reklama

Položte si sami betonovou dlažbu

Kolem domku a v zahradě nesmí chybět chodníčky v místech, kde se často pohybujete, nebo zpevněná plocha, kde bude posezení – nejčastěji se zde setkáte s betonovou dlažbou. I když můžete svěřit její pokládku odborníků, nemusíte se bát ji položit sami. Určitě to s dobrou přípravou zvládnete.

i (Zdroj: Lenka Tajbrová)
Položte si sami betonovou dlažbu (Zdroj: Lenka Tajbrová)

Plánování

Před samotnou pokládkou betonové dlažby je vhodně si ujasnit plán – nakreslit si alespoň jednoduchý plánek, kde a jaká místa se budou dláždit – jak budou plochy velké, chodníky široké, zahrnout musíte i výškové poměry, nutnost odvodnění a podobně.

Před pokládkou

Před samotným položením betonové dlažby je třeba udělat mnoho prací, které jsou také velmi důležité pro následnou životnost a fungování dlažby.

 • Zemní práce – před započetím je potřeba vybrat zeminu z míst, kde budete dlažbu pokládat, řádně je urovnat a zhutnit, vyberte si pro tyto práce období, kdy nebude mrznout ani pršet, mokrou zeminu by bylo nutné znovu odstraňovat. Zároveň jděte do hloubky, která bude ideální – pokud zeminy odstraníte více, budete muset řešit, kam s ní, a také pak bude nutné použít místo ní kamenivo.
Příprava
i (Zdroj: Lenka Tajbrová)
Před pokládkou betonové dlažby je potřeba řádně připravit podklad

Příprava podkladu

Při pokládce betonové i jiné dlažby platí, že nedostatky v podkladu se projeví na povrchu, ať je dlažba kvalitní nebo ne. Věnujte tomu tedy dostatek pozornosti.

 • Skladba podkladu se bude odvíjet od provozu, kterým bude dlažba zatěžována.
 • Každou vrstvu je třeba důkladně zhutnit – buďto celou, nebo po částech – je třeba to provést vždy po cca 10 až 15 centimetrech tloušťky. Tímto postupem zajistíte, že nebude docházet k propadání dlažby.
 • Již podkladní vrstvy je třeba provádět tak, aby měly potřebný spád.
 • Dlažbu je třeba pokládat do již vymezeného prostoru - usaďte obrubníky – zabetonujte je po zhutnění první hrubé vrstvy.
Zhutňování podkladu
i (Zdroj: Depositphotos)
Podklad pod dlažbu nejlépe zhutníme mechanizací

Chodníky

Betonová dlažba, která bude tvořit chodník bez pojezdu nebo chodník s občasným pojezdem vozidel do 3,5 tuny může mít několik variant podkladu:

 • bez pojezdu: zhutněná pláň – 100 mm drcené kamenivo 0 až 63 mm – 50 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm – 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm;
 • bez pojezdu: zhutněná pláň – 100 až 150 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm -  30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm;
 • s občasným pojezdem do 3,5 tuny: zhutněná pláň – 200 mm drcené kamenivo 0 až 63 mm - 50 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm – 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm;
 • s občasným pojezdem do 3,5 tuny: zhutněná pláň – 200 mm drcené kamenivo 16 až 32 mm - 50 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm – 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm.
Spáry
i (Zdroj: Lenka Tajbrová)
Pokud si plochu špatně vyměříte, může vám v betonové dlažbě vzniknout nehezká spára

Pojezdové plochy

Pojezdové plochy pro provoz vozidel do i nad 3,5 tuny je třeba už pod betonovou dlažbu připravit jiným způsobem:

 • do 3,5 tuny: zhutněná pláň – 100 mm štěrkopísek 0 až 8 mm - 250 mm drcené kamenivo 0 až 63 mm - 50 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm – 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm;
 • do 3,5 tuny: zhutněná pláň – 100 mm štěrkopísek 0 až 8 mm - 200 mm drcené kamenivo 16 až 32 mm - 100 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm – 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm;
 • nad 3,5 tuny: zhutněná pláň – 100 mm štěrkopísek 0 až 8 mm - 350 mm drcené kamenivo 0 až 63 mm - 50 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm – 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm;
 • nad 3,5 tuny: zhutněná pláň – 100 mm štěrkopísek 0 až 8 mm - 200 mm drcené kamenivo 32 až 63 mm - 100 mm drcené kamenivo 16 až 32 mm – 100 mm drcené kamenivo 8 až 16 mm - 30 mm kladecí vrstva 4 až 8, případně 2 až 5 mm.
Obrubníky
i (Zdroj: Lenka Tajbrová)
Místo obrubníků se dají pro vymezení betonové dlažby v terénu použít palisády

Pokládka dlažby

Po důkladné přípravě povrchu je už možné se pustit do samotného položení betonové dlažby.

 • Kladecí vrstva – její urovnání je klíčové pro dokonalé položení dlažby, musíte u ní dodržet výšky i spády; vrstvu urovnejte za pomoci dřevěné čí hliníkové latě a vodicích lišt. Je také nutné, aby byla o 5 až 8 mm vyšší, klesne totiž po položení a zhutnění dlažby;
 • vytvořte si plán, podle kterého budete dlažbu pokládat; volte ho u krajů tak, aby vám zde vycházela půlka dlaždice, pokud ne celá, menší kusy budou v mrazech praskat;
 • dlaždice odebírejte z různých palet najednou, aby nevznikaly barevné nerovnosti;
 • pokládat začínejte  směrem proti spádu;
 • mezi jednotlivými kusy musí být spára o velikosti 3 až 5 mm, hlídejte si, aby spáry byly v rovině;
 • spáry je následně nutné vyplnit suchým křemičitým pískem 0 až 2 mm zrnitosti, a celý povrch je potřeba zhutnit vibrační deskou;
 • pokud ve spárách vznikly díry, doplňte je znovu pískem.

Publikováno: 1. 5. 2020, Autor: Lenka Tajbrová (text a foto), Depositphotos (foto), Profil autora: Lenka Tajbrová