reklama

Položme si venkovní dlažbu

Zatoužili jste po pěkné terase nebo chodníčku k domovním dveřím? Kdo ho ale postaví? Zkuste to sami. Nad jinými materiály pro dláždění venkovních ploch, teras, cest a dvorků zcela jednoznačně vítězí betonová dlažba. Při dobré ceně poskytne potřebnou kvalitu a její pokládka je bezproblémová. Přitom se vyrábí v široké škále tvarů, barev a rozměrů. Dlažební systémy bývají doplněny i nejrůznějšími tvarovými díly. Konkrétní volba záleží na vašem vkusu a stavebním rozpočtu.

Položme si venkovní dlažbu

Budete potřebovat

• dlažbu potřebného vzoru a barvy• obrubníky• hrubý štěrk na podklad• jemnější štěrk nebo písek pod dlažební kameny• jemný písek na zasypání spár• cement

• vodováhu• hadicovou vodováhu• motouz• skládací nebo svinovací metr a pásmo• silnější tužku• dřevěné latě nebo trubky na vyměření• prkno nebo kovovou lať na stažení plochy• dřevěné kolíky na vykolíkování• rýč, lopatu, krumpáč, na větší práce malý bagr• hrábě• zednickou lžíci• zednické kladivo• železnou paličku • gumovou paličku• ocelový sekáček• úhlovou brusku s řezacími kotouči, na větší práce řezačku nebo lámačku dlažby• ruční pěch nebo deskový vibrátor• kolečko• smeták• hadici na vodu a přívod vody

Tento článek je připraven ve spolupráci s naším partnerem hobbymarketem bauMax.

Budete potřebovat
Budete potřebovat

Betonová dlažba v přírodním šedém provedení je levnější, za barevné modifikace si musíte připlatit. Pokud nebude dlažba nadměrně namáhána, mohou být použity dlažební kostky vysoké jen 4 nebo 6 cm. Bude-li zatěžována autodopravou, je nutné naplánovat kostky nejméně 8 cm vysoké. Stabilnější je i tzv. zámková dlažba, neboť její pevnost je zvýšena do sebe zapadajícími výstupky a kapsami.

Volit můžeme ale i z jiných materiálů. Jsou však cenově náročnější a práce s nimi může být obtížnější. Krásná je například kabřincová dlažba ze zvláštních, ve vysokém žáru pálených cihel nebo kamenné dlažební kostky či kámen v původní neopracované podobě.

Použít můžeme také dlažbu z velkoplošných, většinou betonových dlaždic. Jejich povrchová úprava bývá různorodá. Počínaje obyčejným šedým betonem, přes beton barvený, k dlaždicím z tzv. vymývaného betonu, který dobře zdůrazňuje strukturu malých oblázků. V těchto rozměrech jsou k dostání i dlaždice z přírodního kamene.

Podkladní vrstvy

Pro kvalitní a dlouhodobě stabilní dlažbu je nejdůležitější správně navrhnout a vybudovat podklad, který zajistí její únosnost, rovinnost a současně bude dostatečně odvádět srážkovou vodu. Většinou jej tvoří několik vrstev štěrku nebo říčního písku.

Plánování a měření

Práci začneme měřením. Prvním úkolem je vytvořit správně vyspádovanou rovinu, na které pak vybudujeme podkladní lože pro položení dlažby. Dlážděnou plochu navrhneme vždy tak, aby měla sklon od budovy a odváděla povrchovou vodu pryč. Stačí sklon asi 2 %. Dbáme také, aby se dlažba se stavbou stýkala až pod úrovní vodorovné izolace proti vodě a stěna nemohla být vlhkostí z dlažby poškozována. Proto raději dlažbu a její podkladní lože od stěn oddělíme například nopovou fólií.

Dále navrhneme složení a sílu podkladního lože. Jeho úkolem je tvořit únosný podklad, který by zajistil trvalou rovinnost povrchu dlažby a současně tvořil drenážní vrstvu. Hloubku podkladního lože určíme podle předpokládané zátěže (pěší chůze nebo jízdy automobilem) a kvality podloží; v případě jílovité zeminy zajistíme dobrý odvod vody, při neúnosné písčité zemi učiníme opatření, aby se dlažba nepropadala.

Obvykle stačí založit podkladní vrstvu dlažby 35 až 50 cm hluboko, u zahradních cest pro pěší bude stačit i 10 cm. Dlažba, po které bude jezdit auto, si vyžádá vyšší pevnost než v případě zahradní cestičky nebo terasy. Dbáme u ní na vyšší a pevnější podklad.

Pevnost dlažby ovlivní i použitý vzor pokládky venkovní dlažby. Dlažba je výrazně pevnější, jsou-li dlaždice postaveny diagonálně na směr jízdy auta, protože zatížení se rozkládá na všechny čtyři boční stěny dlaždice, a ne pouze na dvě.

Šířku a délku dlážděné plochy naplánujeme pokud možno tak, abychom nemuseli dlaždice rozměrově upravovat.

Vybudování podkladu

Pokud jsme dlažbu naplánovali a vyměřili, začneme s vlastní prací. Odkopeme a srovnáme terén. Položíme spodní vrstvu z hrubého štěrku (použít můžeme i recyklát ze starého odpadního stavebního materiálu) a srovnáme ji. Na závěr podkladní vrstvu důkladně upěchujeme.

Zpevnění okrajů

Vybudujeme zpevněné okraje. Většinou jsou tvořeny speciálními tvarovkami. Lem můžeme vytvořit i řadou dlažebních kamenů postavených na výšku.

Pro instalaci okrajových obrubníků děláme základ tak hluboký, aby pod obrubníky byla základová vrstva betonu alespoň 20 cm vysoká. Vytvoříme ji ze suchého nebo jenom mírně vlhkého betonu (asi 75 % písku, 25 % cementu). Za dva až tři dny beton dostatečně zatuhne a budeme moci ve stavbě pokračovat.

Tvoříme-li lem jen z dlažby na výšku, nezapomeneme spáry mezi dlaždicemi také vyplnit betonem (a ihned povrch dlažby očistit od jeho zbytků – po zatvrdnutí to jde mnohem hůře).

Nemáme-li na naši dlažbu příliš vysoké nároky, stačí pro zpevnění pouze krajové dlaždice podsypat betonem a zahrnout je i z boku alespoň do poloviny jejich výšky. Abychom obrubníky umístili na správnou šíři dlážděné plochy, je nejlepší, když si napřed zkušebně jednu řadu dlaždic položíme i se správnými spárami mezi nimi. Počítáme také s mírným převýšením nad okolním terénem, aby voda snadno odtékala. Stačí 1,5 až 2 cm.

Kladení dlažby

Pokud máme základní podkladní vrstvu a obrubníky hotové, můžeme z jemného štěrku nebo písku vytvořit lože, na které klademe přímo dlažbu. Plocha by měla být vyspádována směrem od stavby. Dlažbu klademe tak vysoko, aby i po zdusání asi o 1,5 cm převyšovala obrubníky. Lépe tak odtéká dešťová voda.

Dlažební kostky klademe vedle sebe do zvoleného vzoru se spárami asi 3 až 5 mm mezi sebou. Dodržet rovné linie vzoru nám usnadní motouz napnutý přes zpracovávanou plochu. Nakonec doplníme dlažební kostky, které jsme museli rozměrově upravovat. Položenou dlažbu zasypeme jemným pískem. Koštětem vmeteme písek diagonálně do spár.

Řezání dlažby

Asi se nevyhneme tomu, abychom nemuseli některé kusy dlažby rozměrově upravovat. Nejvhodnějšími nástroji, běžně dostupnými jen profesionálům, jsou řezačka nebo štípačka na dlažbu. Ti, kteří dlažbu zhotovují svépomocí, mohou použít úhlovou brusku se speciálními řezacími nebo brusnými kotouči na beton a kámen. Dlažební kostku stačí na povrchu na všech stranách naříznout. Snadno pak potřebný díl odlomíme.

Pokud nám nezáleží na přesnosti a nebudeme upravovat větší množství dlažebních kostek, použijeme jen paličku a sekáček. Dlažební kostku si položíme do písku a opatrně malými opakovanými údery ji nasekáváme tak dlouho, až se podaří potřebný kus oddělit. Nespěcháme, při dostatečné trpělivosti se dlažební kostka nakonec rozdělí sama.

Schody, terasy

Pokud chceme vytvořit v dlážděné ploše schůdky a zídky, budeme muset stavbu zpevnit betonem. Použijeme suchý beton. V případě vysokých nároků bude nutné podklad odkopat až do nezámrzné hloubky (to může být 60 až 80 cm). Při stavbě teras, schůdků či zídek okolo domu dbáme, aby voda dešťová nebo z rozmrzlého sněhu mohla dobře odtékat a netvořila okolo domu v prostorách tvořených zídkami a obrubníky podzemní jezírka, která by nám dlažbu mohla znehodnotit, nebo dokonce způsobit průnik vody až do zdiva domu.

Skládání vzorů

Rozlehlá betonová plocha by mohla být na pohled fádní. Můžeme ji ozvlášnit tím, že v ní vytvoříme různé linie, vzory, ozdobné ornamenty nebo v ní kombinujeme materiály různého druhu, barev a povrchu. Oblíbené jsou například velké kruhy uprostřed terasy, vložení řady menších nebo větších dlaždic, vedoucích zrak žádoucím směrem například do zahrady, nebo dekor z přírodního kamene zakomponovaného do hladké betonové dlažby.

Jiné technologie pokládky dlažby

Při pokládce venkovní dlažby z přírodního kamene, nebo dlažební kostky nejsou stejně vysoké, ukládáme každý dlažební prvek samostatně a poklepem gumovou paličkou jej srovnáme do správné výšky. Podkladní vrstvy musejí být vytvořeny obvyklým způsobem.

Velkoplošné dlaždice nebo dlažbu z přírodního kamene můžeme klást přímo na maltový podklad za předpokladu, že každou dlaždici přímo podmažeme potřebným množstvím malty. Za podkladní vrstvu nám poslouží betonová deska.

Vyžadujeme-li mimořádnou pevnost dlážděné plochy, můžeme dlažbu položit na podkladní betonovou desku nebo do suchého betonu. Nesmíme zapomenout vytvořit správný sklon plochy, protože podkladní vrstvy v tomto případě povrchovou vodu nemohou odvádět. Betonovou desku vytváříme na podkladních štěrkových vrstvách, na ni položíme štěrkovou nebo pískovou vrstvu a obvyklým způsobem klademe dlaždice.

Stejný postup zvolíme při pokládce dlažby do suchého betonu: Na podkladní lože vytvoříme a srovnáme vrstvu ze suchého betonu asi 10 cm silnou a do ní klademe dlažbu. Tentokrát nebudeme již plochu zdusávat. Dlažbu kladenou na maltu nebo do suchého betonu můžeme zatěžovat až po zatvrdnutí podkladu, minimálně za dva až tři dny.

Jiné technologie pokládky dlažby
Jiné technologie pokládky dlažby

Postup

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Rovinu i linie krajů dlážděné plochy si v terénu vyznačíme napnutým motouzem.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Vodováhou vyměříme správný sklon motouzu a tím i budoucí dlažby.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Odkopeme přebytečnou zeminu. Plochu zhutníme vibrátorem nebo ručním pěchem.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Na krajích výkop prohloubíme, abychom mohli vybudovat základy pro uložení obrubníků.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Motouzem vyměříme přesné umístění a průběh obrubníků tvořících okraje dlažby.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Abychom dodrželi správnou výšku a sklon, průběžně kontrolujeme uložení obrubníků vodováhou.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Obrubníky klademe do vrstvy suchého betonu. Podle napnutého motouzu je podsypáním nebo poklepem paličkou srovnáme do přesné linie.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Uložené a srovnané obrubníky upevníme ze stran betonem, který opatrně pokropíme konví nebo hadicí.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Podkladní lože pod dlažbu vytvoříme nejprve z vrstvy hrubého, potom jemného štěrku.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Do roviny srovnaný štěrkový podklad před další prací opět zhutníme.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Pro přesné srovnání podkladní plochy si připravíme stahovací lať. Na jejích koncích vyřízneme dvě „uši“ na výšku našich dlažebních kostek.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Připravenou lať vedeme po vrchu obrubníků a zarovnáme tak vrchní vrstvu z jemného štěrku na správnou výšku.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  V ploše dál od obrubníků nám jako vodítko pro stahovací lať poslouží do štěrku položené a na potřebnou výšku a sklon srovnané tyče .

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Abychom bezpečně dokázali dodržet kladený vzor, můžeme si přes dlážděnou plochu natáhnout motouz. Podle něj se řídíme při umisťování jednotlivých kostek.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Práci začneme pokládkou venkovní dlažby celých dlažebních kostek. Do míst, na která budeme potřebovat dělené kostky, se vrátíme později.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Velikost a tvar dělených dlažebních kostek si vyznačíme jejich přiložením na místo budoucího umístění.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Ideálním nástrojem pro dělení betonové dlažby je speciální štípačka, která tlakem kostku odlomí.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Na menší stavbě stačí mít úhlovou brusku s kvalitním řezacím kotoučem.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Dlažební kostku stačí pouze na povrchu naříznout (nebo nasekat sekáčkem), materiál lze pak odlomit.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Po naříznutí dlažební kostky odlomíme potřebný tvar poklepnutím paličkou přes pevnou hranu.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Spáry položené dlažby vyplníme jemným pískem. Zatřeme jej do spár koštětem, pomůže také povrch pokropit vodou z hadice, neboť ta písek spláchne do spár.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Celou hotovou vydlážděnou plochu je na závěr vhodné ještě jednou zhutnit vibrátorem.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Z betonové dlažby můžeme vytvořit i oblouky a kruhy. Slouží k tomu speciální tvarové díly.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Když necháme mezi kostkami kónicky se zužující mezery, může být oblouk i z obyčejných dlažebních kostek.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Tvary oblouků a kruhů vyměříme použitím kolíku a motouzu. Vyznačíme si je pomocí trochy vápna.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Pro dlažbu kladenou do maltového lože musíme volit jiný postup. Nejprve si připravíme podkladní vrstvu z betonu.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Každou dlaždici nebo kamennou desku musíme před položením ze spodní strany podmazat maltou.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Položené a vyrovnané dlaždice nebo kamenné desky vyspárujeme spárovací maltou pomocí plstěného hladítka.

 • Položme si venkovní dlažbu
  Položme si venkovní dlažbu

  Pokládka venkovní dlažby z přírodního kamene na nás bude klást mimořádné nároky, neboť bude nutné se vyrovnat s nestejnými tvary, ale i výškou jednotlivých desek.

Publikováno: 15. 7. 2011, Autor: bauMax (text a foto), Profil autora: Redakce