního kamene, zámkové dlažby nebo z betonových dlaždic.

Zámková dlažba
i (Zdroj: OBI)
Dlažbu můžeme uložit do štěrkového lože

Specifickým typem dlažby je takzvaná zatravňovací. Postup dláždění je stejný jako u zámkové dlažby jen s tím rozdílem, že vnitřní část dlaždic (otvory) se zasypává zemí a osévá travním semenem. Plochy se poté udržují jako klasický trávník – sečením. Její použití se hodí spíše na příjezdové a parkovací plochy.

Zatravňovací dlažba
i (Zdroj: Depositphotos)
Dlaždicemi prorůstá tráva, kterou sekáme běžným způsobem

Váš nákupní seznam

  • dlažba nebo dlažební kostky
  • písek
  • štěrk
  • cement
  • obrubníky

Dále budete potřebovat: rýč, lopatu, kolečko, skládací metr, vodováhu, zednickou šňůru a kolíky, rovnací lať, koště, gumové kladivo, deskový vibrátor (pro zdusání ploch), míchačku na beton, hadici.

U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Betonové dlaždice
Okraje zpevníme obrubníky (Zdroj: OBI)
Zámková dlažba
Zámková dlažba je častým materiálem cestiček (Zdroj: OBI)

TIPY!

Dlaždice můžete klást i do betonového lože a spáry vyplnit maltovou směsí. Plocha se tak stává odolnější a ve spárách neroste tráva.

Cestu z dlažebních kostek zpevníte tím, když kostky budete klást do směsi písku a cementu a spáry také vyplníte touto směsí. Po dokončení práce však musíte celou plochu důkladně pokropit vodou. Cementopísková směs ztvrdne.

Pro zpevnění zahradních cestiček můžete použít i drobné oblázky. Plochu pro cestičku si vyznačíte např. pískem, odstraníte z ní travní drny, srovnáte do roviny, plochu pokryjete černou fólií (zabrání prorůstání plevelů) a rozprostřete alespoň 7cm vrstvu oblázků. Tuto variantu však použijte pouze v místech, kde v zimě nebudete shrnovat sníh.

Barevné betonové dlaždice
Z betonové dlažby můžete vytvořit různé vzory (Zdroj: OBI)
Kamínky
Pro zpevnění můžete použít i kamínky (Zdroj: OBI)

Pokládka zámkové dlažby

1) Zahradní cestičku vyznačte pomocí dřevěných kolíků a šňůry. Danou plochu vyhlubte podle výšky dlažby s rezervou pro drobný štěrk a drť. Do vykopané trasy poté nasypte cca 20cm vrstvu drobného štěrku a podklad důkladně udusejte nejlépe vibrační deskou.

Cestičku si vyznačíme provázkem
i (Zdroj: OBI)
Cestičku si vyznačíme provázkem

2) Ke zpevnění okrajů cest použijte obrubníky. Měly by však být kladeny do betonového lože. Beton nedávejte mezi jednotlivé bloky. Jakmile betonová lože obrubníků vytvrdnou, položte cca 5cm vrstvu jemné drti a plochu opět udusejte.

Okraje zpevníme obrubníky
i (Zdroj: OBI)
Okraje zpevníme obrubníky

3) Plochu srovnejte pomocí latě. Na koncích latě udělejte zářezy na výšku dlaždic. Seříznuté konce položte na obrubník a táhněte lať po obrubníku. Nyní začněte pokládat dlažbu do zvoleného vzoru. Dbejte na rovnoměrné spáry mezi dlaždicemi.

Plochu srovnáme latí
Plochu srovnáme latí (Zdroj: OBI)
Dlažbu pokládáme do vzoru
Dlažbu pokládáme do vzoru (Zdroj: OBI)

4) Do spár vmeťte křemičitý písek (bílé spáry) nebo čedičový písek (černé spáry) a plochu udusejte. Znovu vyplňte pískem prázdná místa, plochu pokropte vodou a poté důkladně zameťte. Nakonec dlažbu znovu udusejte deskovým vibrátorem, opět vyplňte spáry a zameťte.

Spáry vyplníme pískem
i (Zdroj: OBI)
Spáry vyplníme pískem

5) Při napojování cesty na stěny domu dodržte zásady:
- cestička musí být cca 30 cm pod izolační vrstvou, která brání pronikání vlhkosti.
- je nutno zajistit 1,5% spád (1,5 cm na m).

Napojování cesty na stěny domu
i (Zdroj: OBI)
Napojování cesty na stěny domu

Jak položit dlažební kostky

Dlažební kostky (tzv. kočičí hlavy) se hodí zvláště pro klikaté cesty. Založíme je stejným způsobem jako u pokládky zámkové dlažby. Dlažební kostky skládáme do požadovaného vzoru a gumovým kladivem upevňujeme v podloží. Vodováhou kontrolujeme rovnost celé plochy. Spáry vyplníme vmetením křemičitého nebo čedičového písku.

Kostky upevníme gumovým kladivem
i (Zdroj: OBI)
Kostky upevníme gumovým kladivem

Jak vytvořit cestičku z dlaždic

1) Základ pro cestičku vyhloubíme do výšky cca 25 cm a na plochu rovnoměrně rozložíme 16cm vrstvu hrubého štěrku. Dalším krokem je rozložení 5cm vrstvy čedičového písku, který pečlivě vyrovnáme a udusáme. Vodováhou zkontrolujeme rovnost povrchu.

Vyznačení místa
Vyznačení místa (Zdroj: OBI)
Vrstvu písku vyrovnáme
Vrstvu písku vyrovnáme (Zdroj: OBI)

2) Dlaždici zasadíme celou plochou do podloží. Poklepáváním gumovým kladivem ji srovnáme do stejné výšky, jakou má sousední dlaždice. Rovnost kontrolujeme i pomocí dlouhé vodováhy. Nejprve pokládáme podélnou stranu, poté krátkou stranu. Spáry nakonec opět vyplníme pískem. Pozor: plochu již neudusávejte!

Směr pokládky dlaždic
i (Zdroj: OBI)
Směr pokládky dlaždic

Tento článek je připravený ve spolupráci s hobbymarkety OBI.

Publikováno: 18. 9. 2020, Autor: OBI (text, foto), Profil autora: Redakce