reklama

Řez opadavých a popínavých rostlin

Letošní zima se moc nevytáhla, takže stromy, keře i popínavé rostliny nasadily pupeny brzy. Jistě jste již stihli provést zimní řez na vaší zahradě. Stálezelené rostliny můžete řezat na jaře, opadavé rostliny a keře je vhodné řezat ještě v době vegetačního klidu a po nasazení pupenů jen dokončit probírku.

Řez opadavých a popínavých rostlin
Řez opadavých a popínavých rostlin
Řez opadavých a popínavých rostlin
Řez opadavých a popínavých rostlin
Řez opadavých a popínavých rostlin

Keře je vhodné řezat brzy na jaře, dříve, než se objeví první nové výhony. V této době se keř ještě nachází ve stádiu zimního spánku. Nicméně nízké javory (např. javor amurský) nelze řezat do července nebo srpna, protože na jaře sají mízu. Pro zajištění velkého množství květů u keřů, které kvetou na začátku léta, je vhodné provádět řez rovněž v červenci nebo srpnu. Mladé rostliny v květináčích se obvykle větví velice dobře a v době sázení nevyžadují žádný řez.

Probírka

Probírka
Probírka

Jestliže keř vytváří málo nových výhonů, lze jej zmladit postupným řezem. Celý keř můžete zmladit rozdělením řezu na tři roky. Každé jaro odstraňte jednu třetinu všech starých větví a ponechejte všechny nové. Po třech letech je celý keř zmlazen a bude dobře prospívat. Aby bylo možné tento způsob řezu využít, musí keř v roce řezu vytvořit nové výhony. Probírku lze snadno provádět univerzálními zahradnickými nůžkami nebo teleskopickými nůžkami. Pokud jsou větve keře příliš silné, můžete použít zahradnickou pilku.

Probírka
Probírka
Probírka
Probírka

Mezi keře, u kterých lze probírku s úspěchem použít, patří maliník, rybízy, temnoplodec, nízké javory, zlatice, zimolez, růže kvetoucí na loňských výhonech (například růže trnitá a červenolistá), jeřáb, hortenzie a šeřík. Některé keře, které vyžadují probírku, lze řezem zmladit. Během růstu je lze každý rok minimálně probrat, aby měly krásné květy a listoví. Do této skupiny patří nepravý pomerančovník, svída, mochna křovitá a šeřík obecný.Pokud si nejste jisti, u kterého opadavého keře je možné provést průklest, můžete vždy provést probírku. Průklest můžete snadno provést obouručními nůžkami, univerzálními zahradnickými nebo teleskopickými nůžkami. Výběr nářadí závisí na velikosti a hustotě větví.

Průklest

Mezi keře, u kterých lze provádět průklest, patří dřišťál japonský, čimišníky, líska, hloh, růže kvetoucí na letošních výhonech (růže vrásčité, Rosa rugosa ‘Hansa’, Rosa nitida), ostružina americká, vrba vrásčitá, vrba purpurová, jeřábník, tavolník a pámelník.U keřů, u kterých lze provádět průklest, můžete rovněž provádět probírku. Některé keře, jako je například hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata), je třeba řezat odlišně. Chcete-li udržet nízký vzrůst rostliny a množství květů, prořezávejte rostlinu každé jaro a ponechte pouze několik pupenů na loňském dřevu. Na větvi starší než jeden rok málokdy vyraší nové pupeny.

Průklest
Průklest

Zkrácení výhonu nebo větvePři odstraňování odumřelých nebo nemocných částí, nebo při zkracování přerostlých větví proveďte řez hlavní větve keře či stromu na vhodném rozvětvení.ProbírkaOdřízněte u země jednu třetinu nejstarších větví. Větve, které se dotýkají země, odřízněte úplně nebo na vhodném rozvětvení.PrůklestKeře mohou vytvářet mnoho výhonů, jejichž průklest lze provádět na jaře (než se objeví první listy) přibližně 10 cm nad zemí.

Růže floribunda

Při sázení růží rodu floribunda zkraťte na jaře silné výhony ke 3. nebo 4. zdravému pupenu. Růže rodu floribunda rostou do šířky, pokud horní pupen směřuje směrem ven. Rostliny pěstované v květináči není třeba v době sázení zkracovat. Pokud růže v létě vypustila dlouhé výhony, můžete je na podzim částečně zkrátit. Výhony ovšem nelze zkracovat příliš, aby se nesnížila odolnost rostliny.

Řez růží rodu floribunda se provádí na jaře před novým růstem po skončení mrazů. Veškeré výhony spálené mrazem odřízněte u země. Vyberte 3 až 5 nejsilnějších výhonů, které přežily zimu, a zkraťte je ke 3. nebo 4. zdravému pupenu.

Popínavé růže

Popínavé růže
Popínavé růže
Popínavé růže
Popínavé růže

Řez popínavých růží se provádí při sázení zkrácením výhonů na 20–30 cm. Řez je třeba provést nad pupenem. Na zimu je vhodné popínavé růže položit na zem a zakrýt listím a později sněhem. Na jaře odstraňte všechny poškozené a odumřelé výhony. Seřízněte výhony na první zdravý pupen.Pokud je starší popínavá růže příliš hustá a propletená, proberte ji stejně, jako v případě keře. Popínavou růži můžete rovněž zmladit: odřízněte nejstarší větve zcela u země a ponechte několik mladých zdravých výhonů, které zkrátíte na 40–50 cm. Menší růže floribundas a popínavé růže lze řezat nůžkami; chcete-li se vyhnout trnům, použijte teleskopické nůžky.

Výhony

Odstraňte veškeré výhony rostoucí bokem z hlavního kmene. Vypadají odlišně a jsou trnitější, než ostatní výhony. Ubírají šlechtěné růži energii a prostor k růstu.

Rododendron – alpská růže

Vzhledem k tomu, že se rododendrony nezmlazují příliš snadno, odstraňte pouze odumřelé a poškozené větve. Pokud je keř velice sporý, může vytvořit pupeny dokonce i na tvrdých dřevnatých větvích. Zcela suché větve odstraňte u země nebo seřízněte na první živé rozvětvení.

Nástroje vhodné pro tyto práce:

  • nůžky dvoučepelové s chráničem prstůnůžky na růže a květiny
  • nůžky na silné větve převodové s nůžkovou hlavou
  • univerzální pákové nůžky

Bobulovité keře

Řez bobulovitých keřů se provádí na jaře před začátkem nového růstu podobně jako u jiných keřů, které vyžadují probírku. Pro zajištění bohaté úrody plodů můžete odstranit nejstarší větvě keře černého rybízu starého 5–6 let. Na zdravém keři můžete ponechat přibližně 25 výhonů. U keřů červeného a bílého rybízu odstraňte nejstarší výhony po 7–8 letech. Můžete ponechat méně výhonů, než u keře černého rybízu. Dospělý keř černého rybízu je třeba probírat každý rok, ostatní druhy jednou za několik let. Maliník roste ve dvouletých výhonech, které plodí druhým rokem. Po zasazení na jaře zkraťte výhony na výšku 5 cm.V příštím roce rostlina vypustí spoustu nových výhonů. V případě podzimní sadby zkraťte výhony až následující jaro, aby rostlina nebyla před zimou oslabena. Maliník lze probírat každý rok. Na jaře odstraňte výhony, které předchozí léto plodily. Odplozené výhony v létěuschnou a odumřou a vytvoří na zimu oporu pro mladší výhony. Na jaře před začátkem nového růstu odstraňte u země odumřelé výhony.

Popínavé rostliny

Popínavé rostliny
Popínavé rostliny

Probírka popínavých rostlin se provádí stejně, jako u keřů – odstraněním odumřelých a poškozených výhonů na konci zimy před začátkem nového růstu. Výjimkou jsou rostliny, u kterých dochází ke klejotoku, jako je kiwi nebo aktinidie kolomikta (Actinidia kolomikta). V případě potřeby je můžete prořezat v období červenec – srpen. Někdy se zdá, že všechny výhony plaménku během zimy odumřely. S řexem je ovšem třeba počkat až do konce května, protože u plaménku se nový růst projevuje poměrně pozdě. Pouze v případě, že jste si zcela jisti, kterévýhonky jsou odumřelé a které jsou živé, můžete odstranit odumřelé výhonky u země. Kořeny obvykle přečkají zimu lépe než nadzemní části a v červenci vypustí nové výhony.

Opadavé živé ploty

Opadavé živé ploty
Opadavé živé ploty
Opadavé živé ploty
Opadavé živé ploty

Volně rostoucí živý plot je třeba řezat. Dospělý živý plot může příliš zhoustnout a sejít. To je čas, kdy je třeba plot probrat nebo zkrátit k zemi. Tvarované živé ploty je třeba sestříhávat každý rok. Rostlinky ze školky mají obvykle po jednom spícím výhonu. Je třeba je ihned zkrátit, aby se rostliny začaly větvit.Při sázení na jaře zkraťte nůžkami na živý plot nebo zahradnickými nůžkami výhony přibližně na 10 cm. V případě podzimní sadby zkraťte výhony až následující jaro před začátkem růstu. Ihned po polovině léta zkraťte letní přírůstek nůžkami na živý plot. Ponechte asi 15 cm nového přírůstku. Dříve, než se následující jaro objeví nové listí, zkraťte přírůstek z konce předchozího léta. Sestříhejte plot do požadovaného tvaru tak, aby základna byla širší, než vrchol. Tímto způsobem zajistíme spodním větvím dostatek světla a ty zůstanou zelené.Každý další rok plot zastřihujte, aby zhoustnul. Když dosáhne živý plot požadované výšky, ponechávejte pouze několik centimetrů nového přírůstku.Vysoký plot lze stříhat nůžkami na živý plot s dlouhými rameny. Pokud se začne stav živého plotu zhoršovat, můžete jej zmladit. Dříve, než se na jaře objeví nové listí, zkraťte všechny větve obouručními nebo univerzálními zahradnickými nůžkami. Ponechte asi 10 cm od země. Mezi rostliny vhodné pro živé ploty patří hloh, čimišník, temnoplodec, meruzalka alpská a šeřík obecný. Stejné druhy keřů lze často použít pro volně rostoucí a tvarované živé ploty. Nezapomínejte ovšem, že volně rostoucí živý plot je třeba stříhat jiným způsobem, než tvarovaný živý plot.

Nástroje doporučené pro střih silnějších keřů a živých plotů:

  • nůžky zahradní s pákovým převodem
  • nůžky na silné větve převodové s hákovou hlavou
  • nůžky na živý plot s oboustranným převodem

Více o nástrojích vhodných na úpravu opadavých keřů, živých plotů a popínavých rostlin se dozvíte zde (www.fiskars.com/CZ).

Publikováno: 13. 3. 2015, Autor: Fiskars, PePa (text a foto), Profil autora: Redakce