reklama

Vysaďte si na zahradě brambory, kromě skvělé chuti zlepšují i kondici půdy

Brambory patří k nedílné součásti naší stravy a nedokážeme si bez nich jídelníček představit. Abychom si vypěstovali vlastní bohatou úrodu, je zapotřebí řádně připravené a vyhnojené půdy. Jaké jsou nejčastější chyby při výsadbě a jakou techniku sázení můžeme zvolit?

i (Zdroj: Prima DOMA)
Sadbové brambory (Zdroj: Prima DOMA)

Základem přípravy na sadbu brambor je důkladné zpracování půdy pomocí nožového kypřiče, který řada z vás zná pod pojmem rotavátor. Hloubkové prokypření země až do 15 cm je zárukou snadné výsadby, půda by pak měla být mírně hrudkovitá, ne prachová. Pro sadbu brambor si pořiďte sadbové brambory, ne hlízy z minulého roku někde ze sklepní kóje, jejichž hlízy jsou změklé a výrazně naklíčené.

Před výsadbou je vhodné rozhodit po půdě speciální hnojivo přímo pro brambory s vysokým obsahem draslíku, díky kterému se bramborám bude velmi dobře dařit. Rozhození hnojiva je vhodné provádět rovnoměrně.

Hnojení před výsadbou brambor
i (Zdroj: Prima DOMA)
Aplikace draselného hnojiva

Řádky vedle sebe provádějte alespoň 70 cm a jednotlivé hlízy by měly být od sebe vzdáleny při sadbě alespoň 35 cm. Velkou chybu provádí řada z vás, když si myslí, že brambory je nutné zapravovat při sázení co nejhlouběji. Při sázení se postupuje tak, že se naorávají mělké brázdy, do nichž jsou uloženy hlízy a následně se mělce přiorají. Postupné zvětšování výšky řádků se provádí během vegetace prooráváním řádků, kdy se prostor mezi řádky nakypří a tato hmota se pomocí motyky s půlkulatou pracovní částí postupně nahrnuje směrem k nati.

Technika sázení brambor
i (Zdroj: Prima DOMA)
Pohled na naorané rýhy pro sadbu brambor

Sadbu na větších plochách provádějte ne ručně, ale s pomocí stroje, například jednoosého malotraktoru. Velkou neznámou pro spoustu uživatelů je správná technika sázení. Základní sadou je dvojice hrobkovacích radlic na jednom společném nosiči. Toto příslušenství se vždy zavěšuje před stroj, protože práce je pak velmi snadná, a to jak při naorávání, tak zahrnování zasazených hlíz. Modernější techniku představuje například poloautomatický sazeč, který velkou většinu práce zastane za vás a hlízy nasází. Pro správnou funkci stroje je obecně vhodné dbát důsledně na správné nastavení a seřízení celého stroje.

Příprava výsadby brambor
i (Zdroj: Prima DOMA)
Naorávání brázd technikou

Jak snadno vybrat a uskladnit brambory?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 16. 5. 2021, Autor: Radoslav Ptáček, Profil autora: Radoslav Ptáček