reklama

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko... a ukaž nám, kolik je hodin

Sluneční hodiny byly prvním přístrojem zabývajícím se měřením času podle pohybu slunce na obloze. Čas se odečítal z polohy stínu vrženého ukazatelem na stupnici číselníku. Poměrně přesné měření času slunečními hodinami, nahradily později mechanické kolečkové hodiny, které se však ještě do 19. století seřizovaly podle slunečních hodin.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Sluneční hodiny jsou důmyslný vynález (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Sluneční hodiny se dělaly i v malé přenosné podobě, nejčastěji je však vídáme venku jako pevné – svislé (vertikální) na zdech domů, nebo vodorovné (horizontální) v parcích a zahradách. Svislé hodiny mohou mít rozsah 12 hodin, nebo o něco méně, což je dáno nejdelší možnou dobou osvitu svislé stěny sluncem. Tyto hodiny mohou být orientovány k jihu, což poznáme podle ukazatele, tzv. „poloosu“, tyče nakloněné pod určitým úhlem k zemi a rozdělujícího ciferník na dvě stejné poloviny.

Svislé (vertikální) hodiny orientované k východu zase ukazují čas od východu slunce do pravého poledne a západní od pravého poledne do západu slunce. Ukazatel je v těchto případech odkloněný na pravou, nebo levou stranu a stupnice je též odkloněná podle směru dopadajících paprsků a ještě zúžená.

Vodorovné sluneční hodiny vídáme nejčastěji v zahradní architektuře. Jejich výhodou je, že nejsou omezené možnostmi osvícené stěny a mohou ukazovat čas od východu do západu slunce po celý rok. Vznikly tak, že tyč – ukazatel, tzv. „gnómon“ byl kolmo zapíchnutý do země a od vrženého stínu se zaznamenával čas. Tyto prvotní hodiny, jako všechny sluneční hodiny měří skutečný sluneční čas pro dané místo.

Tento chronometr má mnoho podob, princip ale zůstává stejný
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Tento chronometr má mnoho podob, princip ale zůstává stejný

Liší se tedy od občanského, v našem případě středoevropského času, který byl vymyšlen pro zjednodušené měření času. Plný úhel kolem zemské osy tvoří 360 °, což je 24 hodin, 1 hodina = 15 ° (v Česku 15 ° východní délky prochází Jindřichovým Hradcem). Jedno pásmo zeměpisné délky je tedy 15 ° a v tomto úseku platí stejný dohodnutý čas. Abychom dosáhli rovnoměrného rozvržení ciferníku, měl by ukazatel (poloos) být skloněn ve směru zemské osy.

Pro sestavení slunečních hodin je tedy třeba znát též úhel, pod kterým dopadá slunce na rovinu. Země je kulatá, a tak v každé rovnoběžce mají paprsky jiný sklon, který je úměrný stupni dané rovnoběžky, kupř. v naší zemi to je 50 ° severní šířky, a tak ideální úhel skloněného ukazatele u horizontálních hodin by měl být 50 °.

Kdybychom od konce tohoto ukazatele spustili olovnici, vznikl by pomyslný pravoúhlý trojúhelník s 90 ° v místě spuštěné olovnice, 50 ° úhlu u ukazatele zapuštěného v zemi a tedy 40 ° v posledním třetím úhlu (viz součet úhlů v pravoúhlém trojúhelníku = 180 °). Z toho vyplývá, že úhel ukazatele (poloosu) v našem zeměpisném pásmu na svislé stěně by měl být 40 °. Má-li ukazatel směřovat rovnoměrně se zemskou osou, musíme jej také natočit od jihu k severu. U svislých, vertikálních hodin na stěně přitom ukazatel upevníme do zdi severním koncem a u horizontálních hodin naopak.

Sluneční hodiny znají lidé na celém světě
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Sluneční hodiny znají lidé na celém světě

Chceme-li si na zahradě vyrobit vlastní sluneční horizontální hodiny, pak ukazatel zapíchneme do vodorovné plochy jižním koncem a severní zdvihneme tak, aby úhel svíral s rovinou 50 °, a ukazatel pak nasměrujeme od jihu k severu. Stín vržený tyčkou bude rovnoměrně rozložený, přičemž nejdelší bude při východu a západu slunce a nejkratší v pravé poledne místního času.

Nakonec vyznačíme na ciferník polohu stínu, kam dopadá vždy v celou hodinu. Zapíšeme-li u nejkratšího stínu v poledne dvanáctku, pak budou hodiny ukazovat pravý sluneční čas v daném místě. Zapíšeme-li v létě na ciferník čísla podle vlastních hodinek, sluneční hodiny budou ukazovat letní čas.

Sluneční hodiny lze zkonstruovat pro libovolnou plochu, přičemž provedení může být různé. Hodiny mohou být ve tvaru koule znázorňující glóbus, na kterém lze sledovat, kde je na zemi den a noc, nebo jeho číselník může mít tvar vnitřku koule. U dalších typů těchto hodin zase ručičku nahrazuje štěrbina ve stěně, kulička, nebo zrcadlo nastavené v určité poloze.

Existují také analematické hodiny se svislou tyčkou, kterou je třeba přesunovat na danou pozici podle dne v roce. U některých hodin situovaných v parcích, či na náměstích si na vyznačenou pozici gnómu (ukazatele kolmého k rovině) může stoupnout člověk, čímž se stane sám sobě ukazatelem.

Zdroj informací: Miroslava Kubišová

Vyrobte si hodiny, které slunce nepotřebují:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 11. 3. 2022, Autor: Miroslava Kubišová (text a foto), Profil autora: Redakce