reklama

Jak vybrat vhodnou venkovní dlažbu?

První co na vás zapůsobí při pohledu na rodinný domek, je celkový dojem, jež ve vás vyvolá. Není to pouze stavení samo o sobě, které vás zaujme, ale je to i úprava jeho okolí, vzhled a uspořádání zeleně a prostředí, do kterého je zasazeno. Nemalou zásluhu na celkovém dojmu má, z jakého materiálu je příchozí, či příjezdová komunikace. Právě vstupní komunikace je branou každého obydlí. Už tento prvek vytváří domov.

Jak vybrat vhodnou venkovní dlažbu?

Dnešní trh nabízí stále více možností a rozmanitosti v jakémkoliv druhu sortimentu, nejinak je tomu u nabízených stavebních materiálů a to samé platí i u materiálů vhodných k zušlechtění komunikací či teras. Jak na výběr venkovní dlažby? Je možné nechat si vyložit okolí vašeho domu, dřevem, pískovcem, hliněnou keramikou, dřevoplastem, laminátovými deskami, či se držet fádního asfaltu.

Jak vybrat venkovní dlažbu?
Jak vybrat venkovní dlažbu?
Jak vybrat venkovní dlažbu?
Jak vybrat venkovní dlažbu?

Výhoda betonové dlažby

Pokud ovšem chcete přirozený, klasický a zároveň pestrý vzhled, je vynikající výběr venkovní dlažba vyráběná z betonu. Tato dlažba působí přirozeně, kompaktně, na údržbu je bezproblémová a můžete si vybrat z velikého množství tvarů, barev či colormixů.

Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby

Výběr venkovní dlažby je dnes každodenní součástí našeho života, potkáte ji na parkovištích obchodních center, je položena v ulicích našich měst či obcí. Již dávno nemusí vypadat jako obyčejné „Íčko“, ale je tvarově různá a pestrá. Dlažba dnes v ulicích nahrazuje dříve obvyklý asfalt. Důvod je jednoznačný, dlažba má oproti asfaltu mnoho výhod. Je snadnější na pokládku, je rozebíratelná a tedy snáze opravitelná, neodvádí vodu do kanálu, ale předává ji svému okolí a je vyráběna mnohem ekologičtěji, než asfalt.

Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby

Další nespornou výhodou pří výběru venkovní dlažby je její přirozená odolnost vůči klimatickým podmínkám, především mrazu. Pokud je kvalitně vyrobena a dodatečně ošetřena, je také zvýšena její odolnost proti chemickým posypům. Například dlažba společnosti DITON je dvouvrstvá a je opatřena ochranou emulzí PRIME PROTECT, která posiluje ochranu dlažby vůči všem jmenovaným faktorům a dodává dlažbě další schopnosti v podobě omezení tvorby vápenocementových výkvětů, snížení možnosti znečištění dlažby, a dodává jí lepší samočisticí schopnosti a větší bezpečnost proti skluzu.

Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby
Výhoda betonové dlažby

Pevnost dlažby

Dlažbu můžeme na našem trhu najít v různých tvarech. Zde je víceméně na každém, zda si vybere dlažbu zámkovou, ta která do sebe tvarově zapadá (ÍČKO, VLNKA, TERČÍK, TESELA, …), či kupříkladu dlažbu plošnou (30x30, 50x50), nebo skládanou (PARKETA, KOSTIČKA). Důležité je, aby bylo ještě před koupí jasné, jakému zatížení bude dlažba muset čelit. U dlažby neurčuje její pevnost tvar, ale její výška. Společnost DITON vyrábí dlažby o šířce kamene 4, 5, 6, 8, 10, 15 centimetrů. Samozřejmě čím je kámen dlažby vyšší, tím je dlažba určena pro větší zatížení.

Pevnost dlažby
Pevnost dlažby
Pevnost dlažby
Pevnost dlažby

Pokládka dlažby

Odolnost proti zatížení ale nelze odvíjet pouze od rozměrů dlažby, ale i od geologického složení podloží, na kterém bude dlažba ležet. Je dobré ho znát a přizpůsobit mu provedení podkladových vrstev. Pokládka je velice důležitá pro budoucí životnost dlažby. Je nutné se jí zhostit s co největší zodpovědností. Není vhodné pokládat dlažbu do betonového lože, kde betonová dlažba nemůže dále pracovat a neumí odvádět vodu. Tím je i větší riziko vzniku vápenocementových výkvětů.

Pokládka dlažby
Pokládka dlažby
Pokládka dlažby
Pokládka dlažby

Při samotné pokládce odebírejte dlažbu vždy z více palet najednou. Dosáhnete tím lepšího vzhledu, co se barev týče. Obzvláště vhodné je držet se tohoto pravidla při pokládce dlažby, která je vyráběna v colormixu.

Dnes je možné dlažbu pokládat jak ručně, tak i strojově. Strojní pokládka je vhodná při dlážděných velkých ploch, jako jsou parkoviště či nakládací plochy u logistických center. Pokud zákazník ví, že pokládka bude prováděna mechanickými stroji, je nutné upozornit na to svého obchodníka a ten zajistí specifické položení dlažby na palety.

Dlažba je dnes moderním doplňkem každé zahrady, domu a města. Až se příště budete rozmýšlet, čím zpestřit okolí svého domu, neváhejte a zkuste využít betonovou dlažbu. Třeba tu od společnosti DITON.

Publikováno: 20. 1. 2013, Autor: DITON, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce