reklama

Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí

Letošní zima nám připomněla, že sníh, led a mráz ještě pořád nepatří v našich zeměpisných šířkách do starého železa. Klimatologové navíc upozorňují na čím dál častější výskyt extrémních výkyvů počasí. Do nich patří a budou patřit i silné mrazy. V takových případech oceníte, když bude váš chodník, okap či potrubí chráněno před náledím či zamrznutím.

Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí

Pomocí topných kabelů ECOFLOOR lze totiž velmi účinně chránit jakoukoliv komunikační plochu – chodník,cestu, schodiště apod. K těmto aplikacím se používají speciální topné kabely robustní konstrukce se slaněnou rezistencí a příkony 20-30 W/m. Vyhřívání lze provést z topného okruhu i topné rohože. U pochozích komunikací se topný prvek umisťuje do pískového lože nebo do betonové desky, u schodů, teras apod. do lepícího tmelu. U pojízdných komunikací jednoznačně doporučujeme umístit topný prvek do betonové desky, která bude chránit topný kabel před poškozením při zatížení komunikace automobilem.

Ochrana proti sněhu a námraze - vypnuto
Ochrana proti sněhu a námraze - vypnuto
Ochrana proti sněhu a námraze - zapnuto
Ochrana proti sněhu a námraze - zapnuto

Vyhřívání okapů a vyhřívání střešních svodů je ideální chránit také pomocí elektrických topných kabelů. Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely. Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30-40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek). Je výhodnější použít kabel s nižším příkonem a instalovat jej do okapu nebo svodu dvakrát, nebo i třikrát (je tím pokryta větší plocha) než použít výkonnější kabel a instalovat jen jednu žílu. K upevnění kabelu ve žlabu i svodu se používají plastové příchytky nebo ocelová lanka s příchytkami. Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech, apod. Zde se kabel obvykle instaluje tzv. \'pilkováním\' a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W/m², u nadmořských výšek blízkých 1000 m pak minimálně 250 W/m². K fixaci kabelu na střechách nabízíme střešní úchyty \'C\'a plastové lišty, které je možné přilepit pomocí oboustranné lepicí pásky.

Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí s topnými kabely
Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí s topnými kabely
Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí s topnými kabely
Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí s topnými kabely

Stejně jako u vyhřívání volných ploch, je i u střešních aplikací nesmírně důležitá vhodná regulace, která snímá nejen teplotu, ale i přítomnost vlhkosti.

Proti mrazu však můžete chránit kovové i plastové potrubí. Ideální je v tomto případě použít topný kabel PFP s termostatem. Tento kabel je vhodný pro svépomocnou instalaci a je ideální řešením pro obytné objekty a aplikace menšího rozsahu. Na kovové potrubí se kabel fixuje přímo, plastové potrubí je nutno nejdříve obalit kovovou, nejlépe samolepící hliníkovou páskou nebo fólií. Po instalaci se topný kabel v celé délce souběžně přelepí samolepící hliníkovou páskou. Samolepící hliníkové fólie pomáhají přenést teplo z pláště kabelu na chráněné potrubí. Speciálně pro ochranu potrubí jsou vyráběny topné kabely s integrovaným termostatem a vidlicí. Příložný termostat automaticky spíná topný kabel při poklesu teploty potrubí pod 3°C. Kabel je vyráběn v délkách do 50 m a jeho instalace je díky zástrčce a integrovanému termostatu velmi snadná a nevyžaduje žádné odborné připojení na elektroinstalaci.

Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí s topnými kabely
Proti mrazu můžete chránit chodníky, okapy nebo kovové i plastové potrubí s topnými kabely

Postup instalace PFP topného kabelu

 • Postup instalace PFP topného kabelu
  Postup instalace PFP topného kabelu

  Před instalací topného kabelu PFP je vhodné potrubí odmastit např. technickým benzínem - pro lepší přilnutí samolepicí Al-pásky. Použijete-li automatický topný kabel PFP pro ochranu plastového potrubí, doporučujeme toto potrubí před instalací kabelu nejprve obalit hliníkovou fólií. Ta zajistí lepší přenos tepla a jeho rovnoměrné rozložení na celý obvod potrubí. Místo této folie můžete použít i samolepicí Al pásku.

 • Postup instalace PFP topného kabelu
  Postup instalace PFP topného kabelu

  Topný kabel natáhněte podél potrubí, případně (pokud je delší) jej omotejte okolo potrubí v závitech s mírným rovnoměrným stoupáním. Rozteč těchto závitů musí být po celé délce potrubí stejná. Při použití na plastovém potrubí ponechte kabelu určitou vůli, aby nedocházelo k jeho namáhání na tah při tepelné dilataci.

 • Postup instalace PFP topného kabelu
  Postup instalace PFP topného kabelu

  Topný kabel připevněte k potrubí asi po 50 cm samolepicí hliníkovou fólií, případně kvalitní PVC páskou, používanou pro elektroinstalační práce.

 • Postup instalace PFP topného kabelu
  Postup instalace PFP topného kabelu

  Potrubí i s topným kabelem zaizolujte vrstvou tepelné izolace o minimální síle 10 mm, maximálně však 20 mm. Topný kabel na potrubí smí být izolován buď minerální vatou nebo nehořlavým typem pěnové izolace. Po celé délce potrubí musí být použita izolace stejné tloušťky, aby všechny úseky topného kabelu, včetně termostatu, měly stejné tepelné podmínky. U dodavatele tepelné izolace se informujte na její nasákavost s ohledem na prostředí, ve kterém ji chcete použít. Nasákavé materiály dále chraňte nepropustnou vrstvou, jinak hrozí podstatné zhoršení jejich tepelně izolačních schopností.

 • Více informací včetně montážních návodů najdete na www.fenixgroup.cz.

  Publikováno: 16. 2. 2019, Autor: Fenix Trading (text a foto), Profil autora: Redakce