reklama

Kamenná dlažba - návrat z minulosti

Nic tak nedodá stavbě nádech romantiky a starých časů jako kamenná dlažba, zvlášť nepravidelné tvary kamenných dlaždic. Kamenná dlažba se však uplatní nejen jako povrch u domu, ale má daleko širší použití. Kde všude je možné dlažbu využít, si povíme v tomto článku.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Dlážděný chodník k bráně (Zdroj: Depositphotos.com)

Kamenná dlažba je jeden z nejstarších povrchů, které kdy člověk vlastníma rukama vytvořil. A kámen je i po mnoha staletích jediným svědkem dávných časů, kdy naši předkové dláždili ulice a stavěli schody z kamene. Tradičním přírodním kamenem je pískovec, žula, čedič, vápenec nebo rula. Avšak i každý z těchto kamenů je vhodný na jiné použití. Je potřeba se soustředit na složení a hustotu kamene.

Kamenná dlažba v Toskánsku
Kamenné cesty jsou oblíbené nejen v našich koutech (Zdroj: Depositphotos.com)
Kočičí hlavy
Klasické "kočičí hlavy" zdobily většinu ulic ve městech (Zdroj: Depositphotos.com)

 Žula patří mezi nejodolnější přírodní horniny. Je známá i pod názvem granit. Bývá tvořena směsí křemene a živce, s příměsemi slídy, granátu, biotitu, muskovitu nebo turmalínu. Tyto příměsi pak určují barvu žuly - od šedavě až bíle zabarvené s nádechem růžové, žluté, červené nebo modré. Tato hornina se nalézá ve velmi hlubokých vrstvách země a vytváří prakticky veškeré podloží českých hor od Šumavy, přes Krušné hory, až po Jeseníky. Její použití je díky tvrdosti rozličné. Jako stavební kámen je hojně využívána na pravidelné kvádrové žulové kostky při stavbách cest, dláždění chodníků a jako okrasný prvek na sokly nebo ve vnitřních prostorách staveb. Drobné žulové kamení je využíváno jako štěrk při zpevňování podkladu silnic.

Natloukání žulových kostek
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Oblíbené i zatracované "kočičí hlavy" ze žulových kostek

Znělec nebo-li fonolit je vyvřelá hornina světle šedé až nazelenalé barvy. Je tvořen převážně živcem a živcovými horninami. V Čechách jsou spíše ojedinělé znělcové kopce, vytvořené magmatickou činností (Bezděz, Bořeň nebo Milešovka). Znělec má velmi dobré vlastnosti v lomu, což znamená, že se kamenné bloky dají štípat na desky. Ty je pak možno využívat jako venkovní dlažbu, ale častěji je těžen jako štěrk.

Pískovec je velmi oblíbená přírodním tmelem zpevněná hornina. Bývá složen nejčastěji z křemenným nebo živcových zrn, stmelený horninovými silicity. Pískovec mívá různou barvu - od bílé přes žlutou až po nádech červené (v hornině je přítomen oxid železa). V Čechách nalezneme pískovcové skály hlavně na severu, kde vytvořily dominantu Českého ráje, Příhrazké skály nebo Hruboskalsko. Jeho nevýhodou je snadné zvětrávání a drolení, takže jako stavební kámen bývá využíván ve velkých blocích, které nepodléhají zubu času tak snadno jako menší útvary. Více než jako pochozí kámen ho nalezneme jako ozdobný prvek v kamenosochařství.

Výstavba z pískovcových bloků
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Schodiště z pískovcových kvádrů dodává zákoutí na romantice

Čedič je taktéž vyvřelinou. Jinak nazvaný bazalt se vyznačuje tmavou strukturou a výskytem vrostlých minerálů. Vyskytuje se i ve formě škváry. Jeho barva je od šedé po černou. Nejznámějším čedičovým útvarem u nás je Panská skála, známější pod názvem Varhany (vzpomeňte, kudy utíkala princezna Krasomila s králem Miroslavem), další je neméně známý Říp nebo Doupovské vrchy. Charakteristickým znakem čediče je tvorba šesti až osmibokých hranolů, které vznikly postupným tuhnutím a stahováním magmatu. Čedič je využíván již po stovky let jako stavební kámen, na štěrk, jako přísada do betonů a při stavbě silnic. 20. století nalezlo pro čedič uplatnění v podobě tzv. petrurgie, kdy se čedič taví při velmi vysokých teplotách a tvoří se z něj dlažba nebo kamenné cihly. Díky své odolnosti nalézá své uplatnění na silně zatěžovaných površích (dlažba v průmyslových halách).

Čedičové nášlapy
i (Zdroj: Depositphotos.com)
V zahradě se vyjímají čedičové nášlapy

Exteriérové dlažby mají své využití na cestách, chodnících, příjezdových cestách u domů, na parkovištích apod. Kamennou dlažbu lze pokládat na schodiště, terasy, zahradní chodníčky. Kamenná dlažba může být buď pravidelná nebo nepravidelná.  Pravidelná je vyráběna ze štípaného kamene do stejných tvarů a rozměrů, nepravidelná se skládá podle stávajícího tvaru do mozaiky. Asi nejznámější použití kamenné dlažby jsou dlažební kostky "kočičí hlavy", hojně využívané na dláždění komunikací. Jejich hrubší povrch není vždy výhodou. Chceme-li položit kamennou dlažbu u našeho domu, vždy bychom se měli rozhlédnout a vybírat takový kámen, který se nachází v okolí.

Dláždění chodníku
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Zajímavá ukázka skládání mozaiky z pravidelných kamenných bločků

Naše dlažba tak lépe splyne s přírodou a nebude působit rušivě. Ne všechny druhy námi zvolené budou vytvářet estetický dojem, nevhodný druh bude vydlážděnou plochu zhutňovat a efekt bude rázem ten tam. Pravidelné tvary občas také evokují strohost a přísnost, pokud máme raději ležérní styl, budeme volit nepravidelné tvary dlaždic. Velmi nápaditý a neotřelý je design z několika druhů a velikostí. Taková mozaika působí uvolněně, ale pozor , abychom to nepřehnali a nestvořili nevkusnou příšeru.

Vydlážděné místo pro posezení na zahradě
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Posezení na zahradě upravíte pomocí kamenné dlažby

Proto je nutné při pořizování kamenné dlažby zohlednit nejzákladnější kritéria : okolní architekturu, využití zpevněné plochy a také naše finanční možnosti. Nebudeme si nalhávat, že ačkoliv se jedná o přírodní materiál, jeho cena není v žádném případě zanedbatelná a pokud si koupíme za hříšné peníze něco, co nám nakonec nebude k užitku, vyhazujeme peníze oknem. Nechat pak na zahradě povalovat dlažbu za několik tisíc korun je zbytečné, pokud si dlažbu zkusíte rozložit nejprve "nanečisto" s minimem materiálu. A třeba zjistíte, že vámi zamýšlený mramorový dekor není zrovna to pravé ořechové a že je lepší si za třetinu ceny pořídit dlažbu z betonu.

Příjezdová cesta k domu
Příjezdovou cestu k domu je potřeba zpevnit dlažbou (Zdroj: Depositphotos.com)
Vydlážděný chodník z nepravidelných tvarů
Chodník ke vstupní brance je vyhotoven z nepravidelných kamenných dílců (Zdroj: Depositphotos.com)

Publikováno: 1. 5. 2019, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová