reklama

Stavba pergoly podle našeho návodu je poměrně snadná záležitost – 1. díl

Na stavbu zahradní pergoly není nikdy pozdě, dá se stavět od jara do podzimu. Její stavba trvá podle náročnosti zhruba dva víkendy. Především zastřešená pergola, chránící nejen před slunečním světlem, ale i před deštěm, nám poskytne po většinu roku příjemné venkovní posezení. Od přátelského popovídání se známými nebo odpočinku nás tak nevyžene prudké slunce ani déšť. Zastřešení nám o něco prodlouží možnost posezení na zahradě.

i (Zdroj: BAYO.S)
Stavba pergoly – 1. díl (Zdroj: BAYO.S)

Čím dříve se pro stavbu pergoly rozhodneme, tím dříve ji můžeme nechat porůstat. Poskytne nám tak nejen stín, ale krásně splyne se zahradou. Vybírat si můžeme z několika druhů břečťanů, přísavníků, psího vína nebo třeba vistárie. Konstrukce pergoly musí být dostatečně nosná, za pár let ji bujný porost může plně obepnout.

Zastřešená pergola vydrží déle i díky tomu, že její konstrukce není tolik vystavena přímému dešti. Proti slunci se můžeme snadno bránit položením rákosové rohože na střechu pergoly.

Stavba pergoly – 1. díl
Stojky pergoly budou vzájemně spojeny výplňovými rámečky (Zdroj: BAYO.S)
Stavba pergoly – 1. díl
Na rámech je možné připevnit poličky (Zdroj: BAYO.S)
Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Hotová pergola vypadá velice hezky

Postup

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Provázkem a kulatinkami vytyčíme půdorys budoucí pergoly

Provázkem a čtyřmi dřevěnými kulatinkami nebo velkými hřebíky vytyčíme půdorys budoucí pergoly. Tyčky by měly být asi 20–30 cm dlouhé. Paličkou je zatlučeme do rohů budoucího půdorysu.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Zkontrolujeme pravoúhlost vytyčeného půdorysu

Tyčky zatlučeme kolmo, aby byl půdorys přesný. Jeho pravoúhlost zkontrolujeme přeměřením úhlopříček – ty by měly být shodné. Pevným provázkem pak tyčky omotáme tak, aby se neprověšoval.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Na vytyčených místech a v rozích zatlučeme do země zatloukací patky

Stojny pergoly budou kotveny do zatloukacích patek. Patky jsou opatřeny pouzdrem pro uchycení hranolků. Patky mají antikorozní pozinkovou povrchovou úpravu. Velkou obouručnou palicí je na vytyčených místech a v rozích zatlučeme do země.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Místo zatloukacích patek lze zvolit zemní vruty

Místo zatloukacích patek lze zvolit zemní vruty od BAYOS. Jejich výhodou je kónusové tělo, které zhutní a stlačí zeminu ve svém okolí, a tak vznikne díky ploše pravidelného závitu na těle vrutu velmi pevný základ, který lze okamžitě zatížit. Zemí vruty lze použít při stavbě pergoly, zahradního domku, terasy, plotu či obyčejného sušáku na prádlo.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Do patek vložíme při zatloukání plastový trn, který zabrání jejich poškození

Do patek vložíme při zatloukání plastový trn, který zabrání poškození patek.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Do pevnější půdy můžeme jamkovačem předvrtat potřebný otvor pro patku

Zatloukací patky jsou vhodné především do měkké půdy bez kamenů. Do pevnější půdy můžeme jamkovačem předvrtat potřebný otvor. Patku v něm po usazení zabetonujeme, nebo obsypeme hlínou a kameny.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Při zatloukání upevňovacího trnu kontrolujeme jeho kolmost k zemi

Při zatloukání upevňovacího trnu je nutné vodováhou kontrolovat jeho kolmost k zemi v obou směrech. Stejně tak kontrolujeme, jestli se patka nestáčí při zapouštění do země okolo své osy do stran. Boky trnů musí být vzájemně vždy rovnoběžné.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Vodováhou zkontrolujeme vzájemné výšky patek v zemi

Vodováhou kontrolujeme vzájemné výšky patek v zemi. Nemáme-li dlouhou vodováhu, můžeme si pomoci rovnou dlouhou latí, na kterou krátkou vodováhu položíme. Mírným doklepáním srovnáme drobné nerovnosti.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Zkrátíme stojny pergoly na potřebnou délku

Kotoučovou pilou (maflem) zkrátíme stojny na potřebnou délku. Úhelníkem si nejprve řez přesně označíme. Druhou stranu stojny zařízneme pod mírným úhlem, pod kterým bude střecha kvůli dešti sespádována.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Podle otvorů v pouzdrech pro šrouby předvrtáme vložený hranolek

V pouzdrech, kterými jsou zatlučené patky ukončeny, jsou dva otvory pro šrouby. Jimi nejprve skrz předvrtáme vložený a přesně zkrácený hranolek. Vrtáme co nejvíce kolmo k ose, abychom snadno prošli protilehlým otvorem v patce.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Vratovými šrouby uchytíme hranolky do patek

Na uchycení hranolků do patek použijeme osvědčené vratové šrouby. Kladívkem je nejprve doklepneme tak, aby se „zakously“ do dřeva. Z druhé strany je opatříme podložkou, plochým klíčem je pak pevně dotáhneme.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Půdorys pergoly je vytyčen a hranolky jsou přichyceny v zatloukacích patkách

Půdorys pergoly je přesně vytyčen a hranolky jsou přichyceny v zatloukacích patkách. Samotná pergola by jenom takto nestála. Nyní si můžeme přesně naměřit výplňové rámečky, které stojky vzájemně spojí.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Mezi stojny pergoly si vyrobíme výplňové rámečky

Mezi stojny pergoly si vyrobíme výplňové rámečky. Můžeme je sešroubovat, spojit v kolíčkovací šabloně nebo sesadit na rohové čepové spoje. Rám vložíme mezi stojny a obkreslíme případnou drobnou nerovnost.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Odstraníme případné drobné odchylky a nerovnosti rámečku

Drobné odchylky a nerovnosti, které mohly vzniknout při zatloukání stojin nebo při jejich kotvení do patek, srovnáme. Elektrickým nebo ručním hoblíkem snadno ubereme potřebnou drobnou třísku v celé délce rámečku.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Hotové rámečky natřeme

Hotové rámečky je třeba povrchově upravit, stejně jako všechny dřevěné části pergoly, nejméně třemi nátěry. Používáme odolnou barvu určenou pro venkovní použití. Nejprve ale smirkem v ruce nebo na špalíčku lehce strhneme hrany rámečků.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Před laťováním vložíme natřené rámečky mezi stojny a překontrolujeme

Před laťováním vložíme natřené rámečky ještě jednou mezi stojny a překontrolujeme. Nerovný terén v zadní části pergoly jsme snadno zvládli jak rozdílnou výškou rámečků, tak vytvořením vyrovnávacích stupňů, které pergolu oživí.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Začneme s přípravou lištování

Když jsou rámečky v pořádku, můžeme začít s lištováním. Velkou práci nám ušetří přípravek pod 45 stupňovým úhlem. Snadno jej vyrobíme, naměříme-li si obě dorazová prkénka ve stejné vzdálenosti od rohu.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Rozestupy mezi lištami by měly být stejné

S přípravkem přesně založíme začátek výpletu. Podle potřeby si z odřezků vyrobíme stejně široké dorazy, které vkládáme za další připevněnou laťku. Začínáme vždy od levého spodního rohu.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Přesahy lišt zařízneme podle rámečku

Lišty předvrtáme malým vrtáčkem, aby na koncích nepraskaly. Připevníme je malými vruty s nereznoucí povrchovou úpravou. Přesahy lišt zařízneme podle rámečku ostrou přímočarou pilkou.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Po připevnění zarovnáme lišty načisto pásovou bruskou

Po připevnění zarovnáme lišty načisto pásovou bruskou. Volíme raději jemnější smirkový pás, který nebude konce tenkých lišt vytrhávat. Rámeček si však nejprve zafixujeme ve svislé poloze, aby se nám při práci nekácel. Obroušené natřeme.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Svěrkou přichytíme rámeček ke stojce a připevníme ho dlouhými vruty

Svěrkou si přichytíme rámeček ke stojce. Dlouhými vruty jej pak připevníme. Rámeček by měl být asi 10–15 cm nad zemí, aby nám v trávě nevlhnul a bylo možné ji pod ním upravovat sekačkou. Ostatní rámečky rovnáme vodováhou podle prvního.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Rohový spoj rámečků a stojny vše dokonale zpevní

Rohový spoj rámečků a stojny vše dokonale zpevní a zavětruje. Proto na něj myslíme už při navrhování pergoly. Při použití šablonky na připevňování lišt spolu přesně spasujeme rámečky s výplní i v rohových spojích.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Do středového lichého rámečku připevníme středovou laťku

Aby na nás pergola nepůsobila dojmem, že se kácí, jsou výplety z rohů pergoly směřovány vždy proti sobě. Středový lichý díl musí být vypleten z obou stran tak, aby pole půlil. Vložíme proto do rámečku středovou laťku, kterou připevníme delšími vruty.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Poté na něj připevníme lišty z obou stran

Středovou lištu si rozpůlíme ryskou. K ní začneme skládat lišty pod úhlem 45 stupňů na stejné šířkové dorazy. Přesný úhel spoje lišty řízneme ostrou čepovací pilkou v pokosnici.

Stavba pergoly – 1. díl
i (Zdroj: BAYO.S)
Pevná kostra pergoly je postavena

Pevná kostra pergoly je postavena. Dalším krokem bude přesné vyměření a přichystání osmi příčníků. Jejich délka by měla přesahovat půdorys pergoly na každé straně o 20–30 cm. Stejný bude i přesah budoucí stříšky, aby pod pergolu nepršelo.

Publikováno: 13. 8. 2020, Autor: PePa (text a foto), BAYO.S (foto), Profil autora: Redakce